Ви є тут

Новини сайтів кафедр

Цунамі та землетрус Тохоку

На створення цієї презентації мене надихнув мій досвід навчання та перебування у університеті Тохоку літом 2016 року. Місто Сендай та префектура Міягі були першими, що постраждали від цунамі у 2011 р. Сильно вразило те, що місто за 5 років після аварії не мало жодної згадки про те жахливе явище. Та тільки японці, з якими мені [...]

Працевлаштування випускників

Працевлаштування випускників! Направляю Вам лист ТОВ “Прогрестех-Україна” із пропозицією працевлаштування випускників. Прошу ознайомити випускників з даною інформацією. Дякую. З повагою Ірина Федоренко Сектор сприяння працевлаштуванню випускників та організації практики студентів 236-70-65 2018_06_15_10_34_21

Участь у конференції «Імплементація європейських стандартів в Українські освітні дослідження»

Завідувачем кафедри господарського та адміністративного права Кравчуком О.О. 15 червня 2018 р. взята участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Імплементація європейських стандартів в Українські освітні дослідження» із доповіддю на тему: «Антикорупційне навчання студентів різних напрямів як фактор формування культури несприйняття корупції». Конференція проводилася Українською асоціацією дослідників освіти та Національною академією педагогічних наук України. На конференції […]

Захист магістерських десертацій

Захист магістерських десертацій 21 травня відбулись захисти 5 студентів: Солдатенко Оксана Михайлівна захистилась на "відмінно" (100 балів) отримала диплом з відзнакою; Перваков Микола Олександрович захистився на "відмінно" (98 балів) отримав диплом з відзнакою; Солдатенко Сергій Миколайович захистився на "відмінно" (98 балів) отримав диплом з відзнакою; Кухарик Сергій Сергійович захистився на "відмінно" (98 балів) отримав диплом з відзнакою; Макєєв Євген Володимирович захистився на "відмінно" (97 балів) отримав диплом з відзнакою.   22 травня відбулись захисти 6 студентів: Галкіна Анастасія Андріївна захистилась на "відмінно" (96 балів) отримала диплом з відзнакою; Пефті Дмитро Володимирович захистився на "відмінно" (96 балів) отримав диплом з відзнакою; Жабинська Олена Олексіївна захистилась на "відмінно" (100 балів) отримала диплом з відзнакою; Боришкевич Віталій Юрійович захистився на "відмінно" (95 балів) отримав диплом з відзнакою; Гурська Вікторія Миколаївна захистилась на "відмінно" (100 балів) отримала диплом з відзнакою; Шкамарда Марія Василівна захистилась на "відмінно" (96 балів).   23 травня відбувся 1 захист: Мелашенко Костянтин Вадимович захистився на "відмінно" (95 балів)                                                                                              

Попередній захист дипломних проектів бакалаврів

Попередній захист дипломних проектів бакалаврів   для гр. ОГ-с51 (ОСп)  відбудеться 15 червня о 12.00  в ауд. 511   В.о кафедри геоінженерії С.М. Стовпник

Три- та одновимірне моделювання традиційних та електромагнітнокристалічних мікросмужкових фільтрів нижніх частот

Автор: Скляренко Євгеній Олександрович Група: РІ-61м Керівник: Нелін Євгеній Андрійович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми: використання фільтрів нижніх частот при проектування пристроїв; Мета і задачі дослідження. Метою є розробка три- та одновимірних моделей традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот та порівняння результатів моделювання. Задачами дослідження є: аналітичний огляд традиційних і електромагнітнокристалічних структур; розробка програми для тривимірного моделювання високочастотних неоднорідностей та фільтра на їх основі в середовищі Microwave Studio і виконання моделювання аналіз характеристик три- та одновимірного моделювання традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот. Об’єкт дослідження — традиційні та електромагнітнокристалічні фільтри нижніх частот. Предмет дослідження — характеристики традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот. Методи дослідження: комп’ютерне, математичне моделювання, комп’ютерне моделювання в програмному пакеті MathCad, моделювання MicroWave Studio; Наукова новизна одержаних результатів: запропоновано та досліджено використання одновимірної моделі традиційного та електромагнітнокристалічного фільтра нижніх частот; Практичне значення одержаних результатів: застосування запропонованої моделі при проектуванні НВЧ фільтрів нижніх частот; Апробація результатів дисертації. міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" (РТПСАС-2017) Публікації. Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання НВЧ фільтрів нижніх частот. Скляренко Є. О, магістрант; Зінгер Я. Л., аспірантка; Нелін Є. А., д.т.н., проф. Ключові слова: фільтр нижніх частот, тривимірна модель, одновимірна модель, електромагнітнокристалічні фільтри, традиційні структури Атестаційна робота складається: з 87 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Прецизійні волоконно-оптичні давачі температури

Автор: Сакір Сергій Олександрович Група: РІ-61м Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми: створення прецизійних вимірювачів температури на основі волоконно-оптичних давачів з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку дасть змогу зменшити похибку вимірювання температури, що забезпечить розв’язок широкого спектру наукових та експе-риментальних задач сьогодні і в майбутньому. Зв’язок роботи з науковими програмами: магістерська дисертація виконана в рамках планових тем кафедри КіВРА. Мета дослідження: створити прецизійні вимірювачі температури на основі волоконно-оптичних давачів температури з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку. Об’єкт дослідження: волоконно-оптичні давачі температури з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку. Предмет дослідження: швидкодія, точність та собівартість імпульсних волоконно-оптичних давачів температури. Методи дослідження: моделювання та дослідження. Наукова новизна одержаних результатів: показана можливість вимірювання температури з абсолютною похибкою ~ 10-6 К, що на три порядки краще, ніж в сучасних вимірювачах на основі волоконно-оптичних давачів температури. Практичне значення одержаних результатів: матеріали проведеного дослідження можуть бути використані для подальшої експериментальної розробки прецизійних волоконно-оптичних вимірювачів температури. Ключові слова: прецизійні вимірювачі температури, волоконно-оптичні давачі температури, імпульсна модуляція інтенсивності оптичного потоку, швидкодія, похибка вимірювача температури Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 3 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Перевірка наявності радіоелементів на платі за допомогою штучної нейронної мережі

Автор: Рибченко Євген Олександрович Група: РІ-61м Керівник: Нелін Євгеній Андрійович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність обумовлена потребою автоматизованого візуального контролю для збірок друкованих плат (ДП) на кінцевому етапі виробництва. Наукова новизна. Запропоновано та розроблено програмне забезпечення для автоматизації візуальної перевірки друкованих плат. Метою роботи є автоматизація методів візуального контролю ДП за алгоритмами штучних нейронних мереж. Завданням роботи є вибір типу ШНМ, розробка програмного забезпечення та модифікація алгоритму перевірки наявності радіоелементів на ДП. Об’єктом дослідження зображення ДП. Предмет дослідження — автоматизований аналіз ДП. Розроблене програмне забезпечення дозволить розпізнавати зображення ДП та після обробки зображення надати інформацію про наявність радіоеле-ментів на ДП. Ключові слова: автоматизований візуальний контроль друкованих плат, штучні нейронні мережі, машинне навчання Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 3 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Особливості формування параметрів процесу високочастотної електрохірургії

Автор: Ворончак Анатолій Петрович Група: РІ-62м Керівник: Яненко Олексій Пилипович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми. Для суттєвого покращення характеристик електрохірургічної апаратури (ЕХА) актуальним є математичне моделювання з урахуванням особливостей теплових процесів при монополярній електрокоагуляції та розсічення тканин в контактній електрохірургії. Мета дослідження. Уточнення моделювання теплових процесів в електрохірургії. Задачі дослідження. Розробка математичної моделі високочастотного електрохірургічного впливу на біотканину. Моделювання пробою біотканини під впливом високоамплітудних електричних імпульсів. Математичне моделювання високочастотного електрохірургічного впливу на біотканину. Об’єкт дослідження. Процеси високочастотної електрохірургії. Предмет дослідження. Характеристики та параметри процесів високочастотної електрохірургії. Методи дослідження. Комп’ютерне моделювання в програмному пакеті «Comsol Multiphysics». Наукова новизна одержаних результатів. Розроблена математична модель теплових процесів при монополярній електрокоагуляції та розсічення тканин в контактній електрохірургії дозволяє розраховувати параметри ЕХ-впливу апріорі і прогнозувати його результат. Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати можуть бути використані при проектування та виробництві ЕХА. Ключові слова: електрохірургія, електрохірургічна апаратура, високочастотних електрохірургічний вплив, пробій біотканини Атестаційна робота складається: з 100 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Засідання кафедри

О Г О Л О Ш Е Н Н Язасідання кафедри геоінженерії відбудеться 13 червня 2018 року о 14.00 в кабінеті завідувача кафедри.

Презентації компаній ВЕНБЕСТ та UVT group

Шановні студенти! В четвер 14.06 о 15-00 в аудиторії 412 ФЕЛ відбудуться презентації компаній ВЕНБЕСТ та UVT group. Компанії є потенційними роботодавцями для випускників факультету електроніки і зацікавлені в організації довготривалої програми співробітництва з нашим факультетом, яка в тому числі буде включати організацію практик та працевлаштування. Запрошуємо всіх зацікавлених відвідати зазначені презентації. Більше інформації про компанію ВЕНБЕСТ та її пропозиції у доданому файлі. Більше інформації про компанію UVT group за посиланням http://www.uvt.ua/index.php/uk/company-ua З повагою, декан ФЕЛ Жуйков В.Я.

Епплбом

Відома дослідниця розповіла студентам про Голодомор 30 травня 2018 р. відома американська журналістка, дослідниця, лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбом прочитала для студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського лекцію про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні та презентувала український переклад своєї нової книги «Червоний голод. Війна Сталіна проти України». Авторка пояснила, що написала цю книгу насамперед для західної читацької аудиторії, яка мало знає про Голодомор. У своїй книзі авторка систематизувала доступні архівні матеріали та історіографічний доробок українських і закордонних дослідників. Під час зустрічі американська дослідниця продемонструвала високий рівень обізнаності з тематики Голодомору та вміння лаконічно і доступно донести до слухачів інформацію з досліджуваної проблематики. Енн Епплбом розповіла про причини виникнення, перебіг, наслідки Голодомору. Особлива увага приділялася поясненню механізму формування Голодомору та з’ясуванню мотивів тогочасного радянського керівництва. Проводилися паралелі між подіями минулого та сьогоденням. Енн Епплбом зазначила, що керівництво СРСР знало про продовольчі проблеми, мало можливість допомогти голодуючим людям, але натомість прийняло такі рішення, які навпаки призвели до посилення голоду в Україні. Зокрема, були збільшені норми хлібозаготівель, зерно продовжувало експортуватися за кордон, українським селянам заборонялося у пошуках їжі покидати охоплені голодом регіони та були створені спеціальні загони, які здійснювали обшуки селянських осель і конфісковували не лише зерно, а й всі продукти харчування. За словами Енн Епплбом, керівництво СРСР боялося втратити контроль над Україною і намагалося за допомогою голоду послабити спротив українського селянства та ліквідувати український національний рух. Авторка зауважила, що її книга починається з подій Української революції 1917-1921 рр. Дослідниця навмисне звернулася до цього періоду для того, щоб зрозуміти мотиви радянського керівництва в роки Голодомору. За її словами, Сталін сприймав події Української революції як ідеологічний виклик більшовицькій революції. Український національний рух був революційним, але не більшовицьким. Сталін вважав, що загроза з боку України може зруйнувати СРСР. Дослідниця наголосила, що окрім голоду влада почала переслідувати українську інтелігенцію. За її словами, голод в селах і репресії проти українських інтелектуалів були складовими частинами політики радянізації України. Нове покоління українців стало більш слухняним і почало боятися опиратися державній владі. На думку Енн Епплбом, голод був можливий, бо радянській владі вдалося розколоти українське суспільство, налаштувати одну групу людей проти іншої, створити атмосферу страху і ворожнечі. Деякі українці повірили розповідям влади про існування ворогів народу, які приховують зерно та долучалися до складу загонів, які ходили по домівках селян і відбирали в них продовольство. Багато людей співпрацювало з державою, бо не мали іншого вибору. Дослідниця зазначила, що мільйони людей було знищено, пам'ять про Голодомор замовчувався протягом багатьох років, але сьогодні Україна існує на карті світу і люди можуть вільно обговорювати цю тему. «Сталін зазнав поразки. Україна не була зруйнована. Прагнення до незалежності, демократії, справедливого суспільства нікуди не зникло», – наголосила Енн Епплбом. «Я звісно підтримую спорудження меморіалів і музеїв Голодомору, вивчення цієї теми в школах. Але найкращий спосіб пам’ятати про жертви – це побудувати таку країну, в якій подібна трагедія ніколи більше не зможе повторитися, де поважають закони, де існує довіра до державних інституцій, де народні обранці думають про потреби суспільства, де пересічні громадяни займають активну громадянську позицію і беруть участь у політичних процесах, де відсутня ненависть однієї частини населення до іншої та щодо інших народів», – відзначила Енн Епплбом. Після лекції Енн Епплбом відповіла на численні питання присутніх студентів і викладачів. Питання стосувалися кількість жертв Голодомору, різниці між загальносоюзним голодом і Голодомором в Україні, вшанування пам’яті жертв цієї трагедії. Присутні запитали в американської дослідниці, що спонукало її до вивчення історії України та поцікавилися її подальшими творчими планами. Під час обговорення була можливість ставити питання, які безпосередньо не стосувалися теми лекції. Дослідниця продемонструвала готовність спілкуватися на будь-які теми, які цікавили студентів або професорсько-викладацький склад університету. Відповідаючи на питання авторка сказала, що у своїй книзі використовувала результати досліджень українських демографів, які стверджують, що прямі втрати населення України від Голодомору 1932-1933 рр. становлять близько 4 млн осіб. Зауваживши при цьому, що подальші дослідження архівних матеріалів можуть скоригувати або уточнити цю цифру. Енн Епплбом зазначила, що продовжує цікавитися Україною та наголосила, що «події, які відбувається в Україні важливі для майбутнього Європи. Успіх реформ, демократії в Україні матиме вплив на весь регіон». Варто наголосити, що відповіді на поставлені питання досить вдало доповнили виступ дослідниці та дозволили присутнім краще зрозуміти тематику обговорення. Зустріч було організовано кафедрою історії факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського за сприяння Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору «HREC in Ukraine». Бузань В.Ю., к.і.н., ст. викл. кафедри історії

"Kurz ist Mehr"-2018!

Дорогі учасники конкурсу "Kurz ist Mehr"-2018! Нарешті є результати конкурсу! Вся інформація у вкладенні. Вітаємо переможців, дякуємо всім за участь! ПІДСУМКИ У наступному році плануємо зміну формату конкурсу: крім самостійної роботи проведемо за підтримки DAAD перекладацький воркшоп з учасниками конкурсу в місті Києві. Детальніше повідомимо восени. Чекаємо вас на конкурсі наступного року! Ваша  Леся Івашкевич

Запрошення на семінар "МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНИХ МОДУЛІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ"

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на науково-методичний семінар "МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНИХ МОДУЛІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ" ТА ВИСТАВКИ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. Семінар та виставка будуть проходити з 13 години 12 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ У 617 АУДИТОРІЇ 7 корпусу. Запрошені спеціалісти з GRADE EDUCATION CENTRE та LINGUIST, які зроблять доповідь-презентацію щодо використання сучасних матеріалів світових лідерів з навчання англійської мови (Cambridge, National Geographics тощо), роблячи акцент на рівнях С1 та С2. Також буде організовано ВИСТАВКУ та надано можливість детально ознайомитися з підручниками та іншими навчальними матеріалами різних рівнів. У виставці будуть представлені англійська, німецька та французька мови. Організатор та координатор заходу: к.філол.н., доц. Ткачик Олена Володимирівна, доцент кафедри ТППАМ ФЛ.  

СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ

  СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ 6  – 13 вересня 2018 г.,  Нетанія-Єрусалим (Ізраїль)     Ізраїльска незалежна академія розвитку науки, Національна Рада України з машинознавства, Хмельницька обласна організація СНІО України, Хмельницький національний університет разом з турфірмою "Гюрсесінтур" проводять з 6 по 13 вересня 2018 року  XIII Міжнародну наукову конференцію "Сучасні досягнення в науці та освіті". Конференцію планується провести під час туру по Ізраїлю.  Більш детально з місцем проведення конференцій можна ознайомитись на  сайті.                        

Вручення диплому

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ ІФФ 2018 року!!! ЩИРО ВІТАЄМО ВАС із завершенням навчання та здобуттям ступеня вищої освіти МАГІСТР. Хай щастить Вам. Урочисте вручення дипломів відбудеться 15 червня 2018 р. о 15–й годині в Залі Вченої Ради (1-й корпус). Запрошуються всі бажаючі.   Деканат ІФФ.

ПОЗДОРОВЛЯЄМО ! Л.Д. Демченко

ПОЗДОРОВЛЯЄМО!       Вітаємо колег і студентів кафедри фізики металів, які працюють під керівництвом доц. Л.Д. Демченко в рамках ініціативної науково-дослідницької роботи "Вплив термомагнітної та термомеханічної обробки на структуру, властивості і параметри мартенситного перетворення у сплавах з ефектом пам’яті форми", із державною реєстрацією роботи.    

XII міжнародна студентська наукова конференція "Досконалість зварювання - комплексний підхід"

Відбулася XII міжнародна студентська наукова конференція "Досконалість зварювання - комплексний підхід". До вашої уваги збірник тез конференції.

Урочисте вручення дипломів магістрів

На урочисте вручення дипломів магістрів запрошуються студенти-випускники, викладачі, батьки випускників а також усі бажаючі 08.06.2018 р. корпус 4 велика хімічна аудиторія о 14:00Випуснкикам підійти в деканат о 12:30, при собі мати обхідний лист

Засідання кафедри

УВАГА! ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПЕРЕНОСИТЬСЯ НА 10.0006 червня 2018 року, кім. 500а   

Сторінки

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій