Ви є тут

Новини сайтів ПБФ

Надання грифу підручнику

Новини сайту ПБФ - Нд, 03/06/2018 - 21:40
Для визнання рукопису в якості підручника спочатку до Методичної комісії приладобудівного факультету, а потім до Експертної ради з навчальних видань (кімн. 240-а, корп. 1, тел. 204-93-91) подається пакет документів, що містить: відредагований рукопис (роздрукований та на електронному носії); редакторський висновок; рецензії на рукопис (не менше двох) від фахівців відповідної галузі знань, які не є працівниками КПІ ім. Ігоря Сікорського (підпис рецензента завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою); відповідь авторів на зауваження рецензентів; витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету з рекомендацією до видання рукопису; висновок відповідального редактора (підпис відповідального редактора завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою); обґрунтування доцільності видання; програма навчальної дисципліни та робочі програми кредитних модулів; анотації українською та англійською мовами (кожна не менше 650 знаків); відомості про авторів, рецензентів та відповідального редактора. Для забезпечення високого рівня навчально-методичних матеріалів університету та дотримання норм державних стандартів рукописи підручників, що отримали рекомендацію Вченої ради інституту/факультету, подаються до Видавництва «Політехніка» (корп. 15, 2-й поверх), де здійснюється оцінка якості його редагування та оформлення, що підтверджується відповідним редакторським висновком. Експертна рада з навчальних видань (ЕРНВ) проводить експертизу рукописів та супровідних документів. Висновки ЕРНВ затверджуються Методичною радою університету з винесенням відповідного клопотання до Вченої ради університету, рішенням якої рукопису надається гриф «Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як підручник». Бланки документів: Всі бланки в одному файлі Завантажити (DOC, 60KB) [згорнути] Витяги Завантажити (DOC, 45KB) [згорнути] Висновок відповідального редактора Завантажити (DOCX, 13KB) [згорнути] Відповідь на зауваження рецензента Завантажити (DOCX, 12KB) [згорнути] Довідка про авторів/укладачів Завантажити (DOCX, 12KB) [згорнути] Обґрунтування доцільності видання Завантажити (DOCX, 17KB) [згорнути] Рецензія Завантажити (DOCX, 15KB) [згорнути]

Надання грифу навчальному посібнику

Новини сайту ПБФ - Пт, 01/06/2018 - 14:37
Для визнання рукопису в якості навчального посібника і отримання відповідного грифа Експертна рада з навчальних видань (кімн. 240-а, корп. 1, тел. 204-93-91) приймає на розгляд відповідні подання Вчених рад факультетів разом з електронними версіями рукописів. Розгляд рукописів щодо їх змістовного наповнення, відповідності програмі, якості виконання здійснює Методична комісія інституту/факультету. У разі позитивного рішення Методична комісія факультету рекомендує Вченій раді інституту/факультету подати рукопис до ЕРНВ для визнання його в якості навчального посібника. До методичної комісії факультету подаються наступні документи: відредагований рукопис (роздрукований та на електронному носії); рецензія на рукопис від фахівця відповідної галузі знань, що не є співробітниками кафедри авторів/укладачів; рецензія на рукопис від фахівця відповідної галузі знань, що не є співробітником факультету авторів/укладачів; відповідь авторів/укладачів на зауваження рецензентів; висновок відповідального редактора; анотації двома мовами (українською, англійською) кожна не менше 650 знаків (роздруковані та на електронному носії); витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією до видання рукопису та надання йому грифа. Всі документи подаються у роздрукованому та підписаному вигляді, а також в електронному вигляді! ЕРНВ аналізує подані матеріали та виносить питання щодо присвоєння грифа на розгляд Методичної ради університету, рішенням якої рукопису надається гриф «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник». Бланки документів: Всі бланки в одному файлі Завантажити (DOCX, 44KB) [згорнути] Титульна сторінка навчального посібника<br /> (електронне мережне навчальне видання, укладачі, PDF, DOCX або ін.)<br /> Завантажити (DOC, 37KB) [згорнути] Титульна сторінка навчального посібника (електронне мережне навчальне видання, автори) Завантажити (DOC, 34KB) [згорнути] Витяги Завантажити (DOC, 45KB) [згорнути] Висновок відповідального редактора Завантажити (DOCX, 13KB) [згорнути] Відповідь на зауваження рецензента Завантажити (DOCX, 12KB) [згорнути] Довідка про авторів/укладачів Завантажити (DOCX, 12KB) [згорнути] Обґрунтування доцільності видання Завантажити (DOCX, 17KB) [згорнути] Рецензія Завантажити (DOCX, 15KB) [згорнути]

Завідувачам кафедр та відповідальним редакторам!

Новини сайту ПБФ - Пт, 01/06/2018 - 14:19
Для опублікування рукопису як мережного електронного видання файл видання разом з анотаціями передається до Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка для розміщення на сайті ela.kpi.ua. Зверніть увагу!!! Змінився порядок передачі наукових та освітніх матеріалів до ELAKPI – відкритого електронного архіву наукових та освітніх матеріалів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Посилання на необхідні документи для розміщення документів в архіві можна знайти тут: http://ela.kpi.ua/. Краще скористатися «Самостійним розміщенням (самоархівуванням) матеріалів в ELAKPI» Кафедри передають до НТБ НТУУ «КПІ» електронні копії методичних посібників та рекомендацій, навчальних посібників, монографій та ін. Підстави, на яких здійснюється передача матеріалів: Положення про об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в НТУУ «КПІ», затвердженого Наказом № 2–216 від 12.2007. Рішення Вченої ради НТУУ «КПІ» від 02.2015. Авторський договір про передачу невиключного права на використання твору (авторський ліцензійний договір). Шляхи передачі матеріалів: Електронною поштою на адресу: elakpi@library.ntu-kpi.kiev.ua. На флеш-носії або оптичному диску CD. Терміни передачі матеріалів: На постійній основі. Також видання (або посилання на нього) разом з анотаціями розміщуються в електронному кампусі НТУУ «КПІ», на сайтах авторів/укладачів (сайтах кафедри, факультету, інституту) для вільного доступу студентів. Електронне видання також записується на оптичний диск, на пакуванні диску вказуються вихідні відомості, вписується гриф та дані про його надання. Оформлене таким чином видання зберігається на кафедрі (у методичному кабінеті кафедри) і є навчально-методичним документом, який забезпечує навчальну дисципліну. Після самоархівування усі супровідні документи та посилання на електронний ресурс у бібліотеці КПІ надіслати електронним листом на адресу секретаря методичної комісії ПБФ   Завантажити Завантажити (DOCX, 17KB) [згорнути]

Урочисте вручення дипломів

Новини сайту ПБФ - Пт, 25/05/2018 - 16:54
13 червня 2018 року в Залі Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського відбудеться урочисте вручення дипломів магістра випускникам 2018 року приладобудівного факультету. Початок о 10:00. Запрошуємо на свято випускників, їх родичів та друзів.

Список розподілу додаткових балів

Новини сайту ПБФ - Пт, 25/05/2018 - 11:55
Згідно поданих заяв від студентів про врахування в рейтинг додаткових балів та підтверджуючих документів (копії та оригінали, за наявності) стипендіальною комісією було нараховано наступним студентам додаткові бали: Список студентів та їх додаткових балів Завантажити (PDF, 142KB) [згорнути]

Урочисте вручення дипломів

13 червня 2018р. о 10:00 відбудеться урочисте врученняДИПЛОМІВ МАГІСТРА випускникам 2018 рокув залі засідань Вченої ради (1 корпус). Запрошуємо магістрів, їх батьків та друзів на свято!

Захисти магістерських дисертацій 2018р.

Вітаємо наших Магістрів 2018р.з успішними захистами магістерських дисертацій!Щиро бажаємо успіхів, наснаги та креативності в усіх ваших подальших справах та починаннях!

Атестація за 2017/18 н.р.

Реультати атестації: бакалаври:1 курс, ПК-71 - переглянути2 курс, ПК-61 - переглянути3 курс, ПК-51 - переглянути4 курс, ПК-41 (лише 1-ша атестація) - переглянути4 курс, ПК-42 (лише 1-ша атестація) - переглянути магістри (професійного спрямування):5 курс, ПК-71мп - переглянути магістри (наукового спрямування):5 курс, ПК-71мн - переглянути

Участь у конференціях "Приладобудування" та "Погляд у майбутнє приладобудування"

З 15 по 16 травня в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулись чергові науково-практичні конференція "Приладобудування: стан та перспективи" та студентська конференція "Погляд у майбутнє приладобудування". Організаторами конференцій виступили викладачі та студенти приладобудівного факультету. В рамках секції "Неруйнівний контроль, технічна та медична діагностика, підготовка фахівців галузі" учасники мали змогу прослухати доповіді присвячені науковим розробкам студентів, викладачів та фахівців в галузі неруйнівного контролю. Особливістю цьогорічних конференцій є збільшення учасників від студентства університету та їх активна участь у обговоренні цікавих та іноді спірних питань, що підіймалися в доповідачами. Дякуємо організаторам та учасникам за цікаві конференції.

Лекція про можливості навчання у Японії

Новини сайту ПБФ - Пн, 14/05/2018 - 16:37
Запрошуємо студентів відвідати лекцію-роз’яснення щодо особливостей подачі документів та проведення тестувань на програми стажування Міністерства освіти та науки Японії для іноземних студентів у 2018 році. Лекція відбудеться 17 травня о 16:00  в  Українсько-Японському центрі КПІ ім. Ігоря Сікорського (Бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського, 4 поверх) Для участі у програмі знання японської мови НЕ є ОБОВ’ЯЗКОВИМ. Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/7JEAZTyIu8Rrd2Zb2 Деталі про програму та необхідні документи за посиланням: http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/00_000742.html

Лекція про можливості навчання у Японії

Запрошуємо студентів, які бажають продовжити навчання у Японії, відвідати лекцію-роз’яснення щодо особливостей подачі документів та проведення тестувань на програми стажування Міністерства освіти та науки Японії для іноземних студентів у 2018 році. Лекція відбудеться 17 травня о 16:00  в  Українсько-Японському центрі КПІ ім. Ігоря Сікорського (Бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського, 4 поверх) Для участі у програмі знання японської мови НЕ є ОБОВ’ЯЗКОВИМ. Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/7JEAZTyIu8Rrd2Zb2 Деталі про програму та необхідні документи за посиланням: http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/00_000742.html

Інформаційний бюлетень «Джерело», випуск №227

Новини сайту ПБФ - Пт, 11/05/2018 - 14:41
Короткий зміст бюлетня: Конкурс індивідуальних стипендій Marie Sklodowska-Curie Actions Конкурс українсько-французьких науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки Програма Culture Bridges від British Council Стипендія DAAD у Німеччині для країн, що розвиваються Дослідницькі гранти – One-Year Grants від DAAD Урбаністична літня школа в Копенгагені Грант на дослідження в Японії від організації Matsumae International Foundation Стипендія фонду UNIDROIT Foundation на проведення досліджень в Італії Міжнародне стажування Rotary Peace Fellowships Інформаційний бюлетень «Джерело», випуск №227 Завантажити (PDF, 4.74MB) [згорнути] Адреса відділу міжнародних проектів університету: 03056, м.Київ, пр.Перемоги 37, корпус 1, кiмн. 171 (5) Тел: 204-80-19, контактна особа – Пашков Ростислав E-mail: s.shukayev@kpi.ua

Графік захистів дипломних проектів та магістерських дисертацій (літо, 2018)

Новини сайту ПБФ - Пт, 11/05/2018 - 12:38
Робота екзаменаційної комісії щодо атестації здобувачів вищої освіти – «Магістр» 2018р. завантажити Графік захисту магістрів, 2018 Завантажити (PDF, 69KB) [згорнути] Робота екзаменаційної комісії щодо атестації здобувачів вищої освіти – «Бакалавр» 2018р. завантажити Графік захисту бакалаврів, 2018 Завантажити (PDF, 355KB) [згорнути]  

Стипендіальна комісія

Новини сайту ПБФ - Чт, 10/05/2018 - 23:43
УВАГА !!! Стипендіальна комісія факультету відбудеться 17.05.2018 р. о 14.30, каб. 209-1 Обов’язкова присутність всіх членів стипендіальної комісії. Деканат

Графік захистів магістерських дисертацій

Робота екзаменаційної комісії щодо атестації здобувачів вищої освіти («Магістр» 2018р.)кафедри приладів та систем неруйнівного контролю запланована на: 21.05.2018 р. о 14:00 в ауд. 513-20 Прізвища будуть додані після попереднього розгляду дипломів 22.05.2018 р. о 14:00 в ауд. 513-20 Прізвища будуть додані після попереднього розгляду дипломів Бажаємо всім успіхів!

Графік захистів дипломних проектів

Робота екзаменаційної комісії щодо атестації здобувачів вищої освіти («Бакалавр» 2018р.)кафедри приладів та систем неруйнівного контролю запланована на: 18.06.2018 р. о 14:00 в ауд. 513-20 Прізвища будуть додані після попереднього розгляду дипломів 19.06.2018 р. о 14:00 в ауд. 513-20 Прізвища будуть додані після попереднього розгляду дипломів Бажаємо всім успіхів!

Інформаційний бюлетень «Джерело», випуск №226

Новини сайту ПБФ - Пт, 27/04/2018 - 15:07
Короткий зміст бюлетня: Програма НАТО «Наука заради миру та безпеки» Конкурс українсько-австрійських науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки Конкурс українсько-індійських науково-дослідних проектів на 2019-2021 роки Гранти УНТЦ на патентування винаходів Інноваційна дослідницька програма Huawei (HIRP Open) Гранти фонду ЄЕП та уряду Норвегії для регіональної співпраці Програми і гранти Посольства США в Україні Fulbright Graduate Student Program Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Program на 2019-2020 академічний рік Міжнародна парламентська стипендія (IPS) для навчання в Берліні Програма стажувань від центру Європейських досліджень імені Вілфреда Мартенса Конкурс стипендій MASHAV посольства Ізраїлю Інформаційний бюлетень «Джерело», випуск №226 Завантажити (PDF, 5.49MB) [згорнути] Адреса відділу міжнародних проектів університету: 03056, м.Київ, пр.Перемоги 37, корпус 1, кiмната № 171 Тел.: +38 044 204-8019 E-mail: s.shukayev@kpi.ua

Іформація про додаткові бали до рейтингу студентів

Згідно нових правил призначення академічної стипендії (Наказ №7-11 від 13.02.2017 р.) п. 5.5. студент, який претендує на врахування в рейтингу додаткових балів, особисто подає заяву (зразок заяви знаходиться в деканаті) на ім’я голови Стипендіальної комісії факультету з відповідним проханням. До заяви додаються підтверджуючі документи (копії та оригінал для огляду) з посиланням на відповідний електронний ресурс (за наявності). Заяви студентів приймаються до 16 травня 2018 року. Стипендіальна комісія факультету перевіряє надану студентом інформацію та надає рекомендації щодо прийняття відповідного рішення. В разі виявлення недостовірної інформації студент позбавляється права на отримання додаткових балів.

Сторінки

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій