Диплом

Бланки, вимоги до оформлення, зразки оформлення дипломного проекту

Де можна отримати бланки, вимоги до оформлення, зразки оформлення диплому?

Нормативним документом університету, який визначає вимоги до організації дипломного проектування та державної атестації випускників усіх ступенів вищої освіти, є "Положення про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів"

Оцінювання дипломних проектів

У зв'язку з наближенням державної атестації студенти деяких фа­культетів та інститутів звертаються із запитаннями стосовно системи оці­нювання захисту дипломних проектів (робіт) та державних екзаменів.

Перевірити справжність диплому

Як я можу підтвердити справжність диплома одного з нових співробітників моєї фірми?

Підтвердження диплому КПІ ім. Ігоря Сікорського (а також інших ВНЗ України) або інших документів ВНЗ можна отримати (ідентифікувати), починаючи з 1999 року, на сайті Державного підприємства «Інфоресурс», яке належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Отримати диплом із запізненням

Після захисту дипломної роботи в КПІ я не зміг забрати диплом магістра. Як мені отримати свій диплом.

Пластикові дипломи зберігаються лише протягом трьох місяців.

Відновити диплом & додаток до диплому

Я загубив диплом КПІ. Куди треба звертатися, щоб його відновити.

Для повторного замовлення документа про вищу освіту, у разі втрати, пошкодження тощо, випускник має звернутись в деканат свого факультету та подати наступний пакет документів: