Ви є тут

Положення про щорічний конкурс на кращу академічну групу університетуЗагальні положення

Конкурс на кращу академічну групу факультету (інституту), університету проводиться серед академічних груп факультетів (інститутів), університету.

Метою конкурсу є підвищення якості успішності, активізація наукової, суспільної та громадської діяльності студентства НТУУ “КПІ”.

Конкурс на кращу академічну групу оголошується на початку навчального року і триває до початку наступного навчального року. Підсумки конкурсу підводяться за станом на початок навчального року за результатами попереднього навчального року.

Конкурс проводиться на двох рівнях: на рівні факультету (інституту) та на рівні університету.

Конкурс на рівні факультету (інституту)

Проведення конкурсу на факультеті (в інституті) здійснюється адміністрацією, Студентською радою та Профспілковим бюро студентів факультету (інституту) шляхом збору та обробки даних про академічні групи факультету (інституту).

Підведення підсумків конкурсу на факультеті (в інституті) проводиться у два етапи.

На першому етапі основним критерієм оцінки є середній бал успішності групи за результатами зимової та літньої екзаменаційних сесій. При визначенні середнього балу групи враховується успішність студентів, які навчаються за рахунок бюджетних коштів та за контрактом.

Для підведення підсумків на другому етапі на факультеті (в інституті) утворюється комісія в складі: заступника декана (директора) по роботі зі студентами (голова комісії), голови Студентської ради та голови Профспілкового бюро студентів факультету (інституту). Рішення комісії оформляється протоколом та наказом по факультету (інституту).

Відбір груп на другому етапі здійснюється за такими критеріями:

 • Наукові публікації студентів групи в університеті та за його межами.
 • Публікації студентів групи в ЗМІ університету, України, іноземних виданнях.
 • Участь студентів групи в громадському житті факультету (інституту) та університету.
 • Участь студентів групи в наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, олімпіадах в університеті та за його межами.
 • Наявність в групі іменних стипендіатів; дипломантів і лауреатів різних конкурсів.
 • Наявність в групі студентів, які отримували відзнаки, премії, подяки, грамоти та інші види заохочення від установ та організацій, органів державної влади.
 • Участь студентів групи в заходах по охороні правопорядку на території університету та студмістечка.
 • Участь студентів групи в різноманітних спортивних заходах, завоювання ними призових місць.
 • Участь студентів групи в художній самодіяльності, КВК тощо.

За підсумками конкурсу визначається група-переможниця.

Рішення комісії про визначення групи, яка перемогла у конкурсі на рівні факультету (інституту), оформляється протоколом.

Група-переможниця та групи, котрі зайняли друге та третє місця нагороджуються грамотами та грошовими преміями.

Премії виплачується за рахунок коштів Фонду соціальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам факультету (інституту).

Протокол, подання та проект наказу на преміювання студентів групи, яка перемогла у конкурсі мають бути подані до 1 листопада поточного року до кім. № 233 корп. № 1.

Факультет (інститут), який несвоєчасно подав необхідні документи, вибуває із участі в конкурсі.

Конкурс на рівні університету

Проведення конкурсу в університеті здійснюється адміністрацією, Студентською радою та Профспілковим комітетом студентів університету шляхом збору та обробки даних про академічні групи факультетів (інститутів), які перемогли в конкурсі на факультеті (в інституті).       

Оцінка кращих академічних груп на рівні університету також здійснюється у два етапи.

На першому етапі основним критерієм оцінки є середній бал успішності кращих груп факультетів (інститутів) за результатами зимової та літньої екзаменаційної сесій.

Для підведення підсумків на другому етапі в університеті утворюється комісія в складі: проректора з навчальної роботи (голова комісії), голови Студентської ради та голови Профспілкового комітету студентів НТУУ “КПІ”. Рішення комісії оформляється протоколом та наказом по університету.

На другому етапі відбір груп здійснюється за тими ж критеріями, що і при визначенні кращої групи факультету (інституту).

За підсумками конкурсу визначаються три групи, які зайняли перше, друге і третє місця. Вони нагороджуються грамотами за підписом ректора, а також:

 • група, яка зайняла перше місце по університету, нагороджується екскурсією до історичних пам’яток культури України і грошовою премією, а групова фотографія розміщується в галереї переможців університету;
 • групи, які зайняли друге і третє місця по університету нагороджуються грошовими преміями;

Рішення комісії оформляється протоколом.

Премії виплачуються за рахунок коштів Фонду соціальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам університету.

Інформація про хід і підсумки проведення конкурсу висвітлюється в газеті “Київський політехнік”

 

Положення розглянуте на засіданні президії Профспілкового комітету студентів,

протокол № 72 від “4” грудня 2003 р.

Скачати оригінали документівРозмір
Файл Текст документу [uk | n137.doc (41.5 KB)]41.5 КБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій