Ви є тут

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ»: 7.3. Інтеграція освітньої і наукової діяльностіЯкість освітнього процесу в університеті безпосередньо визначається ефективністю взаємодії освіти і науки.

Головною метою інтеграції освітньої і наукової діяльності є забезпечення інноваційного розвитку суспільства і формування економіки знань та нової генерації фахівців з вищою освітою.

Інтеграція освітньої і наукової діяльності в університеті забезпечується:

 • органічною єдністю змісту освіти і програм наукової діяльності;
 • створенням потужних науково-дослідних центрів у структурі університету та філій кафедр спільно з науково-дослідними установами;
 • розвитком різних форм наукової співпраці (включно з міжнародною) з установами і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для здійснення наукових досліджень і розробок;
 • створенням стандартів вищої освіти, підручників, навчальних  посібників та інших науково-методичних засобів з урахуванням новітніх досягнень науки, техніки та технологій;
 • запровадження нових навчальних дисциплін за результатами наукових досліджень;
 • формуванням науково-інформаційної бази НТБ, що ґрунтується на сучасних інформаційних технологіях.
 • обов’язковою участю науково-педагогічних працівників у науково-дослідній роботі;
 • залучення науковців науково-дослідних установ до навчального процесу;
 • залучення студентів до наукових досліджень;
 • плануванням науково-дослідної роботи і її виконанням у межах основного робочого часу науково-педагогічних працівників і студентів;
 • регулюванням навчального навантаження науково-педагогічних працівників з метою створення умов для ефективного виконання наукових досліджень;
 • впровадження індивідуальних графіків навчального процесу для студентів, які беруть активну участь в науково-дослідній роботі.
Скачати оригінали документівРозмір
PDF icon [текст, uk, pdf]314.1 КБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій