Ви є тут

На засіданні Вченої ради: 12.02.2018

2018.02.12 Засідання Вченої ради університету

12 лютого 2018 року відбулося чергове засідання Вченої ради університету. Розпочалося воно передачею пам'ятного сертифіката Британської ради для КПІ ім. Ігоря Сікорського та врученням сертифікатів Британської ради членам проектної команди: Б.І.Дуді, О.В.Яровому, А.В.П'ятовій, В.А.Пасічнику, О.К.Сулемі, О.А. Жученку та В.В.Холявко. Також перший проректор Ю.І.Якименко оголосив подяки групі підтримки проектної команди: Я.І.Лавренку, А.С.Ромашко та Р.А.Пашкову.

Першим питанням порядку денного була звітна доповідь проректора М.Ю.Ільченка на тему "Наука та інновації у 2017 році: з конкретними діями та надіями на кращі зміни". Михайло Юхимович зазначив, що 2017 рік став для науки України роком подальшої імплементації Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Результати 2017 року представлені в щорічному інформаційно-аналітичному збірнику "Наука КПІ ім. Ігоря Сікорського – 2017" та каталозі "Інноваційні розробки університету", які уже є у вільному доступі в інтернеті. Було розглянуто питання підготовки наукових кадрів та  наукової роботи студентів і молодих дослідників. Також Михайло Юхимович надав інформацію щодо бюджету науки, публікаційної активності вчених, наукових видань та конференцій, інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського, інфокомунікаційних мереж університету, розвитку науково-технічної бібліотеки, музейної справи та визнання досягнень науковців.

Наступним  питанням було заслухано доповідь проректора з міжнародних зв'язків  С.І.Сидоренка про підсумки міжнародної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2017 році та завдання на 2018 рік, яку зачитав заступник проректора С.М.Шукаєв. Була представлена інформація щодо організаційно-розпорядчого та нормативно-методичного забезпечення розвитку міжнародної сфери, про міжнародні контакти та шляхи взаємодії департаментів і підрозділів у розвитку міжнародних відносин за всіма напрямами. Також було надано інформацію про міжнародні і освітні проекти КПІ ім. Ігоря Сікорського та озвучено актуальні проблеми і завдання, а саме – курс на більш глибоку інтернаціоналізацію університету: посилення міжнародної компоненти за усіма напрямами його діяльності. Сергій Миколайович також представив проект Програми інтернаціоналізації університету.

Далі Вчена рада розглянула конкурсні питання й поточні справи, зокрема питання про підтримку робіт на здобуття Державної премії України в галузі освіти та в галузі науки і техніки 2018 р., про підтримку на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених 2018 р. та питання про підтримку висунення до обрання кандидатур з інших організацій на оголошені вакансії в НАН України.

Насамкінець було розглянуто питання про результати роботи Комісії з перевірки питань щодо правочинності Конференції студентів та легітимності органів студентського самоврядування в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Заслухавши голову комісії В.Я.Жуйкова, представників студентства, після бурхливого обговорення даного питання Вчена рада ухвалила взяти до роботи висновки комісії щодо неправочинності конференцій студентів усіх рівнів, проведених без дотримання вимог законодавства та нелегітимності обраних органів студентського самоврядування. Також було вирішено створити з числа студентів-членів Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського тимчасову комісію Вченої ради зі сприяння організації заходів з проведення прямих таємних виборів делегатів на Конференції трудових колективів університету і виборів до представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування. Вчена рада також ухвалила, з метою реалізації законних прав студентів, продовжувати визначати фінансову основу діяльності студентського самоврядування в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих університетом від основної діяльності.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій