Екстернат

Екстернат є особливою формою навчання осіб (екстернів) для здобуття певного рівня вищої освіти шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і складання в університеті заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій