Ви є тут

Новини сайтів ФЛ

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

27 листопада 2017 р. о 16.00 (корп. 20, ауд. 3) відбудеться науково-практичний семінар студентів ФЕА на тему «Спадщина київських неокласиків в історії української культури». Запрошуємо всіх охочих. Оргкомітет: доц. С.П. Денисюк.

VI заочна наукова конференція «Наукові пісумки 2017 р.»

Шaнoвнi кoлeги!   Хотіли б Вас запросити взяти участь у VI заочній науковій конференції «Наукові пісумки 2017 р.», яка проводиться видавництвом таких журналів, як "Східно-Європейський журнал передових технологій", журнал "Технологічний аудит та резерви виробництва" та  журнал "ScienceRise" http://entc.com. ua/.   Дата проведення: 25 грудня 2017 р. (м. Харків, Україна) Статус конференції: міжнародна Форма участі: заочна Крайній термін подачі матеріалів: до 01.12.2017 Матеріали конференції будуть опубліковані до 25.12.2017 у вигляді спецвипуску  міжнародного наукометричного журналу ScienceRise. Вартість участі в конференції: 700 грн. У цю суму входить вартість публікації доповіді обсягом 10 сторінок Word (вимоги див. в додатку) та друкований примірник журналу.   Участь в конференції надасть Вам наступні можливості: - підвищити кількість цитувань своїх публікацій; - провести апробацію результатів дисертаційних досліджень; - підвести підсумок Ваших наукових досліджень за 2017 рік; - опублікувати наукові доповіді з усіх наук в спецвипуску міжнародного наукометричного журналу ScienceRise (http://journals.uran.ua/ sciencerise/issue/archive), який має наукову індексацію в світових наукометричних базах і системах: CrossRef, Index Copernicus, РИНЦ, WorldCat , Ulrich's Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiurnals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa/Romeo

Інститут вшанував День української писемності та мови

9 листопада, у День української писемності та мови, курсанти Інституту, разом зі всіма свідомими громадянами України, приєднались до написання диктанту національної єдності, який відбувся під гаслом «Нас багато, всі ми різні, але нас об’єднує спільна мета». Зазначене свято було встановлено в 1997 році Указом Президента України і спрямоване на шанування та підтримку рідної мови. Пам’ятаймо слова Панаса Мирного: «Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування». (матеріали з сайту - http://iszzi.kpi.ua)

VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій»

НАУКОВЕ ПАРТНЕРСТВО "ЦЕНТР НАУКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" http://sciencestudio.com.ua/conference    Запрошуємо Вас взяти участь у VI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій»   докладніше

Студентський науково-практичний семінар

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 16 листопада 2017 р. о 16:00 у конференц-залі № 12 НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського відбудеться студентський науково-практичний семінар, присвячений Дню української мови та писемності. Запрошуються усі охочі.  Оргкомітет  (доцент Нечипоренко А.Ф.) Новини

Das 2. Treffen des „LANDESKUNDENETZWERKs UKRAINE“

  2016 wurde das „Landeskundenetzwerk Ukraine“ gegründet. Ziel dieses Netzwerks ist es, regelmäßige Treffen zu veranstalten und im Internet eine Materialsammlung auf der Website https://lnuablog.wordpress.com zu installieren.  Was gehört zur deutschsprachigen Landeskunde?  Welche eigenen Unterrichtsmaterialien funktionieren gut? Wie wird Landeskunde in Lehrwerken präsentiert? Wie ist Landeskunde im Curriculum verankert? Welche Kompetenzen braucht ein ukrainischer Landeskundelehrender? Welche Tradition und welchen Stand hat die Landeskunde in der Ukraine? Gibt es einen anderen sinnvollen Begriff für „Landeskunde“? Diese und andere Themen wurden am 3. und 4. November beim 2. Treffen heiß und erfolgreich in Dnipro diskutiert. Die enge und fruchtbare Arbeit von Studierenden und Lehrkräften schuff das ausgezeichnete Ambiente. Der Lehrstuhl für Theorie, Praxis und Übersetzung der deutschen Sprache nahm sehr aktiv daran teil! Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Organisatoren und freuen uns auf das nächste Treffen! FOTOS HIER  

XVIII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція - Science technology of the XXI century / Наука та техніка XXI століття

Шановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі   XVIII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE XXI CENTURY Наука та техніка ХХІ століття, яка відбудеться 07 грудня 2017 р. у м. Києві за адресою: пр. Перемоги 37,  корпус 7. Програма роботи конференції передбачає роботу пленарних та секційних засідань. До початку роботи конференції планується розміщення збірника матеріалів конференції на сайті http://konfist.fl.kpi.ua   Публікація тез доповідей студентів в електронному вигляді – безкоштовна. Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, іспанська.   Для участі у конференції необхідно до 01 листопада 2017 року надати наступну інформацію:   Електронна реєстрація учасника конференції за адресою https://goo.gl/forms/rOqnSR97QU9X4Bp92 Електронний варіант тез доповіді іноземною мовою, оформлений відповідно до вимог на електронну адресу відповідної секції (див. нижче), назва файлу англійською мовою (Прізвище_Tezy.doc).  Заповнений друкований бланк заявки (бланк додається) та друкований варіант тез доповіді за адресою оргкомітету (див. нижче). Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:   Файл з тезами повинен бути у форматі RTF або DOC (2003-2010). Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір 14, інтервал 1 (поля сторінок – 2 см.). Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту “Навколо рамки”. Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.). 1-й рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами). 2-й рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив, вирівнювання по центру). 3-й рядок: місце навчання (курсив, вирівнювання по центру). Через один рядок відступу друкуються тези доповіді, обсяг – до 2-х сторінок. Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений відповідно до вимог Harvard Referencing System (для оформлення літератури необхідно скористатися сайтом: http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator/reference-book.htm ). Вимоги до написання тез:   висвітлення актуальності проблеми у вступі; узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези; формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження в основній частині; висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми; основний обсяг тез присвячується викладу власних думок за виключенням випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму тез.        Бажаючі виступити на конференції повинні надіслати презентації доповідей на скриньку відповідної секції до 27.11.2017 р. (вимоги до написання та оформлення презентацій доповідей розміщені на сайті: http://konfist.fl.kpi.ua/sites/default/files/vimogi_do_prezentaciy_pdf.pdf ). Кількість виступаючих обмежена. Презентації, надіслані пізніше вказаного терміну, не будуть включені до програми конференції. Увага! Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за собою право відбору тез. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (згідно закону України «Про авторське право й суміжні права») або надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 3 авторів на одні тези). Матеріали конференції будуть розміщені на сайті конференції у відкритому доступі.   Планується робота таких секцій:   1. Engineering Innovations / Інновації в  інженерії e-mail: kpiconf1@ukr.net   Aeronautical Engineering Archeology Chemical Engineering Energy Saving Electric Engineering Instrument Making Mechanical Engineering Material Science Metallurgy Power Engineering Radio Engineering Welding            2. Natural Sciences / Природничі науки e-mail: kpiconf2@ukr.net   Biotechnology Chemistry Ecology Medicine Physics and Mathematics Today 3. Electronics / Електроніка e-mail: kpiconf3@ukr.net   4. Modern Information Technologies / Сучасні інформаційні технології kpiconf4@ukr.net   5. Social Sciences / Суспільні науки e-mail: kpiconf5@ukr.net   Law Education Management & Marketing Economics New Trends in Linguistics Philology Psychology Sociology Printing and Publishing      Оргкомітет: факультет лінгвістики, кімн. 718, корпус 7, КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр-т Перемоги 37, Київ, 03056.           Тел. для довідок: (044) 204 85 37 (067) 994-45-90 Адреса сайту: http://konfist.fl.kpi.ua

XVIII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція - Science technology of the XXI century / Наука та техніка XXI століття

Шановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі   XVIII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE XXI CENTURY Наука та техніка ХХІ століття, яка відбудеться 07 грудня 2017 р. у м. Києві за адресою: пр. Перемоги 37,  корпус 7. Програма роботи конференції передбачає роботу пленарних та секційних засідань. До початку роботи конференції планується розміщення збірника матеріалів конференції на сайті http://konfist.fl.kpi.ua   Публікація тез доповідей студентів в електронному вигляді – безкоштовна. Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, іспанська.   Для участі у конференції необхідно до 01 листопада 2017 року надати наступну інформацію:   Електронна реєстрація учасника конференції за адресою https://goo.gl/forms/rOqnSR97QU9X4Bp92 Електронний варіант тез доповіді іноземною мовою, оформлений відповідно до вимог на електронну адресу відповідної секції (див. нижче), назва файлу англійською мовою (Прізвище_Tezy.doc).  Заповнений друкований бланк заявки (бланк додається) та друкований варіант тез доповіді за адресою оргкомітету (див. нижче). Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:   Файл з тезами повинен бути у форматі RTF або DOC (2003-2010). Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір 14, інтервал 1 (поля сторінок – 2 см.). Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту “Навколо рамки”. Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.). 1-й рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами). 2-й рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив, вирівнювання по центру). 3-й рядок: місце навчання (курсив, вирівнювання по центру). Через один рядок відступу друкуються тези доповіді, обсяг – до 2-х сторінок. Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений відповідно до вимог Harvard Referencing System (для оформлення літератури необхідно скористатися сайтом: http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator/reference-book.htm ). Вимоги до написання тез:   висвітлення актуальності проблеми у вступі; узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези; формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження в основній частині; висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми; основний обсяг тез присвячується викладу власних думок за виключенням випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму тез.        Бажаючі виступити на конференції повинні надіслати презентації доповідей на скриньку відповідної секції до 27.11.2017 р. (вимоги до написання та оформлення презентацій доповідей розміщені на сайті: http://konfist.fl.kpi.ua/sites/default/files/vimogi_do_prezentaciy_pdf.pdf ). Кількість виступаючих обмежена. Презентації, надіслані пізніше вказаного терміну, не будуть включені до програми конференції. Увага! Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за собою право відбору тез. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (згідно закону України «Про авторське право й суміжні права») або надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 3 авторів на одні тези). Матеріали конференції будуть розміщені на сайті конференції у відкритому доступі.   Планується робота таких секцій:   1. Engineering Innovations / Інновації в  інженерії e-mail: kpiconf1@ukr.net   Aeronautical Engineering Archeology Chemical Engineering Energy Saving Electric Engineering Instrument Making Mechanical Engineering Material Science Metallurgy Power Engineering Radio Engineering Welding            2. Natural Sciences / Природничі науки e-mail: kpiconf2@ukr.net   Biotechnology Chemistry Ecology Medicine Physics and Mathematics Today 3. Electronics / Електроніка e-mail: kpiconf3@ukr.net   4. Modern Information Technologies / Сучасні інформаційні технології kpiconf4@ukr.net   5. Social Sciences / Суспільні науки e-mail: kpiconf5@ukr.net   Law Education Management & Marketing Economics New Trends in Linguistics Philology Psychology Sociology Printing and Publishing      Оргкомітет: факультет лінгвістики, кімн. 718, корпус 7, КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр-т Перемоги 37, Київ, 03056.           Тел. для довідок: (044) 204 85 37 (067) 994-45-90 Адреса сайту: http://konfist.fl.kpi.ua

Стажування в Польщі (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University)

Шановні колеги! Запрошуємо Вас долучитися до групи, яка виїжджає на стажування в Польщу   «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» Організатор заходу Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University (м. Новий Сонч, Польща) http://www.wsb-nlu.edu.pl/ (очно-дистанційна форма 12 днів, 108 годин аудиторної та позааудиторної, у тому числі дистанційної, роботи) 9-20 січня 2018 р. (09 січня – 16 січня – дистанційна робота, 17-20 січня – безпосереднє стажування в університеті на території Польщі)   Детальна інформація за посиланням: http://www.kamts1.kpi.ua/node/2285

Стажування в Польщі (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University)

Шановні колеги! Запрошуємо Вас долучитися до групи, яка виїжджає на стажування в Польщу   «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University» Організатор заходу Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University (м. Новий Сонч, Польща) http://www.wsb-nlu.edu.pl/ (очно-дистанційна форма 12 днів, 108 годин аудиторної та позааудиторної, у тому числі дистанційної, роботи) 9-20 січня 2018 р. (09 січня – 16 січня – дистанційна робота, 17-20 січня – безпосереднє стажування в університеті на території Польщі)   Детальна інформація за посиланням: http://www.kamts1.kpi.ua/node/2285

МОН планує провести ще один конкурс для молодих вчених і збільшити для нього фінансування

 Наступного року МОН планує збільшити обсяги фінансування конкурсу наукових робіт молодих вчених. Про це зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. «На жаль, зараз Україна відчуває суттєвий відтік молодих науковців закордон, де вони можуть стажуватися на сучасному обладнанні, продовжувати наукову кар’єру. Ми намагаємося змінити цю ситуацію, і одним з інструментів цього є спеціальний конкурс, який ми запровадили виключно для колективів молодих вчених у 2016 році. Зараз ми вже надали підтримку більш як 200 роботам на суму майже 38 мільйонів гривень. Наприклад, в цьому році в межах конкурсу ми передбачили кошти не лише на оплату праці, але й закупівлю матеріалів, дозакупівлю обладнання, наукові відрядження. Наступного року ми хочемо продовжити цей проект, і в майбутньому наростити обсяги фінансування конкурсу до 10-15 відсотків від загального бюджету Міністерства на наукові дослідження», – розповіла Міністр. Вона додала, що метою конкурсу є не лише фінансування проектів, а й можливість дати шанс якомога більшій кількості молодих вчених хоча б раз стати керівником наукового проекту та отримати новий досвід. Міністр також нагадала, що цього року МОН оплатило централізовану передплату для понад 100 українських вишів та наукових установ до найпопулярніших баз даних Scopus та Web of Science. Відтепер у кожному обласному центрі, а також містах Маріуполі, Кривому Розі, Мелітополі, Кременчуку вчені можуть знайти університет, де є доступ до таких баз, та безкоштовно скористатись ними.

Call for Applications for students and post graduates from Ukrainian and Moldovan universities

The political dimension of social work in the Eastern Partnership -   the Republic of Moldova and Ukraine   16th – 21st December 2017 University of Applied Science Erfurt, Germany DAAD programme: "East-West Dialogue 2017"   ДЕТАЛІ

Международная научная конференция "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ"

Уважаемые коллеги !  Приглашаем Вас принять участие в 11-й Международной научной конференции                     НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ           5 – 14 января 2018г., Хайдусобосло (Венгрия)   Организаторы конференции: Национальный Совет Украины по Машиноведению (Украинский Национальный совет IFToMM), Хмельницкая областная организация Союза НИО Украины, Хмельницкий национальный университет, Туристическая компания «Гюрсес интур».   Информационное письмо находится в присоединенном файле, а также на сайте http://www.iftomm.ho.ua/ .   C уважением, оргкомитет.    

Дискусія на тему: "Мова порозуміння чи мова ворожнечі: толерантність у комунікативній свідомості українців"

Шановні викладачі та студенти! 20 листопада о 13.00 (ауд. 115, к. 07) аспірантка Інституту мовознавства ім О.О. Потебні Національної академії наук України Алла Костовська проведе дискусію на тему: „Мова порозуміння чи мова ворожнечі: толерантність у комунікативній свідомості українців”. Запрошуємо всіх охочих. Оргкомітет: зав. кафедри доц. О.П. Онуфрієнко, викл. М.П. Кушлаба

Результати олімпіади, присвяченої Дню української писемності та мови

9 листопада 2017 року відбулась олімпіада з української мови, присвячена Дню української писемності та мови, у якій взяли участь 106 студентів із технічних/гуманітарних факультетів та інститутів, а також ІСЗЗІ. ВІТАЄМО переможців та зичимо подальших успіхів у конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика, де вони представлятимуть наш університет:   І місце Білоконь Богдан ФБ-73, ФТІ Цубера Ніна ЛА-73, ФЛ   ІІ місце Семеген Христина ПУ-71, ФСП Тарановська Валерія ПУ-71, ФСП   ІІІ місце Шевчук Ольга С-52, ІСЗЗІ Лисюк Богдана ЛН-71, ФЛ   Нагородження переможців відбудеться 29 листопада 2017 року на пленарному засіданні ІІІ Всеукраїнського науково-практичного студентського семінару «Українська культура: вчора, сьогодні, завжди». Результати учасників олімпіади додаються ДодатокРозмір Результатиучасників олімпіади з української мови.doc183 КБ

Конкурс авторського вірша

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 10 листопада 2017 р.  о 16-00  у 7 корпусі  312 аудиторії відбудеться  конкурс АВТОРСЬКОГО ВІРША. Запрошуються усі охочі.  Оргкомітет  (ст. викладачі Тільняк Н.В., Сидоренко Л.М.)

Презентація проектів академічної мобільності у рамках програми ЄС Erasmus+ (ІCM)

9 листопада 2017 року о 16:00 в Залі Засідань 31 корпусу відбудеться презентація проектів академічної мобільності у рамках програми ЄС Erasmus+ (ІCM)! Запрошуємо вас відвідати даний захід та поширити інформацію серед студентів, аспірантів, викладачів та адміністративних працівників ваших факультетів/інститутів!докладніше

Олімпіада з української мови

Шановні студенти! Олімпіада з української мови (перший етап Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика) відбудеться 9 листопада 2017 року о 16 годині в ауд.115/ 7 корпус. Оргкомітет  Картинка: 

9 листопада - День української писемності та мови

 Мова – не просто спосіб спілкування , а щось більш значуще. Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу...                                                                                                                                                       Олександр Олесь День української писемності та мови відзначається  9 листопада. Наразі  маємо  ювілей – 20 років! В Указі тодішнього Президента України Леоніда Кучми  зазначалося: «Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам’яті  Преподобного Нестора-Літописця».  У цей день традиційно (з 2000 р.) пишуть диктант національної єдності, пошановують кращих популяризаторів українського слова, видавництва, а також стартує  Міжнародний конкурс імені Петра Яцика, який цього року відбудеться вже 18 раз.  Мета конкурсу –  підняття престижу рідної мови. Ініціатором та фундатором є Міжнародний благодійний фонд «Ліга українських меценатів», першим президентом якого і був відомий громадський діяч,  бізнесмен і благодійник з Канади Петро Яцик. Ліга на сьогодні  об’єднує бізнесменів з України, США та Канади, метою яких є підтримка розвитку української освіти, науки та культури. Ліга фінансує  важливі наукові дослідження,  освітні проекти. Президент Ліги –  Володимир Загорій, генеральний директор ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». Історія проекту Конкурсу знавців мови була непросто, зразу йому чинили  опір владні структури. І потрібен був час, аби упевнити, що це важливий націєтворчий проект  –   його відлуння нині чутно не лише в Україні, а й в усій світовій діаспорі. У Конкурсі беруть участь щороку більше 5 мільйонів учнів та студентів. «Згуртувавши кращі сили освітянської громадськості, ми робимо те, що має робити держава. Це називається національним будівництвом. Міцна держава – це не лише Збройні Сили, спецслужби, структури влади,  а й свідома нація,  сильна своїм духом. Ми знаємо: самим конкурсом не вирішимо докорінно проблему неповноцінного фінансування державної мови в Україні. Але ми подаємо приклад того, як подібними динамічними ідеями можна залучати всі свідомі українські сили на фронт національного будівництва» – сказав в одному з інтерв’ю  В. Загорій.   Виконавчим директором Ліги є письменник, лауреат Шевченківської премії Михайло Слабошпицький, автор книжки про Петра Яцика «Українець, який відмовився бути бідним».  Михайлу Федотовичу пощастило особисто знати Петра Яцика, спілкуватися з ним, захоплюватися його розумом і вдачею, бо саме він увійшов до числа меценатів, які чи не найбільше зробили для розвитку науки і культури, історії та друкованого українського слова в еміграції.  На його пожертви видавалася «Енциклопедія українознавства», «Історія України-Руси», поставав український Гарвард, Інститут українських студій  при Альбертському університеті, центри української науки в Торонтському університеті тощо. Величезні особисті кошти, вкладені в українську справу,  – дають змогу назвати Петра Яцика великим Українцем. Він мав талант мецената, який зустрічається набагато рідше, ніж талант науковця, художника чи письменника. «Якби я був президентом України, – писав захоплено після знайомства  письменник Павло Загребельний, – то подарував би такому чоловікові, як Петро Яцик, гігантський український завод з тих, що їх недолуга влада довела до цілковитої руїни, тоді він відродився б з попелу, як птиця Фенікс, і став би славою України». «Яцик повстає проти духовного догматизму, інтелектуального лінивства, хутірної філософії  своїх земляків», – зазначав поет Дмитро Павличко. Саме Петро Яцик  і є автором ідеї про Конкурс знавців української мови, який сьогодні носить його ім’я.  

Сторінки

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій