You are here

Государственные премии Украины в области науки и техникиПлодотворный труд ученых университета и их достижения регулярно отмечаются указами и распоряжениями Президента Украины, Верховной Радой Украины, Кабинетом Министров Украины, Национальной академией наук Украины и другими наградами.

Название работы Год Соисполнители НТУУ "КПИ"Ф.И.О., ученое звание
За научную работу " Технологические, организационные и регуляторные основы построения телекоммуникационных сетей современных и будущих поколений" 2014

НИИ Телекоммуникаций
КАЙДЕНКО М.М. - с.н.с.
ИВЛЕВ Ю.В. - ведущий инженер

За работу «Створення високоточного обладнання та виготовлення крупногабаритних деталей і устаткування» 2013 АНТОНЮК В.С., д.т.н., профессор ПСФ
За работу «Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості» 2013 КАЛИНЧИК В.П., к.т.н., доцент ИЭЭ
ПРАХОВНИК А.В., д.т.н. (посмертно)
За создание  многолучевой антенной системы 2013 ДУБРОВКА Ф.Ф., д.т.н., зав. кафедрой РТФ,
ЛИТВИН  Н.Н., н.с. РТФ
ЛИТВИН С.Н., н.с. РТФ
ГЛУШЕНКО В.Н., к.т.н. РТФ
КАМАЕВ В.С., к.т.н.
За научно-техническую работу в области приборостроения 2013 КОЛОБРОДОВ В.Г., д.т.н., зав. кафедрой ПБФ
За научную работу «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання» 2012 КЕСОВА Л.А.,д.т.н., профессор ТЭФ
Научная работа в области телекоммуникаций 2012 ЛЫСЕНКО А.И.,  ИТС
За цикл учебников «Основи теорії кіл». «Електродинаміка та поширення радіохвиль»
 • Основи теорії кіл. - Ч.1. Харків: ХНУРЕ: «Колегіум», 2004. - 436 с.
 • Основи теорії кіл. - Ч.2. Харків: ХНУРЕ: «Колегіум», 2006. - 668 с.
 • Електродинаміка та поширення радіохвиль. - Ч.1. Харків: ХНУРЕ, «Колегіум», 2009. - 286 с.
 • Електродинаміка та поширення радіохвиль. – Ч. 2, Харків: ХНУРЕ, "Колегіум", 2010
2012 РЫБИН А.И., д.т.н., проф. декан РТФ
ВУНТЕСМЕРИ В.С., к.т.н., доцент РТФ
За работу «Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі» 2012 ШМЫРЕВА А.Н., д.т.н. ФЭЛ (посмертно)
За участие в работе «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі» 2012 ЗИНЧЕНКО А.А., к.ф.-м.н ИТС (посмертно)
За научную работу в области информационной безопасности 2012 ОЛЕКСИЙЧУК А.М., д.т.н., доцент ИССЗИ
За цикл научных работ «Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування» 2011 ЗАЙЧЕНКО Ю.П., д.т.н., декан ИПСА
За комплекс учебников «Енергетика. Довкілля. Енергозбереження» в семи книгах:
 • Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. — К.: ІВЦ "Видавництво «Політехніка», 2003. – 232 с.;
 • Невичерпна енергія: Кн. 1. Вітроелектрогенератори. – X.: НАУ «ХАІ», Севастополь: СНТУ, 2003. – 400 с;
 • Невичерпна енергія: Кн. 2. Вітроенергетика. – X.: НАУ «ХАІ», Севастополь: СНТУ, 2004. -519 с.;
 • Невичерпна енергія: Кн. 3. Альтернативна енергетика. – X.: НАУ "ХАІ", Севастополь: СНТУ, 2006. —643 с.;
 • Невичерпна енергія: Кн. 4. Вітроводнева енергетика. – X.: НАУ «ХАІ», Севастополь: СНТУ, 2007. — 606 с.;
 • Енергія. Екологія. Майбутнє. – X.: «Прапор», 2003. – 464 с.;
 • Основи теплофізики будівель та енергозбереження. – X.: «Видавництво САГА», 2006. – 484 с.:
  ВАРЛАМОВ Г.Б., д.т.н., проректор по учебно-воспитательной работе
ЛЮБЧИК Г.М., д.т.н. (посмертно)
За научную работу «Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів «Регіна» 2010 ЯНДУЛЬСКИЙ А.С., д.т.н., декан ФЕА
За цикл научных работ «Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв'язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації» 2009 ПАВЛОВ А.А., д.т.н., декан ФИВТ
За научную работу в области гидроакустики ДИДКОВСКИЙ В.С., д.т.н., профессор ФЭЛ
ЛЕЙКО О.Г., д.т.н., профессор ФЭЛ
За комплекс учебников «Інформатика» в семи книгах:
 1. Основи системного аналізу. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 544 с.;
 2. Основи програмування. – К.: Видавнича група ВНV, 2005. –384 с.;
 3. Дискретна математика. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. –368 с.;
 4. Чисельні методи в інформатиці. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 480с.;
 5. Організація баз даних та знань. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 384с.;
 6. Моделювання систем. – К.: Видавнича група ВНV, 2005. – 352 с.;
 7. Операційні системи. – К.: Видавнича група ВНV, 2005. –576 с.:
2009 ПАНКРАТОВА Н.Д., д.т.н., зам. директора ИПСА
ТОМАШЕВСКИЙ В.М.,
д.т.н., профессор ФИВТ
КОВАЛЮК Т.В., к.т.н., доцент ФИВТ
За работу «Фізичні методи і комп'ютерні засоби  реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації» 2008 ТАРАСЕНКО В.П., д.т.н., заведующий кафедрой
За научную работу 2007 ГОРОБЕЦЬ Ю.І., д.ф.-м.н.
ГОРБИК П.П.
За цикл монографий «Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій для розв'язування задач транс обчислювальної складності» 2005 ЗГУРОВСКИЙ М.З., академик НАН Украины
МЕЛЬНИК В.С., чл.-корр. НАН Украины
НОВИКОВ А.Н., д.т.н., профессор
За учебник «Перехідні процеси в системах електропостачання» 2005 ПРОКОПЕНКО В.В., к.т.н.
НЕСЕН Л.И., доц.
ВИНОСЛАВСКИЙ В.М., к.т.н. (посмертно)
За работу «Інформаційно-телекомунікаційні системи з використанням мікрохвильових технологій та спеціалізованих обчислювальних засобів» 2004 ИЛЬЧЕНКО М.Ю., чл.-корр. НАН Украины
БУНИН В.П., д.т.н.
КРАВЧУК С.А., к.т.н.
СЫЗРАНОВ В.А.
ЯКИМЕНКО Ю.И., чл.-корр. НАН Украины
За научную работу в области информатики 2004 СКРИПНИК Л.В., д.т.н., проф.
За разработку и внедрение в институционной системе Украины инновационных организационно-экономических и информационных технологий 2004 ГРИША С.М., д.т.н. 
За учебник «Мікроелектроніка: прилади, матеріали, технологія» 2003 ЗИНЬКОВСКИЙ Ю.Ф., д.т.н.
За цикл монографий “Аналітичні та асимптотичні методи дослідження стохастичних систем та їх застосування” 2003 БУЛДЫГИН В.В., д.ф-м.н.
За научную работу в области информатики 2003 ГУРЖИЙ А.М., д.т.н., академик АПН Украины
ЗИНЧЕНКО В.П., доцент
За работу «Научные основы и технические средства электрохимических методов системы контроля экологической безопасности и коррозионной активности техногенных сред» 2002 ЧВИРУК В.П., д.т.н.
ГЕРАСИМЕНКО Ю.С., д.т.н.
НОВИЦКИЙ В.С., д.т.н.
За разработку научных основ и принципов построения эксплуатационно надежных конструкций магистральных электросетей, освоения их производства и внедрения 2002 КУДРЯ С.О., д.т.н.
За цикл работ «Ймовірносно-статистичні методи в проблемах надійності та безпеки інформаційних технологій» 2001 САВЧУК М.М., д.ф-м.н.
За цикл научных работ «Інтенсифікація технологічних процесів та енергозбереження» 2000 ФЕДОТКИН И.М., д.т.н.
За цикл монографий из методов системного анализа и информационных технологий управления процессами и полями 1999 ЗГУРОВСКИЙ М.З., академик НАН Украины.
ПШЕНИЧНЫЙ Б.Н., академик НАН Украины.
РОМАНЕНКО В.Д., проф.
За создание экополиса Славутич как путь радиационно-экологической и социально-экономической реабилитации территорий, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы, обеспечения безаварийной работы станции, вывода ее из эксплуатации и приведение объекта «Укрытие» в экологически безопасное состояние 1999 БАРЬЯХТАР В.Г., академик НАН Украины
За создание высокоэффективных экологоориентированного технологий добычи полезных ископаемых на основе управления состоянием горного массива и внедрение их на карьерах Украины 1999 ТКАЧУК К.Н., д.т.н., профессор
За научную работу в области приборостроения 1998 ЗБРУЦКИЙ А.В., проф.
За цикл научных работ «Каркасні сполуки в органічному синтезі» 1997 КРАСУЦКИЙ П.А., д.х.н.
ЮРЧЕНКО А.Г., д.х.н.
ИСАЕВ С.Д., д.х.н.
СТЕПАНОВ Ф.М., д.х.н.
За цикл работ по созданию новейших методов оценки прочности и долговечности элементов конструкций современной техники и разработки на их основе нормативных документов 1997 КОВАЛЬЧУК Б.И., д.т.н., профессор
За цикл учебников "Робототехніка" (К.: 1994), «Елементи робототехнічних пристроїв і модулі ГВС2 (К.: 1992), «Гибкие робототехнические системы» (К. : Вища школа, 1989) 1996 КОСТЮК В.И., д.т.н.
ГАВРИШ А.П., д.т.н.
СПИНУ Г.А., д.т.н., проф.
ПОЛИЩУК М.М., к.т.н., проф.
ЯМПОЛЬСКИЙ Л.С., к.т.н., проф.
ТКАЧ М.М., к.т.н., проф.
За цикл научных работ «Теоретичні основи і технології виробництва на транспорті альтернативних моторних палив на базі мінеральних ресурсів України» 1995 ДИКИЙ Н.А., д.т.н., проф.
За разработку научно-методических основ и создание прогрессивной высокопроизводительной базы автоматизации промышленного эксперимента. 1994 ТУЗ Ю.Н., д.т.н.
БЕЛОУСОВ Б.М., к.ф-м.н.
РАДЧЕНКО Г., к.т.н., доц.
ЗІНЧЕНКО В.П., к.т.н.,
За учебники в четырех книгах "Теоретическая механика" (К., "Радянська школа", 1957 – кн. I; К., "Вища школа", 1972 – кн. II; 1989 – кн. III; 1990 – кн. IV) 1992 ПАВЛОВСКИЙ М.А., д.т.н., заведующий кафедрой
БОЙЧУК О.П.,  д.ф.-м.н., заведующий кафедрой
АКИНФИЕВА Л.Ю., к.ф.-м.н., профессор
КИЛЬЧЕВСЬКИЙ Н.А., академік АН України (посмертно)
За цикл работ "Теорія, методи  математичного  моделювання  та  числовий  аналіз процесів деформування складних просторових конструкцій" 1991 САХАРОВ А.С., д.т.н., заведующий кафедрой ИХФ
За цикл работ по теоретической и прикладной геогидродинамики взрыва 1991 КРАВЕЦ В.Г., д.т.н., ведущий научный сотрудник
За учебник "Металорежущие инструменты", изданный в 1986 году (третье издание)   1991 РОДИН П.Р., чл.-корр. АН Украины, заведующий кафедрою ММИ
За цикл работ “Визначальні рівняння і критерії граничного стану матеріалів при циклічних термомеханічних навантаженнях (теорія та експеримент)” 1990 МОЖАРОВСКИЙ Н.С., д.т.н., проф. ММИ
БОБЫРЬ Н.И., д.т.н., проф. ММИ
АНТИПОВ Е.А., д.т.н., заведующий кафедрой ММИ
СТРИЖАЛО В.А., д.т.н., проф. ММИ
За учебник "Автоматизированное проектирование математического обеспечения АСУ ТП", изданный в 1986 году 1990 ЗГУРОВСКИЙ М.З., д.т.н., чл.-корр. HAH Украины, проректор
АЖОГИН В.В., д.т.н., профессор ФИВТ (посмертно)
Государственные премии Украины в области науки и техники за 1989 год
Государственные премии Украины в области науки и техники за 1988 год
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій