Ви є тут

Валентину Порфировичу Яценку – 80!


Валентин Порфирович Яценко

Валентин Порфирович Яценко народився 21 травня 1937 року в с. Іванівка Хабаровського краю в сім'ї військовослужбовця. В 1960 році, після закінчення Київського медичного інституту, він стає лікарем-хірургом.

Захопленість пластичною хірургією привела його до Київського науково-дослідного інституту гематології та переливання крові. Тут почав займатися проблемами де- та регенерації, консервування і трансплантації периферійних нервів.

В.П.Яценка в 1966 р. обрали  на посаду асистента кафедри гістології та ембріології Київського медичного інституту, а в 1968 р. він захистив кандидатську дисертацію, присвячену питанням консервації та трансплантації периферійних нервів. У 1980 році Валентин Порфирович став доцентом цієї ж кафедри. У цей час почав розроблятися такий напрям експериментальної хірургії, як медичні полімери. Але вчений відчував, що сучасний розвиток морфологічної науки не може плідно розвиватися без знання точних наук, і в 1979 р. заочно закінчив  фізико-математичний факультет Київського педагогічного інституту за спеціальністю "Математика".

Вивчення математичних закономірностей біодеструкції полімерів медичного призначення принесло Валентину Порфировичу та групі його колег Державну премію України в галузі науки і техніки за участь у розробці проблеми "Полімери в медицині" (1987 р.).

У 1987 р. вчений захистив докторську дисертацію, присвячену проблемам математичного аналізу морфологічних змін в аферентних нервових клітинах при пошкодженні периферійних нервів на різних етапах онтогенезу.

Професор В.П. Яценко вперше встановив явище ампліфікації рДНК в ядерцях аферентного нейрона як можливого механізму фізіологічної та репаративної регенерації в периферійній нервовій системі. За вагомий внесок у розробку фундаментальних проблем де- та регенерації, консервації та трансплантації периферійних нервів йому разом з видатними нейрохірургами України в 1996 р. була вдруге присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.

Валентин Порфирович є автором понад 400 наукових праць, серед яких 2 монографії, 12 винаходів, 192 періодичні та методичні видання. Є заслуженим винахідником СРСР. У роботах проф. В. П. Яценка представлені такі наукові напрями: полімери в медицині, космічна біомедицина та телемедицина, медична інформатика та математичні методи в теоретичній та прикладній медицині, експериментальна медицина (лазерні технології, кріоконсервація, кардіологія, пульмонологія, радіологія) та інші.

Далеко за межами України відома міжнародна науково-громадська діяльність професора В.П. Яценка. В 1992–1994 роках він як проректор з міжнародного співробітництва Національного медичного університету був координатором програми партнерства США – Україна, що завершилася створенням першого в Україні Центру охорони матері та дитини.

У 1994 р. у складі делегації України як координатор напряму "Телемедицина" брав участь у переговорах у США між NASA та Національним космічним агентством України. В 1996 р. призначений куратором нового наукового напряму "Аерокосмічна медицина". Впродовж багатьох років він очолював комісію з фундаментальних досліджень Вченої ради МОЗ України, став автором  проекту з методики планування та експертизи наукових проектів з фундаментальних досліджень.

У 2001 р. Валентин Порфирович був запрошений  на роботу до Київської політехніки, де очолював кафедру медичної кібернетики та телемедицини і був призначений  деканом щойно створеного Міжуніверситетського медико-інженерного факультету.

Нині він виконує обов'язки наукового керівника студентського гуртка ФБМІ "Здоровий спосіб життя" та програми "Наш перший курс. Гармонізація особистості", яка охоплює широке коло питань щодо адаптації студентської молоді до нових умов навчального, виховного та соціально-правового напрямів.

Професор В.П. Яценко методично втілював свої знання в навчальні дисципліни, які викладалися для бакалаврів, спеціалістів і магістрів з напряму підготовки "Комп'ютерні науки", спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології" та  спеціалізації "Медична кібернетика та інформаційні технології в телемедицині".

 Валентин Порфирович є дійсним членом Міжнародної академії інтегративної антропології, Міжнародної академії патологів, академіком-радником Міжнародної академії наук вищої школи, чл.-кор. Академії технологічної кібернетики України та чл.-кор. Міжнародної академії астронавтики (Париж).

Професор В.П. Яценко плідно працює в Українській асоціації "Комп'ютерна медицина", де виконує обов'язки заступника голови вченої ради та заступника головного редактора наукового журналу "Клінічна інформатика і телемедицина".

Доброго Вам здоров'я  та подальшого творчого натхнення, дорогий Валентине Порфировичу.

З пошаною, студенти та викладачі ФБМІ

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій