Ви є тут

[до 07.01.2018] Оголошується конкурс на заміщення посадНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

№ 35 за 7.12.2017

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної з 8.02.2018 р. посади завідувача кафедри (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– електричних мереж та систем;

на заміщення вакантної посади завідувача кафедри (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– української мови, літератури та культури;

на заміщення вакантних з 5.02.2018 р. посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів;
– загальної та теоретичної фізики;
на заміщення посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– графіки;
– екобіотехнології та біоенергетики;
– інженерної екології.
на заміщення посад доцентів (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), викладачів, асистентів, тимчасово зайнятих до проведення конкурсу по інститутах, факультетах, кафедрах:
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж
доцентів-1
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра математичних методів системного аналізу
доцентів-1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра інтегрованих технологій машинобудування
асистентів-2
Кафедра прикладної механіки
асистентів-1
Видавничо- поліграфічний інститут
Кафедра графіки
старших викладачів-2
асистентів-1
Фізико-математичний факультет
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
асистентів-1
Факультет електроенерготехніки та автоматики
Кафедра електромеханіки
доцентів-1
Факультет електроніки
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
доцентів-1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 406-82-82. Університет житлом не забезпечує.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій