Ви є тут

Ректорат НТУУ "КПІ"Ректор НТУУ "КПI", Академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії В.М.Глушкова НАН України, професор Згуровський Михайло Захарович
тел.: (+38 044) 236-79-89 / довiдкова служба, 204-85-57
e-maіl: mzz@kpi.ua

Ректорат Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" - постійно діючий колегіальний робочий орган, який здійснює в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ректорат НТУУ "КПІ", колегіальне керівництво навчальним закладом з метою організації забезпечення виконання законодавства України, рішень Вченої ради та нормативно-правових актів НТУУ "КПІ"

Ректорат очолює ректор НТУУ "КПІ". За його відсутності ці функції покладаються на іншого члену ректорату за дорученням ректора.

Ректорат здійснює свою діяльність шляхом обговорення питань життєдіяльності НТУУ "КПІ" на своїх засіданнях, що проходять, зазвичай, один раз на тиждень по понеділках. Ректор може вносити зміни до графіку роботи ректорату, а також скликати позачергові засідання ректорату. Рішення ректорату приймаються простою більшістю голосів.

Завдання ректорату:

  • оперативне керівництво діяльністю університету;
  • формування порядку денного чергових засідань Адміністративної ради та Вченої ради університету;
  • підведення підсумків виконаної роботи.

Ректорат координує діяльність структурних підрозділів, забезпечує виконання та контролює дотримання Статуту усіма членами трудового колективу, заслуховує звіти проректорів та керівників структурних підрозділів, розглядає плани та результати найбільш важливих подій в діяльності НТУУ "КПІ".

Усі структурні підрозділи, громадські організації та посадові особи зобов'язані виконувати рішення ректорату.

За матеріалами Наказу № 1-220 | 29.09.12

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій