Ви є тут

Закріплення спеціальностей і спеціалізацій за кафедрами ФМФ

Додаток до наказу № 1-322 від 03.10.2017 р.

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

декан -д.т.н., проф. Ванін Володимир Володимирович, т. 204-82-51, 204-82-43, к. 420-7

Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу). Галузь знань Код і назва спеціальності (Перелік-2015), назва спеціалізації Ступінь ВО Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Математичного аналізу та теорії ймовірностей

д.ф.-м.н., проф. Клесов Олег Іванович,т. 204-97-40, к. 434-7
11 Математика та статистика 111 Математика Страхова та фінансова математика бакалавр 30 -
магістр 20 -
спеціаліст 30 -
Математичної фізики

в.о. зав.кафедри к.ф.-м.н., доц. Горбачук Володимир Мирославович, т. 204-82-46, к. 401-7
11 Математика та статистика 111 Математика Математичні та комп'ютерні методи в моделюванні динамічних систем бакалавр 30 -
магістр 10 -
Загальної фізики та фізики твердого тіла

в.о. зав.кафедри д.ф.-м..н., проф. Горшков Вячеслав Миколайович т.204-81-24, к. 205-7
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія Комп'ютерне моделювання фізичних процесів бакалавр 60 -
магістр зо -
спеціаліст зо -
Кафедра, завідувач (ПІБ, № тел., каб., корпусу) Галузь знань Код і назва напряму підготовки (Перелік-2006) Ліцензований обсяг
д.ф.н. з.ф.н.
Математичного аналізу та теорії ймовірностей

д.ф.-м.н., проф. Клесов Олег Іванович, т. 204-97-40, к. 434-7
0402 Фізико-математичні науки 6.040201 Математика 60 -
Загальної фізики та фізики твердого тіла

в.о. зав.кафедри д.ф.-м..н., проф. Горшков В'ячеслав Миколайович т. 204-81-24, к. 205-7
0402 Фізико-математичні науки 6.040203 Фізика 60 -
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій