Ви є тут

Графік навчального процесу на 2017-2018 навчальний рік

Графік навчального процесу

Освітній процес в КПІ ім.Ігоря Сікорського відбувається згідно із затвердженим Графіком навчального процесу. Зміни в Графіку не плануються.

Графіки у приєднаних файлах. Умовні позначення (скорочення):

_ - теоретичне навчання;
К - канікули;
С - екзаменаційна сесія;
Д - дипломне проектування;
ДП - захист дипломного проекту (роботи) або державний екзамен (державна атестація);
ЗЕ - заліково-екзаменаційний тиждень

5** - Перший курс навчання за освітнім ступенем Магістр за ОПП та Магістр за ОНП
6*** - Другий курс навчання за освітнім ступенем Магістр

Примітки: *

ДП за відповідними напрямами та спеціальностями проводиться:

- Дипломне проектування та захист дипломної роботи бакалаврів завершується до 30.06.2018 р.
- Переддипломна практика за ОКР "спеціаліст" проводиться з 01.09.2017 р. по 26.10.2017 р.
- Дипломне проектування та захист дипломного проекту за ОКР "спеціаліст" проводиться з 27.10.2017 р. по 31.12.2017 р.

Виконання та захист магістерської дисертації проводиться:

- з терміном навчання 1 рік 9 місяців - з 12.03.2018 р. по 31.05.2018 р.
- з терміном навчання 1 рік 4 місяці - по 31.12.2017 р.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій