Ви є тут

ІспитиЕтапи вступної кампанії, cтроки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Кампус КПІ. Приймальна комісія університету

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в строки, визначені в правилах прийому:
Повторне складання іспиту

Для перездачі екзаменів (заліків) деканат оформлює додаткову екзаменаційно-залікову відомість/лист (Додаток В).

Заліково-екзаменаційні листи (додаткові відомості) для перескладання видаються студентам тільки після закінчення екзаменаційної сесії, а повертаються до деканату викладачем.
Складання іспиту комісії

Якщо студент не задоволений оцінками або має інші підстави вважати своє спілкування із викладачем конфліктним, а рішення викладача упередженими, завжди є можливість складання іспиту комісії.Підвищення оцінки

1. Так, можна перездати предмет для підвищення оцінки.Вступні іспити до КПІ в 1938 році

Видання КПІ - 1938. Титульна сторінка Довідника для вступаючих до Київського індустріального інституту

Останніми роками і в нашій державі, і в сусідніх йдуть гарячі дебати з приводу порядку набору абітурієнтів у вищі навчальні заклади. Водночас обговорюються питання підвищення якості підготовки фахівців. Зрозуміло, що якість фахівців залежить від того, які знання матимуть абітурієнти.Задачі, які пропонувалися випускникам гімназій Києва у 1895 р.

1903. Лабораторія КПІ

ОпредЂлить объемъ тЂла, образованнаго вращеніемъ прямоугольника ABCD около оси, проходящей черезъ вершину В и перпендикулярной къ діагонали BD, если длина діагонали BD = а = 5,3465 дюйма и уголъ DBA = а = 62°47'43".Як здавати усний іспит?

Посміхайтесь щодня

Незважаючи на деяку специфіку усних іспитів за кордоном* поради і рекомендації професора Гламорганського університету (Уельс, Великобританія) Філа Рейса** можуть виявитися корисними для студентів українських ВУЗів.Важливо для нововступників 1927 - 1928 навчального року

1920-ті. Студком робфаку

Заяви про вступ приймаються із 15 липня по 10 серпня. Разом із заявою вноситься плата в такім розмірі:

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій