Ви є тут

Конкурси науково-дослідної частини

 • Конкурс на виконання наукових робіт за рахунок коштів державного бюджету;

  Порядок формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1084-2004-%D0%BF
  Результати експертизи та конкурсного відбору проектів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок - http://document.kpi.ua/ndch [intranet]

 • Конкурс на кращий підручник, навчальний посібник, монографію;
  Премії присуджуються щорічно рішенням Вченої ради університету за кращі підручники, навчальні посібники, які отримали громадське визнання і не менше року використовуються у навчальному процесі, а також монографії в актуальних напрямків розвитку науки і техніки.

  Положення про премії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" - http://kpi.ua/norma-bonus
  Оголошення про проведення конкурсу - http://kpi.ua/board-book
  Переможці конкурсу на кращий підручник, навчальний посібник, монографію з 2004 року - http://science.kpi.ua/print

 • Конкурс «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник», Лідер року;
  У конкурсі на здобуття номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник» можуть брати участь викладачі, основним місцем роботи яких є НТУУ "КПІ" (не менше ніж 0,5 ст. викладача) які окрім основної викладацької роботи проводять активну науково-дослідну роботу, готують докторів та кандидатів наук, здійснюють керівництво науковою роботою студентів, публікують результати своїх робіт в провідних вітчизняних та закордонних наукових часописах, монографіях, новаторських підручниках.

  Оголошення про проведення конкурсу - http://kpi.ua/board-research
  Переможці конкурсу «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник», Лідер року з 2006 року - http://kpi.ua/researcher

 • Конкурс "Винахід року".
  До участі в Конкурсі приймаються винаходи та корисні моделі, що охороняються чинними патентами України, власником яких є НТУУ «КПІ». Перевага надається винаходам та корисним моделям, які мають вагоме значення для розвитку науки і технології, а також для підвищення якості життя та активізації діяльності людини.

  Положення про конкурс «Винахід року» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - http://science.kpi.ua/norma-invention
  Оголошення про проведення конкурсу - http://kpi.ua/norma-invention

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій

x

Медіа-ресурси КПІ

Web-камери Радіо Телебачення