You are here

Новини сайту приймальної комісії

Subscribe to Новини сайту приймальної комісії feed Новини сайту приймальної комісії
Updated: 4 hours 38 min ago

Списки зарахованих до магістратури на спеціальність 081 Право

Thu, 31/08/2017 - 11:34
081 — Право ФСП (Денна форма навчання, бюджет) 081 — Право ФСП (Денна форма навчання, контракт) 081 — Право ФСП (Заочна форма навчання, контракт)

Списки зарахованих на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних, юридичних осіб від 30.08.2017

Wed, 30/08/2017 - 17:09
Денна форма 035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова) 141 ФЕА Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 125 ФТІ Кібербезпека Заочна форма 035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова) 121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення

Списки зарахованих до магістратури за кошти фізичних та юридичних осіб, денна та заочна форми навчання

Tue, 22/08/2017 - 17:13
ВПІ ЗФ ІЕЕ ІПСА ІТС ІФФ ІХФ ММІ ПБФ РТФ ТЕФ ФАКС ФБМІ ФБТ ФЕА ФЕЛ ФІОТ ФЛ ФММ ФМФ ФПМ ФСП ФТІ ХТФ

Графік поселення студентів 1 курсу

Tue, 22/08/2017 - 13:44
График поселення (загальний) ЗФ ІФФ ІХФ ММІ ФБМІ ФЕА ФМФ ВПІ ІЕЕ ІПСА ІТС РТФ ПБФ ТЕФ ФАКС ФБТ ФЕЛ ФІОТ ФЛ ФММ ФПМ ФСП ФТІ ХТФ -->

Списки зарахованих до магістратури за державним замовленням, денна та заочна форми навчання

Sat, 19/08/2017 - 21:45
ВПІ ЗФ ІЕЕ ІПСА ІТС ІФФ ІХФ ММІ РТФ ПБФ ТЕФ ФАКС ФБМІ ФБТ ФЕА ФЕЛ ФІОТ ФЛ ФММ ФМФ ФПМ ФСП ФТІ ХТФ

Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням до магістратури на спеціальність 081 Право

Sat, 19/08/2017 - 19:56
Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням до магістратури на спеціальність 081 Право

Списки зарахованих на денну та заочну форми навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст» за кошти фізичних, юридичних осіб

Thu, 17/08/2017 - 21:52
Денна форма 152 ПБФ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка 186 ВПІ Видавництво та поліграфія 281 ФСП Публічне управління та адміністрування Заочна форма 081 ФСП Право 133 ВПІ Галузеве машинобудування 141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка 144 ІЕЕ Теплоенергетика 151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 161 ІХФ Хімічні технології та інженерія 161 ХТФ Хімічні технології та інженерія 186 ВПІ Видавництво та поліграфія (Поліграфічні медіатехнології) 186 ВПІ Видавництво та поліграфія (Технології електронних мультимедійних видань) 281 ФСП Публічне управління та адміністрування

Списки зарахованих на денну та заочну форми навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

Thu, 17/08/2017 - 18:43
Денна форма 023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова) 035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови) 035.05 ФЛ Романські мови та літератури (переклад англійська та французька мови) 051 ФММ Економіка 054 ФСП Соціологія 061 ВПІ Журналістика 073 ВПІ Менеджмент 073 ФММ Менеджмент 075 ФММ Маркетинг 081 ФСП Право 101 ІЕЕ Екологія 101 ІХФ Екологія 104 ФМФ Фізика та астрономія 105 ФТІ Прикладна фізика та наноматеріали 111 ФМФ Математика 113 ФПМ Прикладна математика 113 ФТІ Прикладна математика 121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення 121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення 121 ФПМ Інженерія програмного забезпечення 122 ІПСА Комп’ютерні науки 122 ТЕФ Комп’ютерні науки 122 ФБМІ Комп’ютерні науки 123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія 123 ФПМ Комп’ютерна інженерія 124 ІПСА Системний аналіз 125 ФТІ Кібербезпека 126 ФІОТ Інформаційні системи та технології 131 ІХФ Прикладна механіка 131 ММІ Прикладна механіка 132 ІФФ Матеріалознавство 133 ІХФ Галузеве машинобудування 133 ММІ Галузеве машинобудування 133 ФБТ Галузеве машинобудування 134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка 141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141 ФЕА Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 144 ІЕЕ Теплоенергетика 144 ТЕФ Теплоенергетика 151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151 ХТФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 152 ФАКС Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка 161 ІХФ Хімічні технології та інженерія 161 ХТФ Хімічні технології та інженерія 162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія 163 ФБМІ Біомедична інженерія 171 ФЕЛ Електроніка 172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка 172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка 172 ФЕЛ Телекомунікації та радіотехніка 173 ФАКС Авіоніка 186 ВПІ Видавництво та поліграфія 227 ФБМІ Фізична терапія, ерготерапія 281 ФСП Публічне управління та адміністрування Заочна форма 023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова) 051 ФММ Економіка 061 ВПІ Журналістика 073 ФММ Менеджмент 081 ФСП Право 121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення 121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення 125 ФТІ Кібербезпека 131 ММІ Прикладна механіка 133 ІХФ Галузеве машинобудування 141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка 151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія 172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка 186 ВПІ Видавництво та поліграфія 281 ФСП Публічне управління та адміністрування

Подовження строків подання документів на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

Wed, 16/08/2017 - 09:55
Шановні вступники! Строки прийому документів на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб подовжено до 30 серпня. Звертайтесь до відбіркових комісій факультетів та інститутів, до яких ви подавали документи з 12 по 26 липня.

Списки рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням за освітнім ступенем «магістра»

Sat, 12/08/2017 - 17:26
ВПІ ІЕЕ ММІ ІТС ІПСА ФТІ ЗФ ІФФ ІХФ ПБФ РТФ ТЕФ ФМФ ФІОТ ФАКС ФБТ ФБМІ ФЕА ФЕЛ ФЛ ФММ ФПМ ФСП ХТФ

Інтегральні рейтингові списки вступників на освітній рівень магістра

Sat, 12/08/2017 - 11:53
ВПІ ІЕЕ ММІ ІТС ІПСА ФТІ ЗФ ІФФ ІХФ ПБФ РТФ ТЕФ ФМФ ФІОТ ФАКС ФБТ ФБМІ ФЕА ФЕЛ ФЛ ФММ ФПМ ФСП ХТФ

Списки зарахованих до КПІ ім. Ігоря СІкорського у 2017 році

Mon, 07/08/2017 - 11:12
Списки зарахованих за державним замовленням на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти Списки зарахованих за державним замовленням на денну та заочну форми навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Списки зарахованих за державним замовленням на денну та заочну форми навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Mon, 07/08/2017 - 11:11
Денна форма 131 ЗФ Прикладна механіка 131 ІХФ Прикладна механіка 131 ММІ Прикладна механіка 132 ІФФ Матеріалознавство 133 ММІ Галузеве машинобудування 134 ФАКС Авіаційна та ракетно-космічна техніка 136 ІФФ Металургія 141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141 ФЕА Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 144 ТЕФ Теплоенергетика 144 ІЕЕ Теплоенергетика 151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 152 ПБФ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 161 ХТФ Хімічні технології та інженерія 171 ФЕЛ Електроніка 172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка 172 ІТС Телекомунікації та радіотехніка 184 ІЕЕ Гірництво 186 ВПІ Поліграфічні медіатехнології Заочна форма 184 ІЕЕ Гірництво

Списки зарахованих за державним замовленням на денну та заочну форми навчання

Mon, 07/08/2017 - 11:11
Денна форма 023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова) 035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови) 035.05 ФЛ Романські мови та літератури (переклад англійська та французька мови) 051 ФММ Економіка 054 ФСП Соціологія 061 ВПІ Журналістика 073 ВПІ Менеджмент 073 ФММ Менеджмент 075 ФММ Маркетинг 081 ФСП Право 101 ІХФ Екологія --> 101 ІЕЕ Екологія 104 ФМФ Фізика та астрономія 105 ФТІ Прикладна фізика та наноматеріали 111 ФМФ Математика 113 ФПМ Прикладна математика 113 ФТІ Прикладна математика 121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення 121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення 121 ФПМ Інженерія програмного забезпечення 122 ІПСА Комп’ютерні науки 122 ТЕФ Комп’ютерні науки 122 ФБМІ Комп’ютерні науки 123 ФПМ Комп’ютерна інженерія 123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія 124 ІПСА Системний аналіз 125 ФТІ Кібербезпека 126 ФІОТ Інформаційні системи та технології 131 ІХФ Прикладна механіка 131 ММІ Прикладна механіка 131 ЗФ Прикладна механіка 132 ІФФ Матеріалознавство 132 ЗФ Матеріалознавство --> 133 ІХФ Галузеве машинобудування 133 ММІ Галузеве машинобудування 133 ВПІ Галузеве машинобудування 133 ФБТ Галузеве машинобудування 134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка 136 ІФФ Металургія 141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка 142 ТЕФ Енергетичне машинобудування 143 ТЕФ Атомна енергетика 144 ТЕФ Теплоенергетика 144 ІЕЕ Теплоенергетика 151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151 ХТФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 152 ПБФ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка --> 152 ФАКС Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 152 ФБМІ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка 161 ІХФ Хімічні технології та інженерія 161 ХТФ Хімічні технології та інженерія 162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія 163 ФБМІ Біомедична інженерія 171 ФЕЛ Електроніка 172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка 172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка 172 ФЕЛ Телекомунікації та радіотехніка 173 ФАКС Авіоніка 184 ІЕЕ Гірництво --> 186 ВПІ Видавництво та поліграфія 227 ФБМІ Фізична терапія, ерготерапія 231 ФСП Соціальна робота 281 ФСП Публічне управління та адміністрування Заочна форма 054 ФСП Соціологія 073 ФММ Менеджмент 081 ФСП Право 121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення 121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення 123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія 131 ЗФ Прикладна механіка 131 ММІ Прикладна механіка 132 ІФФ Матеріалознавство 151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 161 ІХФ Хімічні технології та інженерія 161 ХТФ Хімічні технології та інженерія 172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка

Рейтингові списки вступників на основі повної загальної середньої освіти — заочна форма

Wed, 02/08/2017 - 10:38
023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова) 051 ФММ Економіка 054 ФСП Соціологія 061 ВПІ Журналістика 073 ВПІ Менеджмент 073 ФММ Менеджмент 081 ФСП Право 101 ІЕЕ Екологія 101 ІХФ Екологія 113 ФПМ Прикладна математика 121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення 121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення 123 ФПМ Комп’ютерна інженерія 123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія 125 ФТІ Кібербезпека 126 ФІОТ Інформаційні системи та технології 131 ЗФ Прикладна механіка 131 ММІ Прикладна механіка 132 ЗФ Матеріалознавство 132 ІФФ Матеріалознавство 133 ВПІ Галузеве машинобудування 133 ІХФ Галузеве машинобудування 133 ФБТ Галузеве машинобудування 134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка 136 ІФФ Металургія 141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка 144 ІЕЕ Теплоенергетика 144 ТЕФ Теплоенергетика 151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 152 ПБФ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 152 ФАКС Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка 161 ІХФ Хімічні технології та інженерія 161 ХТФ Хімічні технології та інженерія 162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія 171 ФЕЛ Електроніка 172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка 172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка 173 ФАКС Авіоніка 186 ВПІ Видавництво та поліграфія 281 ФСП Публічне управління та адміністрування

Рейтингові списки вступників на основі повної загальної середньої освіти — денна форма

Tue, 01/08/2017 - 21:43
023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова) 035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови) 035.05 ФЛ Романські мови та літератури (переклад англійська та французька мови) 051 ФММ Економіка 054 ФСП Соціологія 061 ВПІ Журналістика 073 ВПІ Менеджмент 073 ФММ Менеджмент 075 ФММ Маркетинг 081 ФСП Право 101 ІХФ Екологія 101 ІЕЕ Екологія 104 ФМФ Фізика та астрономія 105 ФТІ Прикладна фізика та наноматеріали 111 ФМФ Математика 113 ФПМ Прикладна математика 113 ФТІ Прикладна математика 121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення 121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення 121 ФПМ Інженерія програмного забезпечення 122 ІПСА Комп’ютерні науки 122 ТЕФ Комп’ютерні науки 122 ФБМІ Комп’ютерні науки 123 ФПМ Комп’ютерна інженерія 123 ФПМ Комп’ютерна інженерія 124 ІПСА Системний аналіз 125 ФТІ Кібербезпека 126 ФІОТ Інформаційні системи та технології 131 ІХФ Прикладна механіка 131 ММІ Прикладна механіка 131 ЗФ Прикладна механіка 132 ІФФ Матеріалознавство 132 ЗФ Матеріалознавство 133 ІХФ Галузеве машинобудування 133 ММІ Галузеве машинобудування 133 ВПІ Галузеве машинобудування 133 ФБТ Галузеве машинобудування 134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка 136 ІФФ Металургія 141 ІЕЕ Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка 143 ТЕФ Атомна енергетика 142 ТЕФ Енергетичне машинобудування 144 ТЕФ Теплоенергетика 144 ІЕЕ Теплоенергетика 151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151 ХТФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 152 ПБФ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 152 ФАКС Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 152 ФБМІ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка 161 ІХФ Хімічні технології та інженерія 161 ХТФ Хімічні технології та інженерія 162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія 163 ФБМІ Біомедична інженерія 171 ФЕЛ Електроніка 172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка 172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка 172 ФЕЛ Телекомунікації та радіотехніка 173 ФАКС Авіоніка 184 ІЕЕ Гірництво 186 ВПІ Видавництво та поліграфія 227 ФБМІ Фізична терапія, ерготерапія 231 ФСП Соціальна робота 281 ФСП Публічне управління та адміністрування

Списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням

Tue, 01/08/2017 - 19:44
Списки вступників,рекомендованих до зарахування за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти: 023 ВПІ Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька мова) 035.04 ФЛ Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови) 035.05 ФЛ Романські мови та літератури (переклад англійська та французька мови) 051 ФММ Економіка 054 ФСП Соціологія 054 ФСП Соціологія (заочна) 061 ВПІ Журналістика 073 ВПІ Менеджмент 073 ФММ Менеджмент 073 ФММ Менеджмент (заочна) 075 ФММ Маркетинг 081 ФСП Право 081 ФСП Право (заочна) 101 ІЕЕ Екологія 104 ФМФ Фізика та астрономія 105 ФТІ Прикладна фізика та наноматеріали 111 ФМФ Математика 113 ФПМ Прикладна математика 113 ФТІ Прикладна математика 121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення 121 ТЕФ Інженерія програмного забезпечення (заочна) 121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення 121 ФІОТ Інженерія програмного забезпечення (заочна) 121 ФПМ Інженерія програмного забезпечення 122 ІПСА Комп’ютерні науки 122 ТЕФ Комп’ютерні науки 122 ФБМІ Комп’ютерні науки 123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія 123 ФІОТ Комп’ютерна інженерія (заочна) 123 ФПМ Комп’ютерна інженерія 124 ІПСА Системний аналіз 125 ФТІ Кібербезпека 126 ФІОТ Інформаційні системи та технології 131 ММІ Прикладна механіка 131 ЗФ Прикладна механіка 131 ЗФ Прикладна механіка (заочна) 131 ІХФ Прикладна механіка 132 ІФФ Матеріалознавство 132 ІФФ Матеріалознавство (заочна) 133 ВПІ Галузеве машинобудування 133 ММІ Галузеве машинобудування 133 ММІ Галузеве машинобудування (заочна) 133 ІХФ Галузеве машинобудування 133 ФБТ Галузеве машинобудування 134 ФАКС Авіаційна та ракето-космічна техніка 136 ІФФ Металургія 141 ІЕЕ Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка 141 ФЕА Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка 142 ТЕФ Енергетичне машинобудування 143 ТЕФ Атомна енергетика 144 ІЕЕ Теплоенергетика 144 ТЕФ Теплоенергетика 151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151 ІХФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (заочна) 151 ПБФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151 ТЕФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (заочна) 151 ХТФ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 152 ФАКС Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 152 ФБМІ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 153 ФЕЛ Мікро- та наносистемна техніка 161 ІХФ Хімічні технології та інженерія 161 ІХФ Хімічні технології та інженерія (заочна) 161 ХТФ Хімічні технології та інженерія 161 ХТФ Хімічні технології та інженерія (заочна) 162 ФБТ Біотехнології та біоінженерія 163 ФБМІ Біомедична інженерія 171 ФЕЛ Електроніка 172 ІТС Телекомунікації та рідотехніка 172 РТФ Телекомунікації та радіотехніка 172 РТФ Телекомунікації та рідотехніка (заочна) 172 ФЕЛ Телекомунікації та радіотехніка 173 ФАКС Авіоніка 186 ВПІ Видавництво та поліграфія 227 ФБМІ Фізична терапія, ерготерапія 231 ФСП Соціальна робота 281 ФСП Публічне управління та адміністрування

Списки рекомендованих вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Fri, 28/07/2017 - 15:47
Списки вступників, рекомендованих до зарахування, які вступають на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст». ХТФ-161 — Електрохіміівчні технології неорганічних та органічних матеріал ХТФ-161 — Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів ІФФ-136 — Комп’ютеризовані процеси лиття ІФФ-132 — Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів ВПІ-186 — Поліграфічні медіатехнології ІХФ-131 — Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання пакування ІХФ-151 — Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв

Результати фахового іспиту — Математика та фізика

Thu, 27/07/2017 - 13:55
Результати фахового іспиту вступників на основі ОКР «Молодший спеціаліст». Результати фахового іспиту — Математика та фізика
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій