Ви є тут

Кафедра економіки та підприємництва (КЕП), ФММ


http://keip.kpi.ua

Кафедра економіки та підприємництва (КЕП), Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги 37к, к.522, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 98 58,
Сайт:

Кафедра економіки і підприємництва здійснює фундаментальну підготовку з економіки і готує фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства», обслуговує 10 інститутів і факультетів Університету, забезпечуючи викладання більше 50 економічних дисциплін.

Бакалавр. Напрям підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” (вступники)
Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Форма навчання: денна, заочна.
Термін навчання за денною формою – 4 роки
Термін навчання за заочною формою – 4,5 роки

У відповідності до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» конкурсний відбір за напрямом підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” проводиться з профорієнтованих предметів – математика і географія та загальноосвітніх – українська мова та література.

Первинними посадами для фахівців даного профілю є: економіст планово-фінансового відділу, відділу аналізу господарської діяльності, виробничого підрозділу, економіст фінансового відділу підприємства та підрозділу підприємства.

Ступінь Бакалавр надає можливість до подальшого навчання для здобуття ступені магістра.

Кафедра має можливість направляти кращих студентів, які закінчили бакалаврат на навчання до магістратура за кордон (Польща, Франція, Греція тощо).

По закінченню Ви отримуєте диплом державного зразку, а студенти денної форми навчання додаток до диплому європейського зразку (англійською та українською мовами) який визнається в Європі, Америці та інших країнах.

Кафедра має аспірантуру, що дає можливість випускникам зробити кар'єру в науково-інноваційний та педагогічній діяльності.

Навчання студентів здійснюється як за рахунок бюджету, так і за кошти фізичних або юридичних осіб.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій