You are here

Новини сайтів ЗФ

Нова група стажування фахівців з China Aerospace Science у 2019 році

На кафедрі зварювального виробництва проведено стажування фахівців з China Aerospace Science & Industry Corp., Китайська народна республіка, на базі Зварювального факультету та факультету авіаційних та космічних систем за напрямком застосування зварювання та споріднених процесів в авіаційно-космічній промисловості з 27 травня по 21 червня 2019 р.   У співробітництві з співробітниками ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України китайські фахівці відвідали лабораторії відділів №7 «Фізико-металургійних процесів зварювання легких металів та сплавів» (зав. відділом д.т.н., Ю.В. Фальченко), №13 «Парофазних технологій неорганічних матеріалів» (зав. відділом д.т.н., проф. А.І. Устинов), №57 «Фізичних процесів, техніки та обладнання для електронно-променевого та лазерного зварювання» (зав. відділом д.т.н., В.М. Нестеренков), №77 «Спеціалізована високовольтна техніка та лазерне зварювання» (зав. відділом д.т.н., В.Д. Шилягін) для ознайомлення з досягненнями ІЕЗ.   The China Aerospace Science & Industry Corp., China People's Republic, was trained at the Welding Department on the basis of the Welding Faculty and the Faculty of Aviation and Space Systems in the direction of welding and related processes in the aerospace industry from May 27 to June 21, 2019 .   In cooperation with the employees of the IES them. EO Paton of the National Academy of Sciences of Ukraine, Chinese experts visited the laboratories of divisions No. 7 "Physical and metallurgical processes of welding of light metals and alloys" (head of the department of medical sciences, Yu.V. Falchenko), №13 "Paraffin technologies of inorganic materials" (head. Department of Technical Sciences, Professor AI Ustinov), № 57 "Physical Processes, Equipment and Equipment for Electron-beam and Laser Welding" (Head of Department, Doctor of Technical Sciences, VM Nesterenkov ), No. 77 "Specialized high-voltage equipment and laser welding" (head of the department of dnT, VD Shilyagin) to get acquainted with the achievements of the IES.

Конференція «Досконалість зварювання - комплексний підхід 2019»

Шановні студенти-науковці, викладачі, наукові співробітники, аспіранти та докторанти запрошуємо Вас прийняти участь в роботі Міжнародній науково-технічній конференції «Досконалість зварювання - комплексний підхід 2019» 24-25 травня 2019 р. Початок о 14-30 (ауд. 216-23к) Цілі конференції: • Обмін прогресивними ідеями і науковими результатами між студентами, аспірантами та науковцями • Ознайомлення студентів, аспірантів та молодих вчених з найбільш сучасними досягненнями і науковими результатами у світі зварювання Тематика доповідей: * Прогресивні технології зварювання * Міцність, надійність і довговічність зварних конструкцій * Технологія наплавки, нанесення покриттів і обробки поверхні * Процеси спеціальної електрометалургії * Нові конструкційні і функціональні матеріали * Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні і споріднених процесах * Фундаментальні дослідження фізико-хімічних процесів ( термодинаміка, кінетика, мікроструктура, фазові перетворення, властивості) * Автоматизація процесів зварювання і споріднених технологій Публікація праць конференції: Тези доповідей, оформлені відповідно до встановлених вимог, будуть видані в Збірці тез конференції в паперовому та електронному вигляді. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 20 травня 2019 р. – останній термін прийняття заявок та тез доповідей на публікацію; 22 травня 2019 р. – розсилання запрошень на конференцію; 24-25 травня 2019 р. – проведення конференції.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій