Ви є тут

Друга освітаПіслядипломна освіта

Другу освіту можуть отримувати громадяни України, які здобули вищу освіту (базову або повну) та мають бажання отримати кваліфікацію фахівця з іншої спеціальності для розширення своїх кар’єрних можливостей.[до 25.09.2016] Друга вища освіта за напрямом підготовки „Економічна кібернетика”

Проводиться набір на навчання для отримання другої вищої освіти за напрямом підготовки „Економічна кібернетика” на 2016-2017 н.р. за формою післядипломної освіти. Запрошуються особи, які здобули вищу освіту за ОКР: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» по іншим напрямах та спеціальностях.[до 01.10.2015] Оголошується набір на другу освіту в ННК "ІПСА"

Друга освіта в ННК "ІПСА"

Відділення другої вищої та післядипломної освіти Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» оголошує набір на навчання на спеціальності:Друга вища економічна освіта в Міжнародному університеті фінансів

Запрошуємо студентів НТУУ «КПІ» на навчання для здобуття другої вищої економічної освіти за спеціальностями:Положення про набір на навчання за програмами наступної вищої освіти до НМК «ІПО» НТУУ «КПІ»Перша в Україні академія безпровідних технологій MikroTik з’явилась в КПІ

2013.06.30 Перша в Україні академія безпровідних технологій MikroTik з’явилась в КПІ

У червні 2013 року на радіотехнічному факультеті НТУУ «КПІ» спільно з кафедрою інформаційних технологій Центру післядипломної освіти ПАТ «Укртелеком» відкрито академію MikroTik.Оголошується набір на навчання для отримання другої вищої освіти за спеціальністю „міжнародна економіка”

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Факультет менеджменту та маркетингу, Кафедра міжнародної економіки НТУУ «КПІ» оголошує набір на навчання для отримання другої вищої освіти за спеціальністю „МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”.Чисте виробництво для України

Колектив КПІ, Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, підготовка спеціалістів

У січні цього року на базі та за підтримки НТУУ "КПІ" розпочав роботу Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, заснований для реалізації проекту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) в Україні "Сприяння адаптації та впровадження ресурсоефективного та більш чистоМіждисциплінарна підготовка перекладачів на ФЛ

КПІ - 2012. У Центрі інформаційних технологій навчання іноземних мов

У контексті посилення професійних та культурних зв'язків нашої держави з іншими країнами світу особливої актуальності набуває підготовка перекладачів, здатних забезпечувати ефективний процес професійної міжкультурної комунікації спеціалістів. Саме це є основною метою діяльності факультету лінгвістики НТУУ "КПІ", що вигідно вирізняє його з-поміж інших аналогічних факультетів мовних та немовних ВНЗ України. Цим зумовлено й зростання популярності ФЛ серед абітурієнтів, про що свідчать результати прийому за останнє десятиріччя.Факультет другої вищої та післядипломної освіти ІПСА

http://drugaosvita.kpi.ua

Адреса: 03056, Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ "КПІ", Корпус № 35 кімн. 103
Телефон: 204-83-93
E-mail: druga.osvita@gmail.com

Сторінки

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій

x

Медіа-ресурси КПІ

Web-камери Радіо Телебачення