Закріплення спеціальностей та освітніх програм за кафедрами ФММ

Додаток до наказу № 1-314 від 16.10.2018 р.

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

декан - д.т.н., проф. Гавриш Олег Анатолійович, т. 204-85-11,236-96-73, к. 237-1

Кафедра Шифр і назва галузі знань, код і назва спеціальності,
назва освітньої програми (спеціалізації),
назва вибіркових блоків дисциплін
Ступінь ВО Ліцензований обсяг
очна форма навчання заочна форма навчання
Математичного моделювання економічних систем
д.ф.-м.н., проф. Капустян Володимир Омелянович, т. 204-86-36, к. 317-7
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Економічна кібернетика
бакалавр 50 20
магістр 30 15
Міжнародної економіки
д.е.н., проф. Войтко Сергій Васильович, т. 204-91-03. к. 026-1
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Міжнародна економіка
бакалавр 80 30
магістр 40 15
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління в сфері оборонно-промислового комплексу
бакалавр 0 0
магістр 0 150
Економіки і підприємництва
к.с.н., проф. Круш Петро Васильович, т. 204-85-08, к. 522-7
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Економіка бізнес-підприємства
бакалавр 80 60
магістр 40 25
Теоретичної та прикладної економіки
д.е.н., проф. Крейдич Ірина Миколаївна, т. 204-85-07, к.216-17
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Управління персоналом та економіка праці
бакалавр 80 50
магістр 0 0
Промислового маркетингу
д.ф.-м. н., проф. Солнцев Сергій Олексійович, т. 204-85-05, к. 256а-1
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Бізнес-аналітика
бакалавр 40 20
магістр 0 0
07 Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Промисловий маркетинг
бакалавр 80 30
магістр 50 15
Менеджменту
д.е.н., проф. Дергачова Вікторія Вікторівна, г 204-80-51 к 246-2-1
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Менеджмент і бізнес-адміністрування
бакалавр 60 40
магістр 25 15
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Менеджмент інвестицій та інновацій
бакалавр 60 40
 
магістр 20 15
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Менеджмент міжнародного бізнесу
бакалавр 55 40
 
магістр 20 10
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Логістика
бакалавр 55 40
магістр 20 10
Кафедра, завідувач (ПІБ, №тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Математичного моделювання економічних систем
д.ф.-м.н., проф. Капустян Володимир Омелянович, т. 204-86-36, к. 317-7
0305 Економіка та підприємництво 6.030502 Економічна кібернетика 50 20
Міжнародної економіки
д.с.н., проф. Войтко Сергій Васильович, т. 204-91-03, к. 026-1
0305 Економіка та підприємництво 6.030503 Міжнародна економіка 80 30
Економіки і підприємництва
к.с.н., проф. Круш Петро Васильович, т. 204-85-08, к. 522-7
0305 Економіка та підприємництво 6.030504 Економіка підприємства 80 60
Теоретичної та прикладної економіки
д.е.н., проф. Крейднч Ірина Миколаївна, т. 204-85-07, к.216-17
0305 Економіка та підприємництво 6.030505 Управління персоналом та економіка праці 80 50
Промислового маркетингу
д.ф.-м. н., проф. Солнцсв Сергій Олексійович, т. 204-85-05, к. 256а-1
0305 Економіка та підприємництво 6.030506 Прикладна статистика 40 20
6.030507 Маркетинг 80 30
Менеджменту
д.е.н., проф. Дергачова Вікторія Вікторівна, т. 204-80-51. к. 246-2-1
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 230 160
Долучення Розмір
chair-fmm.pdf 96.84 КБ