Засідання ректорату 4 травня 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського

Проректори за напрямами діяльності та керівники головних служб університету відзвітували на ньому про роботу впродовж попереднього тижня та про плани на найближчі дні:

Перший проректор Ю. І. Якименко

В університеті проводяться заходи з перевірки студентів на захворюваність коронавірусом. Станом на сьогодні в ізоляторі санаторія-профілакторія перебувають на двотижневому карантині 19 студентів, які повернулися до гуртожитків з інших міст. 7 травня у них завершується двотижневий термін. Ще 6 студенток самоізольовані в кімнатах гуртожитку. Їх протестовано: 2 тести негативні, інші – чекаємо на результати. Ці студентки  мали контакти з випускницею нашого університету, яка виселилася з гуртожитку 24 квітня. Вона виїжджала на Великодні свята до батьків і повернулася з симптомами захворювання на коронавірус. З 24 квітня вона також перебуває на самоізоляції в орендованій квартирі. Адміністрація студмістечка та університету спільно з Київською міською студентською поліклінікою вживають усіх необхідних заходів щодо унеможливлення поширення вірусу. Протягом тижня заплановано провести дезінфекцію всіх гуртожитків.

Адміністративно-управлінська робота

29 квітня відбулося засідання  Бюджетної  комісії. На ньому  визначено фонд та обсяги заохочення викладачів і науковців за результатами наукових публікацій. Встановлено такі розміри виплат: 4 максимальні виплати по 15 тис. грн,  мінімальні – 500 грн. Загалом грошову премію буде виплачено 374 науковцям.

М. З. Згуровський

Потрібно не забути і про моральне заохочення людей, тобто слід розповісти про  їхню роботу на наших ресурсах, дати інформацію про цих дослідників. Науковці і викладачі мають знати, що така діяльність високо оцінюється колективом уныверситету. Прошу ближчим часом організувати висвітлення цього на наших інформаційних ресурсах.

Продовження доповіді Ю.І.Якименка

Проводилося узгодження кошторисів і вартості підготовки студентів-контрактників на ФЛ, ВПІ, ФСП.

Вирішувалося питання щодо використання фонду економії зарплати для заохочення працівників, які відзначилися в період карантину і працюють замість своїх колег, відсутніх на робочих місцях.

Інформатизація   управлінської діяльності університету

Відбувається завершення робіт із встановлення програмного забезпечення системи електронного документообігу на сервер і доступу до нього з внутрішньої мережі.

Освітній процес

30 квітня відбулося засідання Методичної ради. На ньому розглянуто такі питання:

1. Поточний стан і проблеми дистанційного навчання.

2.Затвердження Регламенту екзаменаційної сесії та Положення про захист випускних робіт у дистанційному режимі.

3.Оновлення і затвердження освітніх програм.

4.Затвердження рекомендацій щодо семестрового контролю з окремих дисциплін з урахуванням рейтингового оцінювання з відповідною трансформацією балів.

Приймальна комісія

Внесено зміни до умов і правил прийому (до 07 травня): отримано  право скасування додаткових «перехресних» випробувань, порядок електронної реєстрації, обов'язки приймальної комісії.

Організація реєстрації вступників до магістратури: призначення відповідальних осіб, технічне забезпечення, інформування вступників, додатковий спецмодуль в «Електронному кампусі» (12 травня).

Проведено моніторинг сайтів підрозділів з приведенням їх у відповідність до вимог (11 травня).

Акредитація

Отримано попередні звіти комісій за результатами акредитації 4 освітніх програм: ФММ, ВПІ (2), ІПСА. Листи із зауваженнями університету надіслані до НАЗЯВО.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Перш за все, слід організовано закінчити навчальний рік. Для цього ми напрацювали всю  необхідну нормативну базу, підготували відповідні інструменти, активізували інструменти дистанційного навчання.

Що стосується прийому на навчання за нових умов. Маємо бути готовими до роботи в нестандартних ситуаціях. Сьогодні нам важливо звернути увагу на факультети, їх готовність до вирішення головних питань. Юрію Івановичу, Анатолію Анатолійовичу, ми готуємо ґрунтовне засідання Адмінради, де усі ці питання в дуже конкретних формулюваннях мають бути винесені на  обговорення з деканами. Для цього потрібно також зробити стислий моніторинг стану справ по факультетах, щоб з кожним з них ми обговорили нагальні проблеми. 

Проректор з навчальної роботи А. А. Мельниченко

Головні результати минулого тижня:

Працювали над підготовкою до проведення засідання Методичної ради. Затверджено два Регламенти про складання сесії, про захисти дипломних робіт. Порівнюючи регламенти, які є в інших університетах, наш Регламент доволі виважений і буде ближчим часом підписаний першим проректором Юрієм Івановичем Якименком.

М. З. Згуровський

Чи враховано в Регламенті, що права студентів і права викладачів мають бути збалансованими?

А. А. Мельниченко

Так, нами передбачено відповідний баланс, щоб не залишати якихось «шпарин» для теоретично можливих маніпуляцій та певних недоброчесних дій, як з боку викладачів, так і з боку студентів. У документі чітко виписано відповідний алгоритм.

Продовження доповіді А.А.Мельниченка

Триває  робота з удосконалення нормативної бази університету з питань організації освітнього процесу.

Традиційно продовжувалася координація роботи підрозділів з оновлення освітніх програм та навчальних планів. Зокрема, підбито проміжні підсумки щодо подання факультетами та інститутами ОП та навчальних планів до затвердження.

Розпочато роботу з підготовки та затвердження розкладів іспитів під час літньої сесії.

У взаємодії з УІІТО вживалися заходи щодо покращення функціонування платформи «Сікорський».

Проводиться робота із залучення аспірантів (надання їм логінів і паролів) до роботи в АС «Електронний кампус» з метою створення умов для складання сесії в дистанційному режимі.

Взяли участь у нараді щодо  питань удосконалення нормативно-правової бази, пов'язаної з дистанційним навчанням, під головуванням заступника міністра освіти і науки України. За результатами зустрічі представник КПІ увійшов до робочої групи з розробки рекомендацій для ЗВО з питань дистанційного навчання.

Здійснено розгляд та ухвалення Регламентів щодо проведення семестрового контролю, а також Регламенту захисту випускних робіт (бакалаврських і магістерських) та прийому випускних бакалаврських іспитів у дистанційному режимі.

Спільно з департаментом науки та інновацій опрацьовано алгоритм підвищення ефективності підготовки наукових кадрів на основі раціональної інтеграції наукових шкіл і груп до освітнього процесу.

Фахівці ДООП брали участь у підготовці відповідей на звіти експертних комісій за результатами акредитації освітніх програм.

Спільно з ДЯОП проведено переговори із заступником керівника НАЗЯВО щодо підготовки презентації про кращі практики КПІ під час здійснення освітнього процесу в умовах карантину. Було визнано, що існування нашої системи «Електронний кампус» є однією з кращих практик у країні.  Такої системи, з наявністю таких різноманітних функцій, не виявлено в жодному університеті.

Проректор з навчально-виховної роботи Н. В. Семінська

Мобільність

Проведено перемовини з Університетом Лотарингії, в результаті яких:

 • відкрито конкурс для 8 ЗВО (магістри та РhD) та 4 НПП;
 • заплановано організувати в КПІ науково-методичний захід «Французька осінь/весна» з лекціями і семінарами від французьких науковців для студентів різних спеціальностей.
 • Проведено конкурсний відбір за програмою Еrasmus+ до Вищої школи хімії в м. Лілль для НПП та магістрантів. 

Навчально-виховна робота

Проведено засідання ради з НВР, на якому із заступниками деканів/директорів обговорено:

 • початок 2-ої атестації з 04 травня;
 • здійснення контролю за внесенням до системи «Електронний кампус» результатів атестації та поточної роботи студентів, моніторинг стану внесення навантаження викладачами до цієї системи. Встановлено, що відомості контролю знань сформовані по бакалаврату лише на 46%. У магістрів - подібна ситуація, у аспірантів вона є значно гіршою.

Наголошено на необхідності акцентувати увагу на студентах, які не виходять на контакт з викладачем протягом місяця навчання в дистанційному режимі, та з'ясування на рівні кафедр причин відсутності студентів; постійний моніторинг стану студентів у гуртожитках.

Виконано моніторинг даних про стан ведення викладачами модулю «Поточний контроль».

Проведено зустріч робочої групи з питання розробки Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в університеті.

Спільно з ДООП розроблено Регламент проведення семестрового контролю в дистанційній формі.

Беремо участь у тестуванні модулів в «Електронному кампусі»:

 • оновлено  форму  відомості з можливістю відображення не лише дати, але й часу проведення контрольних заходів – для відображення в кабінеті студента;
 • модулі виведення статистики по поточному контролю, опитуванню студентів;
 • модуль для підтвердження студентом факту ознайомлення з розкладом проведення семестрового контролю.

Стипендіальний відділ

 • На травень замовлено соціальні стипендії для 944 студентів. Списки передано до УПСЗН. Звірку з базою Мінсоцполітики пройшли.
 • Здійснюється збір інформації по студентах-сиротах (бакалаврах), які підлягають відрахуванню у зв'язку із закінченням навчання, для забезпечення соціальних виплат.
 • Узгоджено з факультетами процедуру  нарахування  додаткових балів під час карантину.

Соціальна служба

Напрохання студентства 2 травня проведено другий літературно-музичний вечір.

Протягом тижня психологами надано 15 онлайн-консультацій.

Працевлаштування

Відбувся кейс-чемпіонат від Ernst&Yang в Україні, із 33 учасників 13 - студенти КПІ.

Також пройшли 4 вебінари The Würth Elektronik Group «Basics of GNSS position ingand receivers technology», Festo Ukraine та онлайн-квартирник від агрокомпанії «Kernel».

Підготовлено та направлено листи-подяки компаніям за проведені зустрічі/вебінари. Підготовлено листи-звернення до Федерації роботодавців України та до профільних Асоціацій України з метою підписання Договору про співпрацю та розширення напрямів співпраці. Оновлюємо роботу сайту, сторінки у ФБ та каналу ЦРК.

Профорієнтація

Триває Марафон факультетів. Дні відкритих дверей факультетів в онлайн- режимі цього тижня проведено у ВПІ, на РТФ і ФЕЛ. Інформація для вступників постійно оновлюється в соціальних мережах.

Триває активна робота з факультетами з підготовки ТехноАртКПІ та олімпіади КПІ-ОНЛАЙН, на яку вже зареєстровано 17 команд.

Робоча група з медичного забезпечення студентів:

1. Чекаємо на відповідь та пропозицію «Універсум Клініки».

2. У зв'язку з набуттям чинності нового закону і  відсутністю відповідної урядової постанови та механізмів здачі в оренду приміщень, прийнято рішення, що після обрання клініки буде підготовлено пакет необхідних документів, а далі діятимемо за обставинами.

Щодо роз'яснення «Медреформи у КПІ». Для студентів і співробітників підготовлено та опубліковано детальний інформаційний пост  https://t.me/dnvr_31/438, в якому надано відповіді на поширені запитання та потрібні контакти. Налагоджено зворотний зв'язок між студентами та Київською міською студентською поліклінікою через створені поліклінікою сторінки в соцмережах. На жаль, укласти декларацію з КМСП студенти та співробітники поки не можуть.

Департамент  у співпраці з директором студмістечка О.А Іщенком,  керівником департаменту соціального забезпечення С.А. Манзюком та представниками інших підрозділів університету систематизував інформацію за тиждень про заходи щодо запобігання  поширенню коронавірусу (статистика, дії студмістечка, допомога від компаній-партнерів, співробітників і студентів, розробки наших науковців та інше). Інформацію опубліковано у вигляді щотижневої рубрики "Зробити кроки, щоб зупинити пандемію, може кожен з нас". Його поширили по каналах Тelegram та у ФБ.  https://t.me/dnvr_31/443.

М. З.Згуровський

Як часто буде виходити цей дайджест, один раз на тиждень?

Н. В. Семінська

Планували один раз на тиждень, але за необхідності буде виходити і частіше.

Продовження доповіді Н.В.Семінської

Студентство КПІ

На засіданні Студентської ради університету прийняли поправку до Положення про вибори голів ОСС. Через форс-мажорні обставини каденції всіх посад ОСС будуть продовжуватись  щомісяця, допоки не відбудуться вибори.

Конференції будуть проведені за першої можливості після карантину.

Також відбулися деякі кадрові зміни: рішенням СР КПІ призначили нового першого заступника голови СР КПІ — студента 3-го курсу ПБФ Назара Булавка та секретарку — студентку 4-го курсу ФЕЛ Аліну Суміну.

Студентська рада КПІ прийняла рішення припинити членство в Українській асоціації студентів через сумнівні принципи нового керівництва: члени правління цієї організації заочно звільнили президентку та голову правління. Про це стало відомо постфактум. Це суперечить принципам публічності, демократичності, відкритості та прозорості, яких дотримується Студрада КПІ.

Надали свої пропозиції до Регламенту проведення семестрового контролю у дистанційній формі. Брали участь у Методичній раді університету та комісії з відбору претендентів на мобільність.

Студентська рада студмістечка надає допомогу з інформацією. Нею також були закуплені термометри на кожну вахту в гуртожитки.

За матеріалами Центру громадського здоров'я МОЗ розроблено анкети опитування, які допомагають виявляти студентів, що мають ознаки COVID-19 без особистого контакту. Опитування проводиться щоранку в окремих чатах гуртожитків для тих, хто залишився на період карантину. Якщо буде ймовірність того, що у вас є ознаки COVID-19, на пошту надійде лист з контактом лікаря та всіма рекомендаціями.

Студентський профком надав пропозиції щодо Регламенту, які своєю чергою були передані А. А. Мельниченку.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Вам треба налагодити співпрацю зі Студентським профкомом та Студрадою на постійній основі, щоб мати можливість обговорювати і вирішувати студентські проблеми спільно.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Національний фонд досліджень оприлюднив інформацію про запуск процедур відбору конкурсних заявок за двома категоріями: «Наука для безпеки людини та суспільства» (стартує 12 травня з обсягом фінансування 100 млн грн) та «Підтримка досліджень провідних і молодих учених» (розпочнеться орієнтовно 18 травня з обсягом  фінансування 150 млн грн).

Розпочато організаційну роботу, розіслано інформацію по підрозділах та серед молодих учених, чекаємо на оприлюднення умов конкурсу.

За результатами звернення представників наукової спільноти профільним комітетом ВРУ  підготовлено проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо продовження терміну видачі диплома кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Передбачається продовження строку на час, що перевищує тривалість карантину на 60 днів. На сьогоднішній день, це можливість компенсувати 120 днів за умови, що карантин завершиться 11 травня 2020.

У взаємодії з першим проректором Ю.І. Якименком, проректорами А.А. Мельниченком та С.І. Сидоренком створено варіант інтегрованої інформаційної системи (ІІС) управління освітньою, науковою, інноваційною та міжнародною проєктною діяльністю КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі наукових шкіл, напрямів і груп. На даний час повністю відпрацьовано відповідність наукових шкіл 43-м спеціальностям підготовки докторів філософії. На базі визначених механізмів аналізу освітньої та науково-інноваційної діяльності підрозділів здійснюємо аналіз освітніх програм підготовки магістрів і бакалаврів та структурних підрозділів, що їх забезпечують. Завдяки ІІС департамент міжнародного співробітництва отримав можливість працювати із керівниками наукових груп по залученню їх до підготовки міжнародних проєктних пропозицій.

Завершено цикл відеоконференцій з деканами та їх заступниками з наукової роботи щодо наукових шкіл, наукових груп та перспектив наукової та міжнародної проєктної діяльності. Цей цикл в цілому відпрацювали разом з проректором з міжнародних зв'язків С.І.Сидоренком. 

Минулого тижня було проведено детальний аналіз результатів конкурсів наукових проєктів  МОН. Особливу увагу приділено тим, які не пройшли за конкурсом. Цю інформацію було узагальнено і передано М. Ю. Ільченку, який координує цю роботу.

Підготовлено та надіслано до Міністерства освіти і науки України листа з переліком міжнародних наукових конференцій, які проводить університет у 2020 році, для їх фінансування МОН.

29 квітня надіслано проєкт відповіді Асоціації КОСМОС на ДКАУ щодо Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки.

За дорученням ректора підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали «Удосконалення державної політики інноваційного розвитку України» для РНБО .

За дорученням голови Вченої ради університету підготовлено та надано матеріали для проведення детального аналізу результатів конкурсу наукових проєктів МОН.

По двох розробках протидії COVID-19 визначено робочі групи, для проєкту знезараження підписано договір про співпрацю між бізнес-партнером та НП «Sikorsky Challenge».

Завершено налаштування сервера Електронного документообігу (ЕДО). На сервер встановлено програмну платформу системи ЕДО. Перевірено доступ до системи ЕДО з комп'ютерів мережі КПІ. Разом з департаментом управління справами проводиться робота з наповнення довідників.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Дуже важливо, що розпочалася робота Координаційної ради по узгодженню головних складових з підготовки кадрів на основі науки, інновацій і міжнародної діяльності. У цьому процесі локомотивом для підготовки кадрів має бути високотехнологічне виробництво і наука, а освітні програми повинні враховувати запити партнерів. Тому те, що ми зараз «зшиваємо» оці складові, є надзвичайно важливою справою. Я хочу просити Юрія Івановича Якименка і Михайла Юхимовича Ільченка бути постійними ініціаторами роботи Координаційної ради, оскільки вони є її співголовами. 

Те, що зроблено аналіз участі наших науковців у минулому конкурсі наукових проєктів МОН, – це дуже добре. Тепер він має перетворитися на план дій щодо того, як ми повинні готуватися до наступних конкурсів. До проведення конкурсу робіт МОНу і конкурсу Національного фонду наукових досліджень є ще час, але вже тепер бажано готувати можливі проєкти, з якими ми можемо виступити. Важливо спрацювати на випередження. Тепер було б бажано заздалегідь починати формувати такі проєкти і програми для різних конкурсів. Перший – це конкурс МОН, другий – це Національний фонд наукових досліджень, третій, чи треті, – це європейські конкурси за програмою «Горизонт Європа» і, можливо, інші  з можливістю отримати міжнародні гранти. До цього нам потрібно готуватися. Я прошу розпочати цю роботу.

Голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського М. Ю. Ільченко

1. Підготовлено наказ про преміювання науково-педагогічних, наукових працівників і здобувачів вищої освіти університету за публікаційну активність у 2019 році, що суттєво впливає на рейтинг університету в наукометричній базі Scopus. Успішному виконанню завдання сприяло залучення до підготовки наказу членів відповідної робочої групи, утвореної наказом ректора у 2017 році, а також конкретні дії Ю.І. Якименка, Л.Г. Субботіної, М.В. Браницької, М.О. Мазур, В.А. Барбаша та інших осіб. До преміювання представлені 374 особи. Їх список буде оприлюднено відповідним наказом. З метою морального заохочення готується публікація для газети «Київський політехнік», де буде висвітлено засади преміювання вчених за їхню публікаційну активність у виданнях з імпакт-фактором більше 0,5.

2. У взаємодії з НДЧ (Ю.М. Сидоренко) здійснено аналіз відповідності вимогам МОН України конкурсних наукових держбюджетних проєктів університету. По кожному відхиленому проєкту дано відповідні пояснення. В напрацьованих висновках і рекомендаціях мова йде про використання механізму науково-технічної експертизи в КПІ для попереднього оцінювання проєктних пропозицій авторів. Пропонується формування комплексних міжкафедральних і міжфакультетських тем, підтримка та супроводження проєктів подвійного використання, сприяння публікаційній активності науковців тощо.

3. На запрошення президії Ради проректорів із наукової роботи взяв участь у засіданні президії з внесенням конкретних пропозицій стосовно питань, які були предметом розгляду: продовження дії спеціалізованих вчених рад, проєкту нового Положення про держбюджетну тематику МОН, необхідності пришвидшення державної атестації ЗВО тощо. На засіданні було представлено щойно-призначену нову керівницю Директорату науки МОН – генерального директора Юлію Василівну Безвершенко.

4. Доопрацьовано зміст «Пам'ятки здобувача вчених звань».

Проректор з міжнародних  зв'язків С. І. Сидоренко

Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

Спільно з першим проректором Ю.І.Якименком і проректором з наукової роботи В.А. Пасічником продовжили виконання доручення ректора від 6 квітня 2020 року щодо забезпечення відповідності реальних наукових розробок в інститутах і на факультетах КПІ напрямам досліджень, визначеним у Програмі ЄС «Горизонт Європа», та організації системної роботи з підготовки і подання заявок на гранти за кожним з перспективних напрямів, запрошуючи до неї відповідних партнерів з Євросоюзу.

На підставі інвентаризації реально діючих наукових груп по 7 факультетах станом на 1 травня ДМС отримано доступ до контактних даних керівників 64 наукових груп. Завдяки цьому отримали можливість працювати з ними й залучати їх до підготовки проєктних пропозицій до цієї Програми та до навчання механізмів пошуку партнерів з країн Євросоюзу для формування консорціумів для підготовки проєктних пропозицій.

Наукову проблематику цих груп приведено у відповідність до кластерів і галузей діяльності нової Програми ЄС "Горизонт Європа".

ДМС працює над створенням "Інформаційної платформи" як "мозаїки" пропозицій міжнародних проєктно-грантових програм, щоб такий ресурс став зручним сервісом для вчених університету, які прийняли рішення розпочати міжнародну проєктно-грантову діяльність і стоять перед вибором: з чого почати?

Триває робота з підготовки матеріалів до рубрики «Проєктному менеджеру – на замітку» для публікації в газеті «Київський політехнік» та на сайтах ДМС і в Телеграм-каналах. Підготовлено ще один важливий матеріал – "Матриця можливостей" нової програми ЄС «Горизонт Європа».

«Матриця можливостей»  характеризує складові Програми «Горизонт Європа», визначає кластери та галузі діяльності відповідно до змісту майбутніх конкурсів проєктів на отримання фінансування, представляє інструменти нової Програми, а також дає перелік інших програм Європейської комісії, які забезпечують синергію з Програмою «Горизонт Європа».

ДМС спільно із В.А. Пасічником розпочинає активно працювати з деканами факультетів, директорами інститутів для підготовчих дій підрозділів до участі в цій новій Програмі Європейського Союзу.

Міжнародні контакти («віртуальна дипломатія»)

Спільно із М.М. Перестюк було організовано запис відеозвернення КПІ до Харбінського інституту технологій (HIT) з нагоди його 100-річчя. Відео буде оприлюднене  6 червня 2020 року у формі онлайн-церемонії для викладачів HIT, студентів і 300 тис. випускників HIT у всьому світі та буде назавжди збережене в Музеї HIT.

Минулого тижня  підготовлено Договір із Державним комітетом КНР з управління фондом навчання за кордоном. Для студентів із Китаю, які навчатимуться в КПІ, щорічно буде виділятися 20 стипендій.

Отримали підтвердження від Ningbo University про відправку для КПІ 1000 захисних медичних масок.

27 -29 квітня 2020 року відбувся онлайн-фестиваль «Women in Tech Days» у рамках Проєкту Європейського Союзу "ITforSHE 2020", що вже третій рік поспіль організовується Польською освітянською фундацією "Perspektywy"для студенток, аспіранток та жінок-молодих учених технічних університетів Європи.

28 квітня 2020 року відбулась Міжнародна е-конференція «Solutions to Address the Impact of SARSC» («Рішення з усунення впливу SARS C»), організована Мережею університетів країн Чорноморського регіону (BSUN), яка об′єднує   116 університетів країн регіону. В ході е-конференції від Світового центру даних була представлена доповідь (І.О. Пишнограєв)  «Прогноз поширення COVID-19 в Україні: вплив на економіку і суспільство» («Foresight Covid-19: Impacton Economy and Society») про можливі сценарії розвиту пандемії в Україні.

На 13 травня Європейська служба підтримки з питань інтелектуальної власності (European IP Helpdesk) готує вебінар «Інтелектуальна власність та штучний інтелект» (початок о 12:30).

14-15 травня 2020 року в режимі онлайн відбудеться традиційна XXI Міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у  XXIстолітті" (за участю Польської Академії наук).

На звернення Посла Аргентинської Республіки в Україні Елени Летісії Мікусінскі на 20 травня готується відеоконференція (через додаток Zoom) з нагоди 242-ої річниці від дня народження Генерала дона Хосе Франсіско де Сан-Мартіна, національного героя, Батька Вітчизни та Визволителя Аргентини, Чилі та Перу (початок  о 16:00).

Починається робота з Університетом Осаки (Японія) з реалізації угоди про спільне керівництво дисертацією аспірата Івана Селезньова (керівник – доцент ФЕЛ Антон Попов) на здобуття ступеня доктора філософії.

Інші важливі заходи

Робота групи із забезпечення позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів.

Керівництво групи із забезпечення позитивної динаміки КПІ в світових рейтингах університетів підготувало огляд позицій КПІ в рейтингу QS у період з 2011 року. Його направлено першому проректору Ю.І. Якименку та голові Вченої ради М.Ю. Ільченку.

На нинішній стадії маємо такі пропозиції:

 • 18.12.2017 р. ректор КПІ видав наказ № 7-111 "Про підвищення місця КПІ ім. Ігоря Сікорського в світових рейтингах університетів", яким було визначено відповідальність департаментів і посадових осіб університету за позитивну динаміку показників КПІ в міжнародних рейтингах. Було б корисним заслухати звіти зазначених посадових осіб про роботу, виконану за період дії наказу, і надати конкретні плани заходів, які мають забезпечити реальну позитивну динаміку параметрів КПІ в світових рейтингах університетів.
 • Головна причина певного «просідання» КПІ в світових рейтингах університетів полягає в тому, що в оцінюванні нашої діяльності ми "замкнені" на внутрішньо орієнтовані системи координат: параметри рейтингування факультетів і інститутів, як і рейтингування кафедр застарілі і побудовані без урахування вимог світових рейтингів.  Для проявлення синергії наші внутрішньоуніверситетські рейтинги мають бути побудовані з урахуванням вимог світових рейтингів.
 • У лютому 2020 року робочою групою із забезпечення позитивної динаміки параметрів КПІ в світових рейтингах було схвалено рекомендації щодо формування нової системи рейтингування факультетів, інститутів і  кафедр на основі вимог світових рейтингів. Вважаємо, що треба якнайшвидше ввести схвалені в лютому 2020 року рекомендації в дію наказом по університету.
 • Сприяти позитивній динаміці показників університету в світових рейтингах можуть "координаційні групи" у складі деканів факультетів, директорів інститутів, сформовані за принципом «змістовної єдності галузей знань» – відповідно до змісту секторів, за якими аналізуються параметри університетів у світових рейтингах (науки про життя, інформаційні технології, інженерія і т.ін.). Слід  якнайшвидше сформувати такі "координаційні групи" і запустити їх роботу».

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота:

 • минулого тижня почали працювати над створенням скверу біля 4-го навчального корпусу. Тут висаджено 17 чотирирічних беріз із уже сформованою кореневою системою. На цьому тижні довисаджуємо ще 10 беріз, завеземо ґрунт для планування території і проведемо висівання спеціального сорту газонної трави, яка може рости в затінку;
 • сквер біля корпусу №20. Минулого тижня облаштували місток до корпусу і сходи. Працюємо над облаштуванням навколо пам'ятника Олександрові Лелеченку.  Тут вже встановлено бордюри, вкладаємо тротуарну плитку, почали встановлювати металеву огорожу тощо;
 • завезли будівельні матеріали на майданчик за Музеєм авіації та космонавтики і з наступного тижня будемо  планувати територію та розпочинати укладати пішохідні доріжки згідно з  проєктом;
 • продовжуємо вкладати тротуарну плитку у скверику біля навчального корпусу № 17;
 • завершили кронування каштанів Паркової алеї;
 • повністю виконано усі приписи ДСНС щодо пожежної безпеки по  навчальному корпусу № 26, тепер спільно із юридичним управлінням університету готуємо позов до Адміністративного суду міста Києва;
 • розпочали монтаж індивідуального теплового пункту (ІТП) в навчальному корпусі № 19 та провели випробовування і налаштування  автоматики ІТП в навчальному корпусі № 18. Отже, в цьому півріччі ми плануємо встановити індивідуальні теплові пункти в навчальних корпусах №№ 7, 18, 19;
 • спільно з В.А. Пасічником провели відеоконференцію з деякими членами Ради з енергозбереження щодо можливого встановлення теплових насосів у навчальному корпусі  № 24 (ЦФВС);
 • провели спеціальне оброблення поверхонь, з якими найчастіше контактують люди в університеті,  дезінфікуючими засобами із використанням розпилюючих пристроїв;
 • щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях університету дезінфікуючими та хлоровмісними розчинами.

Соціальний  напрям:

 • на початку тижня відповідно до угоди про закупівлю засобів індивідуального захисту для студентів і співробітників університету маємо отримати 6500 масок, 1700 нітрилових рукавичок та 165 літрів дезінфікуючих розчинів. Також закупили захисні костюми та спеціальні пристрої, які дозволять нам не рідше ніж двічі на тиждень проводити обробку дезінфікуючими розчинами тих поверхонь, з якими контактують люди;
 • надавали послуги з харчування для курсантів ІСЗЗІ;
 • згідно з новими змінами до Закону України «Про публічні закупівлі»  підготовлено та підписано наказ про призначення уповноваженої особи по закупівлях в університеті, а також вносяться зміни до процедури закупівель;
 • провели засідання тендерного комітету в дистанційному режимі.

Напрям безпеки:

 • продовжуємо спільне патрулювання території університету з поліцією та національною гвардією;
 • за робочий тиждень важких правопорушень виявлено не було.

Коментар і доручення М. З. Згуровського 

Хочу внести пропозицію щодо насаджень у сквері біля Музею авіації та космонавтики. Чи не варто нам подумати над засадженням цього скверу переважно сакурами? Алея сакур, яку ми висадили три роки тому, вже тепер тішить красою усіх студентів, співробітників і відвідувачів університету. Давайте разом подумаємо над тим, чи не зробити нам цілий сквер таких дерев.  Треба порадитися з фахівцями щодо того, чи приймуться вони на тому ґрунті, дізнатися про вартість саджанців. Після отримання відповідей від експертів ще раз обговоримо це питання і приймемо рішення. 

Начальник планово-фінансового відділу департаменту економіки та фінансів М.В.Броницька

Нараховано і виплачено заробітну  плату за другу половину квітня та академічну і соціальну стипендію.

Виплачено премію молодшому обслуговуючому персоналу, працівникам ВЕК та департаменту безпеки за виконання обов`язків працівників, відсутніх у період карантину.

Відповідно до змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо обмеження на час карантину максимальної зарплати працівникам бюджетних установ сумою, що не перевищує 10 мінімальних зарплат, підготовлено наказ про запровадження відповідних обмежень.

Проведено засідання Бюджетної комісіі,  на якому затверджено загальний фонд на преміювання співробітників університету за публікації в наукових журналах, що індексуються в наукометричній базі Scopus,  в обсязі 700 тис. грн. Робоча група готує персональний наказ про преміювання авторів таких публікацій.

Працюємо над встановленням вартості навчання здобувачів вищої освіти на 2020/2021 навчальний рік.

Казначейство проводить  платежі тільки по захищених видатках (заробітна плата та комунальні),  при цьому всі наші платежі проведено.

Плануємо на цьому тижні спільно з ДНВР затвердити Положення про затвердження кредитів на навчання. ДНВР надав нам узагальнену інформацію по підрозділах, де цього року планується надати 34 таких кредити на загальну суму 1,7 млн грн. Однак за інформацією, яку ми маємо з МОН, на ці потреби нам планується виділити суму, яку ми отримали торік, – 690  тис. гривень.   

Коментар і доручення М. З. Згуровського 

Дякую за ретельне виконання завдань, які покладено на департамент. Прошу також не випускати із зони уваги діяльність Фонду розвитку. Друга частина цього року може бути непростою з точки зору економіки, тож нам потрібно мати певну фінансову подушку, яка дозволить вирішити ті або інші проблеми з оплатою комунальних послуг, можливо, доплатами нашим співробітникам за особливо важливу роботу тощо. Тож прошу спільно з Радою фонду постійно опікуватися цими питаннями.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Нині  в студмістечку проживають 3027 студентів. 19 з них прибули нещодавно від батьків і тепер перебувають в ізоляції в санаторії-профілакторії  (термін – 2 тижні).

Серед студентів четверо хворі на  ГРВ. Вони перебувають під наглядом лікарів.

Ізольовано ще одного мешканця студмістечка. Це слухач підготовчого відділення для іноземців з Індії. Він звернувся за медичною допомогою, був протестований на коронавірус з негативним результатом, але лікарі запідозрили в нього туберкульоз легенів. І виникла проблема: як виявилося, страхова компанія, де застраховано іноземних слухачів, не забезпечує комплексу заходів діагностування саме цієї хвороби. Лише завдяки наполегливості Центру міжнародної освіти та наших працівників, а також домовленості з Міським протитуберкульозним диспансером цьому студенту як виняток буде все ж таки проведено відповідні діагностичні заходи коштом цієї компанії і за необхідності забезпечено лікування. 

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Завдяки цьому випадку ми зіткнулися з проблемою, яку слід вирішити.  Виявилося, що страховий поліс, який оформлюють студенти з-за кордону, не забезпечує діагностування і лікування такої хвороби. Сергію Івановичу, прошу проаналізувати те, що сталося, зрозуміти, чи приймаємо ми на навчання іноземних студентів, страховка яких не покриває усіх можливих ризиків і важких хвороб. Надалі ми мусимо прийняти відповідні рішення з цього питання.

Продовження доповіді О.А.Іщенка

Спільно зі  студрадою студмістечка розробили інтернет-опитувальник для студентів про стан  здоров'я  студентів-мешканців  гуртожитків, який вони щодня  заповнюють.

Постійно вирішуємо проблеми утримання гуртожитків в умовах, коли  частина співробітників не має змоги дістатися робочих місць через відсутність перепусток і нормального транспортного сполучення. Проблема вирішується тими співробітниками, які мешкають поряд з університетом. Тому я вдячний за те, що цим людям буде виплачено премії за два місяці, які трохи їх підтримають.

Щодо ремонтів. Вони проводяться в плановому порядку. У восьми гуртожитках тривають ремонтні роботи на 18 об'єктах.

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

На жаль, маємо один підтверджений випадок захворювання у співробітниці бібліотеки. Вона перебуває в лікарні, ускладнень не має. У контакті з іншими працівниками бібліотеки чи університету впродовж карантину не була.

Співробітники бібліотеки виконують свої обов'язки  у повному обсязі: виконують тематичні запити, надають дослідникам консультації тощо.

Взяли участь у роботі робочої групи з преміювання працівників та здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за публікації у Scopus, Web of Science - здійснено розрахунок коефіцієнтів авторів Ка на преміювання: Ка для всіх авторів, які опублікували статті у виданнях з фактором впливовості від 0,5. Додатково сформовано два переліки авторів, які опублікували статті у виданнях з фактором впливовості від 0,7 та від 1.

Здійснено моніторинг та укладено 2-гу частину показників дослідників університету за даними ResearcherID на вебсервісі PUBLONS для додавання (дані надіслано О.П.Цуріну) до аналітичної БД http://wos.kpi.ua. Цей аналітичний інструмент працює в тестовому режимі та пропонує своєчасну інформацію керівникам структурних підрозділів та науковим менеджерам  про публікаційну активність конкретних підрозділів. Планується щорічне оновлення інформації  - у травні та грудні. Основою для моніторингу є ідентифікатори авторів ResearcherID на вебсервісі PUBLONS, що дозволяє правильно ідентифікувати, збирати всі публікації вченого на платформі та відслідковувати наукометричні показники публікацій, що входять до WebofScienceCoreCollection. Під час моніторингу фіксуються та додаються до бази даних наукометричні показники вчених, які працюють в КПІ ім. Ігоря Сікорського і правильно вказали назву університету в ResearcherID на вебсервісі PUBLONS – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Підготовлено та надіслано на кафедри інформацію щодо вебінарів від Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP, що впроваджується американськими Радами з міжнародної освіти: «Академічна доброчесність: від теорії до практики», «Університетська система дотримання академічної доброчесності: нормативна база or/and/versus дієві механізми» та про серію вебінарів, присвячених роботі з базою даних Scopus та бібліографічним менеджером Mendeley.

Решта завдань виконується за планом.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А.Жученко

Із 10 запланованих до акредитації навчальних програм пройшли процедуру акредитації вже 7. По 4-х отримали експертні висновки. Ще по 3-х освітніх програмах  (факультет лінгвістики) висновків експертні  групи ще не надали. Минулого тижня основна увага приділялася відповідям на зауваження експертів спільно з гарантами, керівництвом факультетів/інститутів, ДООП.  Усі матеріали надіслано, зареєстровано в НАЗЯВО та вже передано на розгляд галузевим експертним радам.

Підготовлено та надіслано листа до НАЗЯВО з проханням пришвидшити призначення експертних груп за освітніми програмами ФСП.

Оскільки в усіх без винятку експертних висновках дуже позитивно оцінено те, як у нас організовано дистанційне навчання та система контролю освітнього процесу, після переговорів з НАЗЯВО за участю проректора Анатолія Мельниченка ми погодилися провести під час відкритих вебінарів НАЗЯВО презентацію нашого досвіду в цьому плані.

Надали пропозиції та взяли участь в обговоренні Регламенту проведення сесії в дистанційному режимі.

М. З. Згуровський

Тобто, буде презентовано «Електронний кампус», платформу «Сікорський», загальну методику?

О.А.Жученко

Так. Презентацію буде проводити Анатолій Анатолійович Мельниченко. Має бути висвітлена організація освітнього процесу в дистанційному режимі, його контроль і таке інше.

М. З. Згуровський

Прошу узагальнити досвід і зауваження, які ми отримали під час зовнішньої акредитації наших перших освітніх програм, для їх урахування і надання певних рекомендацій кафедрам, які нині готуються до акредитації своїх освітніх програм.

Директор ІМЯО М. М. Перестюк

Доуніверситетська  підготовка

З метою оптимального вибору формату проведення ПАКРу на період карантину здійснються аналіз організації проведення дистанційного навчання на підготовчих та адаптаційних курсах ІМЯО.

Триває реєстрація  на Інноваційно-інтегрований мовний спецкурс спілкування англійською в неформальній атмосфері – новий розмовний дистанційний формат для слухачів з 8-11 класів.

Триває реєстрація на Модульний курс слухачів з 8-11 класів.

Проводиться адаптація і здійснюється завантаження лекційно-практичних занять та завдань у тестовій формі до системи дистанційного навчання Moodle; проводяться відеоконференції в  Zoom, Skype, Тelegram, ел.поштою, телефоном.

З метою підвищення якості освітніх послуг та вдосконалення навчального процесу і оперативного усунення недоліків було розроблено та проаналізовано анкетування слухачів підготовчих та адаптаційних курсів ІМЯО.

АДЦ

Проводится контроль проведення коригувальних курсів у навчальних групах у дистанційному режимі.

Складено порівняльну характеристику освітніх програм інженерного спрямування та організації випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт у закордонних ЗВО, що належать до Топ-10 QS World University Rankings за напрямом Engineering and Technology.

Зібрано статистичні дані, інформацію про вимоги до організації практики та кваліфікаційних робіт:

 • National University of Singapore,
 • Тsinghua University.

Розпочато аналіз та оформлення зібраних даних.

Проведено дослідження тематики атестаційних робіт та розподілу студентів для проходження переддипломних практик за 2012/13…2018/19 навчальні роки на випускових кафедрах, що здійснюють підготовку фахівців з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації.

Систематизовано та представлено у вигляді електронних таблиць списки розподілу студентів IV та VI курсів для проходження переддипломної практики та теми їх дипломних робіт по кафедрі конструювання електронно-обчислювальної апаратури та кафедрі промислової електроніки (ФЕЛ). Разом 633 дипломні роботи.

Проведено попередній збір даних про організацію переддипломних практик на кафедрах КПІ ім. Ігоря Сікорського за дистанційною формою у зв'язку з оголошеним карантином.

Розпочато обробку даних, що надійшли від сектору сприяння працевлаштуванню випускників та організації практики студентів.

Відділ зв'язків з громадськістю та Медіалабораторія працюють у звичайному режимі і забезпечують інформування про перебіг життя в КПІ та його новини для усіх, кому це цікаво, а також забезпечують зв'язок із зовнішніми ЗМІ. 

Усі інші питання вирішуються в робочому режимі.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Цього тижня  починаємо тестування програми «Мегаполіс». Туди вже завантажено дані тих співробітників, які у подальшому отримають паролі до роботи в ній.  До кінця тижня буде завантажено шаблони документів для робот у цій програмі.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції Я. Ю. Цимбаленко

Працюємо над організацією і проведенням навчання керівників підрозділів за програмою запобігання корупції.

Голова об'єднаного профкому КПІ М. О. Безуглий

Узяли участь у  роботі  Бюджетної  комісії, у засіданні Методичної ради, долучилися до підготовки складання сесії у віддаленому режимі. Передали проректору Анатолію Мельниченку зауваження до проєкту  Регламента складання сесії від профкому студентів. Їх головна пропозиція – унеможливити  скасування результатів іспитів через технічні проблеми мережі. Думаю, в остаточному варіанті Регламенту це буде враховано. 

Ще одне важливе питання – підготовка до оздоровчого періоду. Опрацьовуємо спільно з керівником департаменту соціального забезпечення Сергієм Манзюком мінімальний перелік робіт для підготовки бази відпочинку «Маяк» у разі, якщо іі буде відкрито.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Очевидно, ми зможемо предметніше планувати організацію відпочинку студентів і співробітників лише після 11 травня, тобто після оприлюднення урядового плану послаблення карантинних заходів та надання ним відповідних рекомендацій.