Міжнародний семінар у НТБ

Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка НТУУ «КПІ» плідно співпрацює з бібліотеками Росії і Білорусі. Співпраця передбачає обмін літературою, проведення конференцій, семінарів, круглих столів з актуальних питань бібліотечної справи. Вона проходить як у рамках угоди про співпрацю між Українською, Російською та Білоруською бібліотечними асоціаціями, так і за двосторонніми міжуніверситетськими угодами

24 жовтня 2008 р. у Науково-технічній бібліотеці ім. Г.І.Денисенка пройшов міжнародний круглий стіл «Інноваційні технології в бібліотеках», головним організатором якого виступив Навчальний центр підготовки ІТ-менеджерів бібліотек НТУУ «КПІ».

У роботі круглого столу взяли участь директори бібліотек усіх ВНЗ м. Києва, а також представники білоруських бібліотек: директор Фундаментальної бібліотеки Білоруського державного університету (Мінськ) П.М.Лапо, директор бібліотеки Національного технічного університету Білорусі Я.Ф.Матвєєва, директор бібліотеки Академії управління при президенті Республіки Білорусь О.О.Анохін, директор бібліотеки Гомельського державного університету ім. Ф.Скорини С.А.Дегтярьов, зав. відділу Головного управління Централізованої системи дитячих бібліотек м. Мінська Ю.М.Корзун, зав. відділу унітарного підприємства «АГАТ-систем» Є.Л.Крейдик, директор Головного управління «Республіканська наукова медична бібліотека» (Мінськ).

Директор Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І.Денисенка НТУУ «КПІ» В.Г.Дригайло поінформував присутніх про роботу на базі НТУУ «КПІ» світового форуму науки – 21-ї Міжнародної конференції CODATA «Наукова інформація для суспільства: сьогодні й у майбутньому». Директор наукової бібліотеки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка А.Г.Кириленко доповів про результати аналізу статистичних даних діяльності бібліотек ВНЗ міста Києва у традиційних та інноваційних напрямах. Заст. директора НТБ НТУУ «КПІ» В.М.Волинець висвітлила діяльність навчального центру підготовки ІТ-менеджерів бібліотек НТУУ «КПІ». Представники білоруських бібліотек розповіли про перші результати впровадження інноваційних технологій у бібліотеках Республіки Білорусь і поділилися своїм баченням перспектив цих технологій.

Учасники відзначили, що обмін думками на семінарі був дуже плідним. Вони збагатилися новими ідеями, що сприятиме подальшому розвитку інноваційних технологій у бібліотеках ВНЗ України і Білорусі.

Інф. «КП»