Міжнародний науковий журнал “Mathematics in Modern Technical University” (Математика в сучасному технічному університеті)

Міжнародний науковий журнал “Mathematics in Modern Technical University” (Математика в сучасному технічному університеті) є рецензованим електронним виданням відкритого доступу, читачі якого щойно після публікації випуску мають безплатний доступ до статей.

Тематика журналу: фундаментальні та прикладні дослідження в математиці, застосування математики в суміжних галузях, історія математики та методика викладання математики в технічному університеті.

ISSN(Online): 2664-4258
Періодичність:2 рази на рік.
Мови видання:українська та англійська.
Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Адреса та контакти: Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей, Проспект Перемоги, 37
03056 Київ, Україна
Основна контактна особа: Віктор О. Гайдей
Електронна адреса: mmtu@matan.kpi.ua

Головний редактор: д.ф.-м.н., проф. О.І. Клесов
Заступник головного редактора: д.ф.-м.н., проф. О.В. Іванов
Відповідальний редактор: к.ф.-м.н., доц. В.О. Гайдей