Ви є тут

На Невському міжнародному екологічному конгресі


2011.05.16-17 Четвертий Невський міжнародний екологічний конгрес

16-17 травня 2011 р. у м. Санкт-Петербург проходив Четвертий Невський міжнародний екологічний конгрес, присвячений 20-річчю СНД. Актуальним питанням сьогодення – проблемам сталого розвитку світової системи, захисту навколишнього середовища, ролі держави в розвитку "зеленої промисловості" та чистого виробництва були присвячені доповіді вчених, політичних діячів, керівників міжнародних установ та відомств.

З доповіддю про впровадження "зеленої економіки" виступив Генеральний директор Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) Канде К. Юмкела. Він, зокрема, сказав: "Ми потребуємо фундаментальних змін у тому, як ми виробляємо, споживаємо та обмінюємо товари. Ми повинні зробити нашу стратегію розвитку та економіку "зеленими", направленими на впровадження інвестицій та інновацій, на створення "дружніх" по відношенню до навколишнього середовища технологій і виробництв. Ми повинні сприяти створенню нових, "зелених" робочих місць у промисловості".

Логічним продовженням теми, яку порушив Генеральний директор ЮНІДО, стала аналітична доповідь ректора НТУУ "КПІ" академіка М.З.Згуровського під час роботи круглого столу "Зелені технології" для охорони навколишнього середовища: сприяння інвестиціям у сфері "зеленої промисловості". У своїй доповіді Михайло Захарович представив науково-практичний доробок КПІ в розвитку "зеленої індустрії". Це і наукові розробки в галузі індексів сталого розвитку, і практичне застосування цих розробок у проектах "зеленої енергетики" для регіонів України, і впровадження "смарт-технологій" в експериментальній розосередженій мережі електростанцій КПІ, яка безпосередньо використовує принципи побудови "зеленої індустрії".

Доповідь Михайла Захаровича була сприйнята аудиторією із зацікавленістю, оскільки на конгресі це був чи не єдиний приклад реальної діяльності університету дослідницького типу. Досить сказати, що наступні доповідачі неодноразово посилалися на головні пункти доповіді ректора НТУУ "КПІ".  Презентація НТУУ "КПІ" привернула особливу увагу міністра охорони навколишнього середовища Республіки Австрія пана Томаса Якла, що можна відмітити як позитивний крок до майбутньої участі НТУУ "КПІ" в міжнародних проектах. Адже Австрія, на території якої знаходиться штаб-квартира ЮНІДО, здійснює відчутний внесок у роботу цієї організації.

За інформацією Центру більш чистого виробництва НТУУ "КПІ"

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій