Ви є тут

Списки рекомендованних до зарахування на навчання за державним замовленням на базі повної загальної середньої освіти


Список рекомендованних до зарахування

Списки рекомендованних до зарахування на навчання за державним замовленням на базі повної загальної середньої освіти. Форма навчання: Денна

 1. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 2. 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)
 3. 035 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно))
 4. 051 Економіка
 5. 054 Соціологія
 6. 061 Журналістика
 7. 073 Менеджмент
 8. 075 Маркетинг
 9. 081 Право
 10. 101 Екологія
 11. 104 Фізика та астрономія
 12. 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 13. 111 Математика
 14. 113 Прикладна математика
 15. 121 Інженерія програмного забезпечення
 16. 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
 17. 123 Комп'ютерна інженерія
 18. 124 Системний аналіз
 19. 125 Кібербезпека
 20. 131 Прикладна механіка
 21. 132 Матеріалознавство
 22. 133 Галузеве машинобудування
 23. 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
 24. 136 Металургія
 25. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 26. 142 Енергетичне машинобудування
 27. 143 Атомна енергетика
 28. 144 Теплоенергетика
 29. 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 30. 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 31. 153 Мікро- та наносистемна техніка
 32. 161 Хімічні технології та інженерія
 33. 162 Біотехнології та біоінженерія
 34. 163 Біомедична інженерія
 35. 171 Електроніка
 36. 172 Телекомунікації та радіотехніка
 37. 173 Авіоніка
 38. 184 Гірництво
 39. 186 Видавництво та поліграфія
 40. 227 Фізична реабілітація
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій