Ви є тут

Вступ в НТУУ "КПІ" в магістратуру та на ОКР спеціалістЗакінчую навчання (бакалавр) на спеціальності комп'ютерні Науки. Чи можна вступити до магістратури на спеціальність пов'язану з дизайном (ВПІ) у ваш університет?

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. Особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Таким чином, проходження додаткових вступних випробувань є обов’язковою умовою перехресного вступу.

Вступні випробування можуть проводитись у формі співбесіди, вступного іспиту, творчого конкурсу, фахового вступного випробування тощо.

http://kpi.ua/rule-magister

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій

x

Медіа-ресурси КПІ

Web-камери Радіо Телебачення