Ви є тут

Положення про проведення конкурсу на номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник»У конкурсі на здобуття номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник» можуть брати участь викладачі, основним місцем роботи яких є НТУУ "КПІ" (не менше ніж 0,5 ст. викладача), які окрім основної викладацької роботи проводять активну науково-дослідну роботу, готують докторів та кандидатів наук, здійснюють керівництво науковою роботою студентів, публікують результати своїх робіт в провідних вітчизняних та закордонних наукових часописах, монографіях, новаторських підручниках.

Для учасників конкурсу на здобуття номінації «Молодий викладач-дослідник» вік не повинен перевищувати 35 років на час чергового конкурсу.

Особи, які займають адміністративні посади згідно Закону України «Про вищу освіту» (ректор, проректор, декани) не можуть брати участь у конкурсі. Викладачі, що беруть участь у конкурсі, повинні мати педагогічне навантаження згідно нормативів, в т.ч. аудиторне не менше 100 год., а також виконувати держбюджетні і госпдоговірні роботи та забезпечувати обов’язкову підготовку наукових кадрів.

Претендент повинен відповідати основним критеріям визначення номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник».

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій