Ви є тут

Вільне відвідуванняРозкажіть, будь-ласка, що таке вільне відвідування? Коли його можна брати і на яких факультетах?

Студенти мають право на вільне відвідування лекційних занять (з дозволу декану факультету (директора інституту) на третьому і наступних курсах у випадку, коли середній бал не менше 4,0 (нормований інтегральний рейтинг студента не менше 80%

Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” - http://kpi.ua/students-rights

Консультація в деканаті

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій