Ви є тут

Новини сайту кафедри ЛВЧКМ (ІФФ)

Підписатися на Новини сайту кафедри ЛВЧКМ (ІФФ) потік
Національний технічний університет України, інженерно-фізичний факультет - кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів
Оновлене: 15 годин 57 хвилин тому

X-я Международная научно-техническая конференция «Новые материалы и технологии в машиностроении-2018»

Пн, 19/03/2018 - 09:26
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе X-й Международной научно-технической конференции «Новые материалы и технологии в машиностроении-2018», которая состоится 24…25апреля 2018 г. Рабочие языки конференции – украинский, русский и английский. По итогам конференции будет издан сборник материалов (ISSN 2524-0544 (Print)), который будет расположен на сайте конференции http://metalcasting.kpi.ua Расширенные материалы конференции публикуются в профессионально-научном издании "Новые материалы и технологии в машиностроении" (ISSN 2519-450X (Online)) http://metalcasting.kpi.ua/proc Число соавторов статьи, а также количество статей, предоставляемое одним автором, не ограничиваются. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ v       Современные технологии производства отливок из чугуна, стали и цветных металлов. v       Новые материалы для изготовления форм и стержней. v       Противопригарные покрытия для литейных форм и стержней. v       Новые материалы и технологии в различных отраслях промышленности. v       Технологии повышения долговечности деталей и инструмента. v       Автоматизация и механизация производственных процессов. v       Менеджмент, экономика и стратегия развития металлургии и машиностроения Украины. v       Математическое, физическое, имитационное моделирование, компьютерные и информационные технологии. v       Современные и перспективные методы контроля качества продукции. v       Перспективные технологии улучшения качества литья легированием, микролегированием и внешним влиянием на жидкий металл. v       Внепечные методы обработки жидкого металла. v       Экологические проблемы инженерной деятельности. v       Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров инженерно-технических специальностей. Информационное письмо

Залік з науково-дослідної практики магістрів

Вт, 06/03/2018 - 17:48
Графік складання заліків студентами VІ курсу гр. ФЛ-61м та ФЛ-62м з науково-дослідної практики магістрів Склад комісії Дата, час та місце складання заліку 14.03 середа 14:15 ауд. 411-9 16.03 четвер 14:15 ауд. 411-9 проф. Могилатенко В.Г. доц. Гурія І.М. доц. Ямшинський М.М. доц. Лютий Р.В. Демиденко Д.А. Завертайло М.В. Нечипоренко І.В. Скирденко М.В. Скрипник А.І. Смірнова Я.О.   доц. Кочешков А.С. доц. Сиропоршнєв Л.М. проф. Верховлюк А.М. проф. Затуловський А.С. доц. Самарай В.П.   Булига Д.С. Івашина М.І. Іващенко В.В. Поліно В.П. Феденко М.А.  Залік приймається при наявності у студента: 1. Оформленого звіту з переддипломної практики з підписом керівників від університету та підприємства з печаткою на титульному аркуші (обкладинці). 2. Заповненого щоденника практики з необхідними підписами та печатками. 3. Підпису Шейка О.І. на обкладинці, як свідчення про співбесіду з ним з питання працевлаштування по закінченні університету. 4. Підпису Сиропоршнєва Л.М. на обкладинці, як свідчення про наявність у нього заяви від студента на ім'я декана з візою керівника про остаточне формулювання теми дипломного проекту (роботи). 5. Підпису Ямшинського М.М. на обкладинці, як свідчення про здану анотацію звіту з науково-дослідної практики на двох мовах (українською та російською) в електронному вигляді у форматі .rtf одним файлом з прізвищем та назвою звіту (foundry@iff.kpi.ua).

Залік із переддипломної практики бакалаврів

Вт, 06/03/2018 - 17:45
Графік складання заліків студентами ІV курсу гр. ФЛ-41 та ФЛ-42з переддипломної практикиОКР бакалавр Склад комісії 13.03 вівторок 14:15 доц. Гурія І.М. доц. Ямшинський М.М. доц. Фесенко М.А. ас. Лук’яненко І.В. ауд. 411-9: Баран А.А. Богачов К.О. Восколович В.С. Коробчук М.М. Криворучко В.В. Скиба А.В. Павлик В.Г. Кивгило Б.В. Панконін К.А. доц. Лютий Р.В. доц. Кочешков А.С. доц. Самарай В.П. доц. Шейко О.І. доц. Сиропоршнєв Л.М. ауд. 405-9: Деркач Д.О. Івжич Д.О. Мартиненко І.О. Нікітін В.А. Токмач Б.В. Южда Ю.В. Боровик О.І. Гузь Т.А. Шевчун Д.Ю. Залік приймається при наявності у студента: 1. Оформленого звіту з переддипломної практики з підписом керівників від університету та підприємства з печаткою на титульному аркуші (обкладинці). 2. Додатків до звіту у вигляді заповненого щоденника практики з необхідними підписами та печатками, виробничої програми цеху, креслень плану цеху та його ділянок, креслення виливка з елементами ливарної технології і т. п. 3. Підпису Лютого Р.В. на обкладинці, як свідчення про наявність у нього заяви від студента на ім'я декана з візою керівника про остаточне формулювання теми дипломного проекту (роботи). 4. Підпису Ямшинського М.М. на обкладинці, як свідчення про здану анотацію звіту з переддипломної практики на двох мовах (українською та російською) в електронному вигляді у форматі .rtf одним файлом з прізвищем та назвою звіту (foundry@iff.kpi.ua). 5. Методички з програмою переддипломної практики. 6. Підпису Шейка О.І. на обкладинці, як свідчення про співбесіду з ним з питання працевлаштування по закінченні університету (для тих хто не планує продовжувати навчання за освітнім рівнем «магістр»).
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій