Ви є тут

Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до НТУУ «КПІ»Рішенням Вченої Ради НТУУ «КПІ» встановлено такий порядок подання та розгляду апеляцій за результатами вступних випробувань, що проводить НТУУ «КПІ»:

 1. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання випробування.
 2. Прийнята апеляційна заява анулює результати випробування, на яке вона подається. За результатами розгляду апеляції робота (відповідь) оцінюється заново.
 3. За результатами фахових та додаткових вступних випробувань (для вступників за освітньо-професійними програмами «спеціаліст», «магістр») обґрунтована апеляція подається в день оголошення результатів випробування на ім’я голови атестаційної комісії з 1400 до 1600. Розгляд цих заяв проводиться  в той же день. На розгляд запрошуються: вступник, голова підкомісії за спеціальністю та члени атестаційної комісії, які перевіряли роботу. Сторонні особи (в тому числі і батьки вступників) до розгляду апеляції не допускаються. Під час розгляду вступник знайомиться зі своєю  перевіреною роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. Після ретельного ознайомлення з роботою голова підкомісії за спеціальністю та члени атестаційної комісії оцінюють роботу заново, а свої висновки викладають у рецензії (рецензіях). Якщо після наданих пояснень вступник  обґрунтовано  не погоджується з отриманою оцінкою вдруге, його заява та рецензія (рецензії) передається голові атестаційної комісії. Після цього голова атестаційної комісії за окремим графіком запрошує на розгляд апеляційної заяви голову підкомісії за спеціальністю та вступника (у разі потреби членів атестаційної комісії, які перевіряли роботу). Якщо після повторних пояснень щодо помилок і зауважень вступник  обґрунтовано  не погоджується з отриманою оцінкою,  результати розгляду апеляційної заяви та рецензія (рецензії), затверджені головою атестаційної комісії, передаються на розгляд до Приймальної комісії. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються;
 4. За результатами вступних випробувань з іноземної мови (для вступників на навчання для здобуття ступеня «магістр») обґрунтована апеляція подається в день оголошення результатів випробування на ім’я голови атестаційної комісії з 1400 до 1600. Розгляд цих заяв проводиться  в той же день. На розгляд запрошуються: вступник, та члени комісії, які перевіряли роботу. Сторонні особи (в тому числі і батьки вступників) до розгляду апеляції не допускаються. Під час розгляду вступник знайомиться зі своєю  перевіреною роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. Після ретельного ознайомлення з роботою члени атестаційної комісії оцінюють роботу заново, а свої висновки викладають у рецензії (рецензіях). Якщо після наданих пояснень вступник  обґрунтовано  не погоджується з отриманою оцінкою вдруге, його заява та рецензія (рецензії) передається голові підкомісії з іноземної мови. Після цього голова підкомісії з іноземної мови за окремим графіком запрошує на розгляд апеляційної заяви вступника та (у разі необхідності) членів атестаційної комісії, які перевіряли роботу. Якщо після повторних пояснень щодо помилок і зауважень вступник  обґрунтовано  не погоджується з отриманою оцінкою,  результати розгляду апеляційної заяви та рецензія (рецензії), затверджені головою підкомісії з іноземної мови, передаються на розгляд до Приймальної комісії. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються;
 5. За результатами співбесіди, а також вступних випробувань з яких  оголошення оцінки проводиться відразу після відповіді (для вступників на навчання для здобуття ступеня «бакалавр») у разі незгоди вступника з оцінкою, він повідомляє про це (усно) експертів (екзаменаторів), які проводили випробування, а ті, в свою чергу, голову комісії з проведення відповідного випробування. Голова комісії вислуховує обґрунтовану заяву абітурієнта, пояснення експертів (екзаменаторів) і дає абітурієнту необхідні пояснення. Якщо після наданих пояснень абітурієнт обґрунтовано не погоджується з виставленою оцінкою вдруге, він подає на ім’я відповідального секретаря Приймальної комісії заяву на апеляцію; його лист вступного випробування передається до апеляційної комісії. Член апеляційної комісії з відповідної дисципліни ретельно знайомиться з листом вступного випробування, вислуховує пояснення абітурієнта, експертів (екзаменаторів), ставить необхідні і уточнюючі питання, оцінює відповідь і свої висновки викладає у рецензії. Рецензія передається на розгляд на засідання Приймальної комісії.
  В разі, якщо абітурієнт залишив "зону проведення" випробування, не заявивши про незгоду з виставленою оцінкою, він втрачає можливість подання апеляції;
 6. За результатами вступних екзаменів із переліку загальноосвітніх предметів (для вступників на навчання для здобуття ступеня «бакалавр») обґрунтована апеляція подається в день оголошення результатів випробування на ім’я директора Центру тестування та моніторингу знань з 1400 до 1600. Розгляд апеляційних заяв проводиться  в той же день. На розгляд запрошуються: абітурієнт, експерти, які перевіряли роботу, представники Центру тестування та моніторингу знань. Сторонні особи (в тому числі і батьки абітурієнтів) до розгляду апеляції не допускаються. Під час розгляду апеляційної заяви абітурієнт знайомиться зі своєю  перевіреною роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. Якщо після наданих пояснень абітурієнт  обґрунтовано  не погоджується з отриманою оцінкою вдруге, він запрошується на засідання апеляційної комісії, яка працює за окремим графіком. На засідання запрошуються: абітурієнт, представники Центру тестування та моніторингу знань та члени апеляційної комісії. На засіданні розглядається перевірена робота та пояснення щодо помилок і зауважень. Після ретельного ознайомлення з роботою члени апеляційної комісії оцінюють роботу, а свої висновки викладають у рецензії. Результати засідання апеляційної комісії та рецензії передаються на розгляд на засідання Приймальної комісії. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються;
 7. За результатами інших видів вступних випробувань (для вступників на навчання для здобуття ступеня «бакалавр») обґрунтована апеляція подається в день оголошення результатів випробування на ім’я відповідального секретаря Приймальної комісії з 1400 до 1600. Розгляд апеляційних заяв проводиться  в той же день. На розгляд запрошуються: абітурієнт, екзаменатори, які перевіряли роботу та члени апеляційної комісії. Сторонні особи (в тому числі і батьки абітурієнтів) до розгляду апеляції не допускаються. Під час розгляду абітурієнт знайомиться зі своєю  перевіреною роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. Якщо після наданих пояснень абітурієнт  обґрунтовано  не погоджується з отриманою оцінкою вдруге, його робота передається на рецензію до члена апеляційної комісії. Після ретельного ознайомлення з роботою член апеляційної комісії оцінює роботу, виклавши свої висновки у рецензії. Результати засідання апеляційної комісії та рецензії передаються на розгляд на засідання Приймальної комісії. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються;
 8. Результати розгляду апеляційних заяв та рецензії (у разі потреби) розглядаються  на засіданні Приймальної комісії. В необхідних випадках вступник, експерти (екзаменатори), члени атестаційної та члени апеляційної комісії можуть бути запрошені на засідання Приймальної комісії;
 9. Остаточна оцінка затверджується рішенням Приймальної комісії;
 10. Апеляції з питань вилучення з випробування не розглядаються.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій

x

Медіа-ресурси КПІ

Web-камери Радіо Телебачення