На семінарі в Мінську

Сьогодні відбуваються нові позитивні зміни у міжнародному житті КПІ ім. Ігоря Сікорського: університет поступово стає центром для реалізації проектів білорусько-українського науково-технічного співробітництва. Для цього відновлено діяльність Білорусько-Україн­ського центру науково-технічного та іннова­ційного співробітництва в структурі ДМС. Представники університету через Білорусько-Український центр беруть активну участь у заходах міждержавного рівня.

До 25-річчя створення системи інтелектуальної власності Білорусі 4–5 травня 2017 року в Мінську було проведено семінар "Комерціалізація результатів наукової та науково-технічної діяльності: правове регулювання та практичний досвід". Його організували Національний центр інтелектуальної власності спільно з Державним комітетом з науки і технологій Республіки Білорусь і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.

З доповідями на семінарі виступили представники Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Європейської організації з ядерних досліджень, Іспанського відомства по патентах і товарних знаках, експерти від Білорусі, України, Казахстану, Азербайджану, Туркменістану.

За дорученням Міністерства освіти і науки України в семінарі взяв участь в якості національного експерта від України Андрій Шишолін – начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності університету, координатор Білорусько-Українського центру КПІ ім. Ігоря Сікорського. В доповіді Андрій Шишолін розповів про практику комерціалізації інтелектуальної власності КПІ ім. Ігоря Сікорського через екосистему "Sikorsky Challenge", про досвід трансферу знань в Україні, проаналізував проблеми і перспективи, роль так званих "підприємницьких університетів" у зазначених процесах.

Виступ від КПІ ім. Ігоря Сікорського було сприйнято учасниками семінару з великою цікавістю.

За матеріалами ДМС