Ви є тут

Кафедра техніки і електрофізики високих напруг (ТЕВН), ФЕА


http://tevn.fea.kpi.ua

Кафедра техніки і електрофізики високих напруг (ТЕВН), Факультет електроенергетики та автоматики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 1, пр-т Перемоги, 3, к.196, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 35,
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Підготовка інженерів з техніки високих напруг на електротехнічному факультеті провадиться з 1922 р. в межах електроенергетичного напряму (спеціалізації) з профілізацією підготовки на завершальному році навчання. Кафедра техніки високих напруг була створена в 1954 р. її перший завідувач д. т. н., проф. І. К. Федченко очолював кафедру до 1975 р.

Кафедра здійснює підготовку фахівців які можуть працювати на керівних та інженерних посадах в електроенергетичній системі України, в енергопостачальних та енергогенеруючих компаніях, а також в компаніях, які є офіційними дистриб’юторами електротехнічного обладнання провідних світових виробників на території України.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців на бюджетній та контрактній основі за денною та заочною формами навчання за всіма трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" (термін навчання 3 роки і 10 місяців). На навчання приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
  • Освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" (термін навчання 1 рік і 6 місяців). На навчання приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра відповідного напряму.
  • Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр" (термін навчання 1 рік і 10 місяців). На навчання приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра відповідного напряму, а також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста тієї ж самої спеціальності.

Студенти кафедри мають можливість паралельно отримувати другу вищу освіту (на контрактній основі), наприклад, економічного або юридичного профілю тут же при Університеті. Студентам з інших міст та сіл України надається гуртожиток.

Випускники кафедри зарекомендували себе як фахівці, спроможні приймати креативні і взважені рішення та здатні працювати на всіх об’єктах електроенергетики: на електричних станціях та підстанціях, в електричних мережах, в службах захисту від перенапруг та діагностування електрообладнання, в енергопостачальних та енергогенеруючих компаніях.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій