Ви є тут

Сидоренко Сергій Іванович


Фото. Сидоренко Сергій Іванович

Сергій Іванович Сидоренко - проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки), доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України
Приймальна: 03056, м. Київ – 56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 147
Прийомні години: вівторок - 1500-1600, п'ятниця - 1000-1100
тел.: 204-91-99,
e-mail: sidorenko(at)kpi.ua
Персональний профіль в Google Академії - https://scholar.google.com.ua/citations?user=706jGBYAAAAJ&hl=uk

Сидоренко Сергій Іванович (нар. у 1947) - д.ф.-м.н. (1987), професор (1991), завідувач кафедри фізики металів (1991-2015). Заслужений діяч науки і техніки України (1998). Закінчив Московський інститут сталі і сплавів (1971). У 1987 захистив докторську дисертацію.

Наукові інтереси - створення основ перспективних технологій на базі теоретичних та експериментальних досліджень дифузійних процесів, фазоутворення та інших фізичних явищ в тонких металевих плівках високотемпературних надпровідників, силіцидів, багатокомпонентних та багатошарових структур. В 1975-1990 організував ряд експериментальних дослідницьких лабораторій на кафедрах загальної фізики та фізики твердого тіла, загальної та експериментальної фізики, фізики металів: лабораторію фізики тонких плівок (у співпраці з проф. М.В.Білоусом), лабораторію Ожеспектроскопії, лабораторію вторинної масспектрометрії.

Під його керівництвом виконано 6 дисертацій, в тому числі одна докторська.

Автор понад 200 наукових праць. Основні з них: «Деякі аспекти фізико-матеріалознавчих досліджень тонких плівок» (1976), «Про механізм взаємодії вакансій з домішками гартів у вакуумних конденсатах міді та її сплавів» (1978), «Рентгенографічне дослідження багатошарових структур за допомогою моделювання концентраційного профілю» (1984), «Аналіз рішень другого рівня Фіка для систем скінченних розмірів» (1986), «Багатостадійна модель дифузійних процесів у тонких плівках» (1986), «Роль домішок у процесах формування тонкоплівкових силіцидів тугоплавких металів» (1990), «Матеріалознавство високотемпературних надпровідників» (1995, у співавт.).

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій