Ви є тут

Новини сайтів ФМФ

Всеукраїнська олімпіада з математики для абітурієнтів 2018

До уваги абітурієнтів 2018! Відкрито реєстрацію на Всеукраїнську олімпіаду з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського для абітурієнтів 2018. Переможці олімпіади отримають додаткові бали до сертифікату ЗНО з математики!

Про графік перездач

Розпорядження №5/215 від 28.12.2017Про порядок ліквідації студентами академічної заборгованості ліквідація академ.заборг 17-18.pdf

Наукова школа "Технологія організації та здійснення наукового дослідження з математики"

Відбулася наукова школа "Технологія організації та здійснення наукового дослідження з математики", організована фізико-математичним факультетом (ФМФ) Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" разом з департаментом освіти та науки Київської обласної державної адміністрації та Київським обласним комунальним позашкільним навчальним закладом "Мала академія наук учнівської молоді" (МАНУМ). Учасники школи з зацікавленістю прослухали доповідь О.І. Клесова, завідувача кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей, про сучасні застосування математики у криптографії, передивились відеоролик про дисципліну "Елементи теорії чисел та криптографії", яка викладається студентам ФМФ. В. М. Горбачук, виконуючий обов'язки завідувача кафедри математичної фізики, розповів слухачам про логіку побудови наукового дослідження з математики,О. В. Матвійчук - про етапи наукового дослідження та складові звіту про нього, Т. Г. Чижська - про приклад успішної наукової роботи на конкурсі МАН,а Т. В. Авдєєва - про презентацію результатів наукового дослідження.Учасників школи також ознайомили з навчальними та науково-досліднимилабораторіями факультету, які провели О. П. Довженко та Г. В. Самар. У школі прийняли участь більше 100 учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти Київської області - членів Київського обласного територіального відділення МАНУМ - та педагогів,керівників учнівських науково-дослідницьких робіт з наукового відділення "Математика". Захід було організовано у рамках професійно-організаційної роботи ФМФ з талановитою молоддю.  

Факультетські олімпіади з математики 2017-2018

Увага! Оголошено результати Факультетської олімпіади з математики 2017-2018.

Меморіальна дошка, присвячена Б.В.Гнеденку

Меморіальна дошка, присвячена Б.В.Гнеденку Меморіальну дошку, присвячену видатному математику, академіку АН УРСР Борису Володимировичу Гнеденку (1912-1995), https://uk.wikipedia.org/wiki/Гнєденко_Борис_Володимирович відкрито 5 грудня 2017 року на будівлі за адресою вул. Прорізна, 10, де у 50-х роках мешкав Борис Володимирович з дружиною та двома синами (у той час він був директором Інституту математики Академії наук УРСР). На відкритті дошки були присутні учні та колеги Б.В.Гнеденка, які мешкають у Києві, представники Київської міської державної адміністрації, а також його син - Д.Б.Гнеденко, доцент кафедри теорії ймовірностей Московського державного університету. Б.В.Гнеденко є всесвітньо відомим вченим перш за все своїми роботами з теорії ймовірностей, головною з яких є його спільна (1949 р.) з А.М.Колмогоровим монографія "Граничні розподіли для сум незалежних випадкових величин". Він є автором першого (1950 р.) підручника з теорії ймовірностей, написаного українською мовою. Підручник пізніше видано десятьма мовами народів світу. Друге українське видання підручника з'явилось у 2010 році. Загально відомими є його роботи з теорії масового обслуговування та теорії надійності. Він є автором багатьох робіт з історії математики та методики викладання математики. Менш відомо, що після від'їзду до Москви академіка С.О.Лебедєва (керівника проектів МЭСМ та БЭСМ), Б.В.Гнеденко очолював в Києві лабораторію, в якій створено електронно-обчислювальну машину "Київ" та машину для розв'язання систем лінійних рівнянь (до 700 рівнянь). Він очолював колектив, який розробив електронного діагноста серцевих захворювань. Б.В.Гнеденко також є автором (разом з В.С.Королюком та К.Л.Ющенко) першого в СРСР підручника з програмування.

Захист спеціалістів ФМФ

До уваги студентів VI курсу ФМФ! 21 та 22 грудня 2017р. о 14:00 в ауд. 432-7 відбудуться захисти дипломних робіт спеціалістів ФМФ (математика). 11 грудня 2017р. о 14:00 в ауд. 432-7 відбудеться попередній захист дипломних робіт спеціалістів кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ. Щодо оформлення див: Відгук керівника ДП бак, спец, ДР бак, спец, наукового керівника МД.doc Завдання на ДР - спеціалісти.doc Завдання на МД - магістри.doc Рецензія на ДП бак, спец, ДР бак, спец, МД.doc Титул ДР спеціаліста.doc Титул магістерської дисертації.doc

Друга атестація 1 сем 2017/18

Друга атестація у 1 семестрі 2017/18 н.р. на 1-5 курсі ФМФ проводитьсяз 06 по 17 грудня 2017р. Необхідно проставити в деканаті та в системі Електронний кампус. Перевірити виставлення 1-ої атестації.

Факультетський тур олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

У середу 6 грудня 2017 року буде проведено І тур олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського в рамках першого етапу Всеукраїнської олімпіади з математики для студентів вищих навчальних закладів України. Факультет Початок Аудиторія ІСЗЗІ 16:10 102-27 ІПСА, ФМФ, ФТІ 1-й курс: 16:10 Старші курси: 16:10 304-18 306-18 ІТС 1-й курс: 14:15/16:10 Старші курси:14:15/16:10 311-30 301-30 РТФ 1-й курс: 14:15/16:10 Старші курси:14:15/16:10 426-17 424-17 ФАКС 14:15/16:10 405-28 ФБМІ 14:15/16:10 402-24 ФЕЛ 14:15 16:10 312-12 412-12 ФІОТ, інші факультети 1-й курс: 14:15 16:10 Старші курси: 14:15/16:10 302-18 303-18 305-18 ФММ 14:15/16:10 105-7 Запрошуються всі охочі!

Щодо підготовки співробітників до складання кваліфікаційних іспитів з іноземної мови

Інформаційний лист щодо підготовки співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського до складання кваліфікаційних іспитів з іноземної мови рівнів В2, С1 і С2 Ураховуючи положення Порядку присвоєння вчених звань (наказ МОН України № 13 від 14.01.2016), згідно з якими вчене звання професора та доцента присвоюється працівникам вищих навчальних закладів, які мають сертифікат загальноєвропейського зразка з мовної освіти з мов країн Європейського Союзу на рівні, не нижчому В2, Комплекс КПІ-МУФ пропонує науково-педагогічним працівникам КПІ ім. Ігоря Сікорського навчальні послуги за програмою «Підготовка до складання кваліфікаційних екзаменів з іноземної мови». Комплекс КПІ-МУФ – навчальний центр КПІ ім. Ігоря Сікорського, який забезпечує підготовку слухачів з іноземної мови та приймає у них відповідний кваліфікаційний екзамен щодо визначення рівня. За результатами успішного складання цього екзамену слухачі отримують сертифікат (В2, С1 або С2), який підтверджує рівень володіння іноземною мовою і визнається МОН України як валідний для присвоєння вченого звання професора та доцента. Загальний обсяг навчального курсу складає 108 годин (3,6 кредитів ECTS). Тривалість курсу може варіюватися залежно від рівня володіння слухачем іноземною мовою. Заняття проходять в малочисельних групах (6-8 осіб) за гнучким графіком, узгодженим зі слухачами. Для зарахування на навчання на курси необхідно подати заявку до Комплекс КПІ-МУФ (КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, ліве крило, перший поверх, приймальна комісія). Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (044) 277 84 82, (050) 413 43 46 або на сайті http://iuf.edu.ua/lciuf/.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій