Ви є тут

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ»

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ» уведено в дію наказом НТУУ «КПІ» від 31.08.2015 р. № 1-210 (зі змінами, внесеними розпорядженням НТУУ «КПІ» від 28.10.2015 р. № 5-123). Затверджено Вченою радою НТУУ «КПІ» (протокол № 6 від 30.06.2015р.)

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ» [Текст] / Уклад.: В. П. Головенкін (розд.: 1-8, 10, 12), С. В. Мельниченко (розд.: 9, 11); за заг. ред. Ю.І. Якименка. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 102 с.

За загальною редакцією Якименка Юрія Івановича, акад. НАНУ, проф.
Укладачі: Головенкін Володимир Павлович, канд. техн. наук, доц.
  Мельниченко Світлана Вікторівна

Відповідальний за випуск

Гожій Сергій Петрович, д-р техн. наук, проф.
Рецензенти: Бобков Юрій Володимирович, канд. техн. наук, доц.
  Сулема Євгенія Станіславівна, канд. техн. наук, доц.

ЗМІСТ

Додаток А

Національна рамка кваліфікацій

Додаток Б

Індивідуальний навчальний план магістра

Індивідуальний навчальний план екстерна

Додаток В

Структура і зміст Методичних рекомендацій до самостійної роботи студентів з кредитного модуля

Додаток Г

Структура і зміст інформаційного пакету інституту/факультету

Додаток Д

Структура і зміст опису кредитного модуля

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій