Ви є тут

Різноманітні питання про аспірантуруВступ, направлення, перехід, зміна наукового керівника та інші питання про конкурс та навчання в аспірантурі.

Як отримати лист про направлення до цільової аспірантури в інший ВУЗ і насклільки складна ця процедура?

Для замовлення цільового місця в аспірантурі іншого ВУЗУ необхідно подати до 15 грудня поточного року до відділу аспірантури відповідний лист з факультету про направлення до цільової аспірантури.

Я навчаюся в магістратурі ІХФ і маю бажання вступити в аспірантуру.

До груп наукового резерву за рекомендацією кафедр включаються 1-2 випускники кафедри поточного року. Для вирішення питання необхідно підійти до зав.кафедри 15 жовтня поточного року. У завідуючого кафедри буде вся необхідна інформація.

Я хочу поступить в аспирантуру КПИ на правах соискателя научной степени кандидата, возможно это или нет?

Умови на сторінці - http://kpi.ua/phd, http://aspirantura.kpi.ua

Как поступить в аспирантуру (экономический профиль), если есть диплом специалиста "Менеджер-экономист издательств и полиграфических предприятий"? Есть ли на заочной форме бесплатное обучение? К кому обратиться, телефон или адресс, где можно узнать информацию!

Поступити дуже просто, якщо ви знайдете собі наукового керівника. Умови вступу - на сайті. Безкоштовного навчання немає, а є навчання за державним замовленням, тобто за державні кошти. Воно можливо, якщо абітурієнт працює в бюджетному вузі, коледжі, ліцеї, науковій установі МОіН України і має направлення на навчання зазначеної установи.

Я хочу вступити до аспірантури "КПІ" маючи освіту педагогічного вузу, екологічного напрямку. Чи можливо це?

Неможливого немає нічого, але для більш предметної розмови необхідно зателефонувати зав. кафедри екології та технології рослинних полімерів проф. Гомелі Миколі Дмитровичу, тел.236-60-83, або через ixf@ntu-kpi.kiev.ua.

Досвід минулих років нетривалого навчання в нашій аспірантурі випускників педвузів показує, що навчання, яке було направлене насамперед на засвоєння методики викладання тієї чи іншої дисципліни в школі і т.і., недостатньо, щоб провести дослідження і написати роботу в галузі технічних наук

Умови навчання в аспірантурі

В "Положенні про підготовку наукових... кадрів" закріплена можливість переходу аспіранта з однієї наукової установи до іншої. Підкажіть будьласка чи можливий такий перехід якщо установи належать до різних форм підпорядкування (одна-до міносвіти, інша - до академії наук)

Так, перехід можливий, якщо наша кафедра і науковий підрозділ НАН України дійдуть згоди.

Чи можливий перехід аспіранта із очної на заочну форму та за яких умов. Маю також ще одне питання: якщо аспірант бажає припинити навчання в аспірантурі, у яких випадках він повинен компенсувати вже пройдене навчання та що ця компенсація включатиме.

Зміна форми навчання можлива в будь-який момент за бажанням аспіранта, згодою наукового керівника та зав. кафедри (в разі підготовки за державним замовленням); компенсується вартість підготовки в разі відрахування за невиконання індивідуального плану роботи аспіранта без поважних причин (за рішенням ради факультету); вартість навчання складається з вартості підготовки аспіранта для держави за рік + стипендія отримана за період навчання.

Скажіть, будь ласка, чи можна перевестись з однієї кафедри в аспірантурі на іншу? Яким чином це відбувається, що для цього потрібно?

Перевестись на іншу кафедру в аспірантурі можна, якщо змінити свого наукового керівника на викладача або науковця цієї "іншої" кафедри.

Чи може бути в аспіранта одночасно два наукових керівника?

Тільки один науковий керівник! Це вимога ВАК України!

Скажіть будь ласка, чи можна міняти наукового керівника на третьому році аспірантури і якими нормативними актами можна керуватися?

Як правило, науковий керівник змінюється на третьому році підготовки тільки (вибачте) в зв'язку із смертю наукового керівника, або навчання в аспірантурі переривається, і через рік, приблизно, аспірант поновлюється до іншого керівника, погодивши це питання з попереднім керівником. Нормативні акти передбачають захист дисертації в термін навчання або її подання спеціалізованій вченій раді, все інше обумовлюється етичними нормами і завданням по своєчасному захисту.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій