You are here

Новини сайту кафедри МАтаТЙ (ФМФ)

Subscribe to Новини сайту кафедри МАтаТЙ (ФМФ) feed
Останні новини та оголошення кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей НТУУ «КПІ»
Updated: 2 hours 19 min ago

Меморіальна дошка, присвячена Б.В.Гнеденку

Mon, 11/12/2017 - 00:00
Меморіальна дошка, присвячена Б.В.Гнеденку Меморіальну дошку, присвячену видатному математику, академіку АН УРСР Борису Володимировичу Гнеденку (1912-1995), https://uk.wikipedia.org/wiki/Гнєденко_Борис_Володимирович відкрито 5 грудня 2017 року на будівлі за адресою вул. Прорізна, 10, де у 50-х роках мешкав Борис Володимирович з дружиною та двома синами (у той час він був директором Інституту математики Академії наук УРСР). На відкритті дошки були присутні учні та колеги Б.В.Гнеденка, які мешкають у Києві, представники Київської міської державної адміністрації, а також його син - Д.Б.Гнеденко, доцент кафедри теорії ймовірностей Московського державного університету. Б.В.Гнеденко є всесвітньо відомим вченим перш за все своїми роботами з теорії ймовірностей, головною з яких є його спільна (1949 р.) з А.М.Колмогоровим монографія "Граничні розподіли для сум незалежних випадкових величин". Він є автором першого (1950 р.) підручника з теорії ймовірностей, написаного українською мовою. Підручник пізніше видано десятьма мовами народів світу. Друге українське видання підручника з'явилось у 2010 році. Загально відомими є його роботи з теорії масового обслуговування та теорії надійності. Він є автором багатьох робіт з історії математики та методики викладання математики. Менш відомо, що після від'їзду до Москви академіка С.О.Лебедєва (керівника проектів МЭСМ та БЭСМ), Б.В.Гнеденко очолював в Києві лабораторію, в якій створено електронно-обчислювальну машину "Київ" та машину для розв'язання систем лінійних рівнянь (до 700 рівнянь). Він очолював колектив, який розробив електронного діагноста серцевих захворювань. Б.В.Гнеденко також є автором (разом з В.С.Королюком та К.Л.Ющенко) першого в СРСР підручника з програмування.

Захист спеціалістів ФМФ

Tue, 05/12/2017 - 00:00
До уваги студентів VI курсу ФМФ! 21 та 22 грудня 2017р. о 14:00 в ауд. 432-7 відбудуться захисти дипломних робіт спеціалістів ФМФ (математика). 11 грудня 2017р. о 14:00 в ауд. 432-7 відбудеться попередній захист дипломних робіт спеціалістів кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ. Щодо оформлення див: Відгук керівника ДП бак, спец, ДР бак, спец, наукового керівника МД.doc Завдання на ДР - спеціалісти.doc Завдання на МД - магістри.doc Рецензія на ДП бак, спец, ДР бак, спец, МД.doc Титул ДР спеціаліста.doc Титул магістерської дисертації.doc

Друга атестація 1 сем 2017/18

Mon, 04/12/2017 - 00:00
Друга атестація у 1 семестрі 2017/18 н.р. на 1-5 курсі ФМФ проводитьсяз 06 по 17 грудня 2017р. Необхідно проставити в деканаті та в системі Електронний кампус. Перевірити виставлення 1-ої атестації.

Факультетський тур олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Fri, 01/12/2017 - 00:00
У середу 6 грудня 2017 року буде проведено І тур олімпіади з математики КПІ ім. Ігоря Сікорського в рамках першого етапу Всеукраїнської олімпіади з математики для студентів вищих навчальних закладів України. Факультет Початок Аудиторія ІСЗЗІ 16:10 102-27 ІПСА, ФМФ, ФТІ 1-й курс: 16:10 Старші курси: 16:10 304-18 306-18 ІТС 1-й курс: 14:15/16:10 Старші курси:14:15/16:10 311-30 301-30 РТФ 1-й курс: 14:15/16:10 Старші курси:14:15/16:10 426-17 424-17 ФАКС 14:15/16:10 405-28 ФБМІ 14:15/16:10 402-24 ФЕЛ 14:15 16:10 312-12 412-12 ФІОТ, інші факультети 1-й курс: 14:15 16:10 Старші курси: 14:15/16:10 302-18 303-18 305-18 ФММ 14:15/16:10 105-7 Запрошуються всі охочі!

Щодо підготовки співробітників до складання кваліфікаційних іспитів з іноземної мови

Tue, 28/11/2017 - 00:00
Інформаційний лист щодо підготовки співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського до складання кваліфікаційних іспитів з іноземної мови рівнів В2, С1 і С2 Ураховуючи положення Порядку присвоєння вчених звань (наказ МОН України № 13 від 14.01.2016), згідно з якими вчене звання професора та доцента присвоюється працівникам вищих навчальних закладів, які мають сертифікат загальноєвропейського зразка з мовної освіти з мов країн Європейського Союзу на рівні, не нижчому В2, Комплекс КПІ-МУФ пропонує науково-педагогічним працівникам КПІ ім. Ігоря Сікорського навчальні послуги за програмою «Підготовка до складання кваліфікаційних екзаменів з іноземної мови». Комплекс КПІ-МУФ – навчальний центр КПІ ім. Ігоря Сікорського, який забезпечує підготовку слухачів з іноземної мови та приймає у них відповідний кваліфікаційний екзамен щодо визначення рівня. За результатами успішного складання цього екзамену слухачі отримують сертифікат (В2, С1 або С2), який підтверджує рівень володіння іноземною мовою і визнається МОН України як валідний для присвоєння вченого звання професора та доцента. Загальний обсяг навчального курсу складає 108 годин (3,6 кредитів ECTS). Тривалість курсу може варіюватися залежно від рівня володіння слухачем іноземною мовою. Заняття проходять в малочисельних групах (6-8 осіб) за гнучким графіком, узгодженим зі слухачами. Для зарахування на навчання на курси необхідно подати заявку до Комплекс КПІ-МУФ (КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, ліве крило, перший поверх, приймальна комісія). Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (044) 277 84 82, (050) 413 43 46 або на сайті http://iuf.edu.ua/lciuf/.

Тестовий доступ до повнотекстового архіву видавництва Institute of Physics Publsihing

Thu, 23/11/2017 - 00:00
З 22 листопада по 29 грудня 2017 в НТБ ім. Г.І.Денисенка відкрито тестовий доступ до архіву видавництва INSTITUTE OF PHYSICS PUBLSIHING. Шановні колеги! З 22 листопада по 29 грудня 2017 р. пропонуємо Вам скористатись тестовим доступом до повнотекстового архіву видавництва INSTITUTE OF PHYSICS PUBLSIHING. Доступ здійснюється у читальних залах бібліотеки та в мережі університету за посиланням: http://iopscience.iop.org/page/extra INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING (IOP Publishing) - провідне видавництво наукових досліджень в галузі фізики та суміжних наук, що підтримується Інститутом фізики наукового товариства Великобританії. У доступі понад 90 журналів та 700 000 статей, що охоплюють широкий спектр галузей прикладної фізики, атомної, молекулярної та оптичної фізики, астрономії та астрофізики, хімії, техніки, навколишнього середовища, матеріалознавства, математики, медицини, біології тощо. Деталі методики роботи з системою пояснюються за допомогою навчальних файлів - http://iopscience.iop.org/page/tutorials За довідками просимо Вас звертатися до бібліотеки. Контактна особа: Олена Косьміна,Центр інформаційної підтримки освіти та досліджень | Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. ДенисенкаНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Tel.: +38 (044) 204 96 72

Про новий Порядок надання грифів

Tue, 21/11/2017 - 00:00
До уваги викладачів: про новий Порядок надання грифів. Ознайомитися з новим Порядком надання грифів, а також матеріалами на допомогу у створенні супровідних документів і титульних сторінок рукописів, Ви можете за посиланням: http://osvita.kpi.ua/files/boxes/metod_mater_rukopis.html. Звертаємо Вашу увагу на те, що навчальні матеріали, які подаються інститутом/факультетом, зокрема на присвоєння грифа «Рекомендовано Методичною радою як навчальний посібник», повинні попередньо проходити експертизу інституту/факультету відповідно до затвердженого в інституті / на факультеті порядку розгляду рукописів. З повагою,експертна рада з навчальних видань P.S.: Наразі готується наказ про склад Експертної ради з навчальних видань, тому просимо за потреби переглянути представників вашого інституту/факультету та найближчим часом надати відповідні пропозиції щодо їх уведення до складу ЕРНВ або заміни.

До вівторка 14.11, перевірити проставлення атестації в кампус

Fri, 10/11/2017 - 00:00
Шановні викладачі!Проханна до вівторка 14.11 перевірити проставлення атестації в кампус.

Шоста міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті»

Tue, 07/11/2017 - 00:00
Оновлено інформацію про Шосту міжнародну науково-практичну конференцію «Математика в сучасному технічному університеті».  

6 курс: Зустріч з питань працевлаштування

Tue, 07/11/2017 - 00:00
У вівторок, 14 листопада 2017р., о 14-00 в ауд.421-7відбудеться зустріч з питань працевлаштуваннядля спеціалістів 6 курсу кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ. У вівторок, 10 квітня 2018р, о 14-00 в ауд.421-7відбудеться зустріч з питань працевлаштуваннядля магістрів 6 курсу кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ

Оголошується конкурс на номінацію "МОЛОДИЙ ВИКЛАДАЧ-ДОСЛІДНИК 2017"

Fri, 03/11/2017 - 00:00
Шановні колеги! Оголошується конкурс на номінацію "МОЛОДИЙ ВИКЛАДАЧ-ДОСЛІДНИК 2017". Умови його проведення наведені у Наказі 2-249 відповідно до «Положення про конкурс на номінацію «Молодий викладач-дослідник». Заповнені анкети з додатком що підтверджує кожен показник (додаток 2 до наказу) подаються особисто номінантами до організаційно-аналітичного відділу НДЧ Департаменту науки та інноватики (корп.1, к. 138, тел.204-92-00, Савич О.В.) за встановленою формою ДО 10 ГРУДНЯ 2017 РОКУ. ОРГ.-АНАЛІТИЧНИЙ ВІДДІЛ НДЧ (044) 204-92-00

Тестовий доступ до research4life

Thu, 02/11/2017 - 00:00
Шановні колеги! З 1 листопада  2017 р. пропонуємо Вам скористатись тестовим доступом до наукової інформації через програми RESEARCH4LIFE (HINARI, ARDI,OARE). Стосовно доступу пишіть на matan@kpi.ua. Детальніше: RESEARCH4LIFE – платформа, що надає доступ до колекцій  академічних та професійних рецензованих матеріалів  з питань інтелектуальної власності та науково-технічної інформації (ARDI), медицини та охорони здоров'я (Hinari), сільського господарства (AGORA), навколишнього середовища та прикладних наук (OARE). ARDI - програма співробітництва між Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та відомими видавництвами науково-технічної інформації, що слугує інформаційною платформою, в рамках якої надається доступ до результатів досліджень для розвитку та інновацій. ARDI забезпечує доступ до понад 200 онлайн-журналів патентних відомств, навчальних та науково-дослідних установ. HINARI - програма, створена ВООЗ спільно з провідними видавництвами медичних журналів, дозволяє отримати доступ до колекції біомедичної літератури та літератури про здоров'я. Колекція складає близько 13 000 журналів (різними мовами), 56 000 електронних книг, 120 інших інформаційних ресурсів. OARE - підтримується Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) у партнерстві  з провідними світовими видавництвами та науковими товариствами. Програма дає змогу країнам, що розвиваються, отримати доступ до результатів досліджень в галузі охорони природи і навколишнього середовища та інших суміжних наук. OARE містить понад  5710 рецензованих наукових журналів.

До вівторка 07 листопада

Wed, 01/11/2017 - 00:00
До вівторка 07 листопада. Шановні викладачі (штатні та сумісники), у звязку з проведенням самоаналізу випускових кафедр (спроможності забепечення навчання по спеціалізації), прохання підготувати та вислати звіт про наукову та методичну роботу: список праць за 2013-2017 роки, підручники, посібники... статті, конференції, їх бібліографічний опис. Крім того, необхідно поновити дані "список наукових праць" на сайті кафедри.

Про режим роботи у зв'язку зі святами в січні

Wed, 01/11/2017 - 00:00
Про режим роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського у зв'язку зі святами 01 та 07 січня 2018 Згідно Наказу № 7-96 від 01.11.2017, робочі дня 02, 03, 04, 05 січня 2018 переносяться. 1. Оголосити неробочими днями для працівників, що працюють за п'ятиденним робочим тижнем:- 02, 03, 04, 05 січня 2018 року.2. Вважати робочими днями для працівників, що працюють за п'ятиденним робочим тижнем:- суботу 11 листопада 2017 року з відпрацюванням у цей день за вівторок02 січня 2018 року;- суботу 25 листопада 2017 року з відпрацюванням у цей день за середу03 січня 2018 року;- суботу 09 грудня 2017 року з відпрацюванням у цей день за четвер 04 січня 2018 року;- суботу 23 грудня 2017 року з відпрацюванням у цей день за п'ятницю 05 січня 2018 року.3. Керівникам структурних підрозділів, яким встановлено 6-денний робочий тиждень, забезпечити роботу структурних підрозділів 02, 03, 04, 05 січня 2018 року в звичайному робочому режимі.3. Обмежений доступ в корпуси: 02, 03, 04, 05, 06 січня 2018 року.4. Деканам факультетів/ директорам інститутів:- заняття заплановані і непроведені до 31.12.2017р., перенести і провести за індивідуальним графіком;- організувати проведення консультацій викладачів до іспитів у відповідності з графіком, затвердженим внутрішнім розпорядженням.[весь текст]

Порядок надання грифів

Thu, 26/10/2017 - 00:00
Про введення в дію «Порядку надання грифів навчальним матеріалам КПІ ім. Ігоря Сікорського» Наказ №1-352 від 26.10.2017

Осінні канікули в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Thu, 26/10/2017 - 00:00
30 жовтня 2017 в ауд. 421 7го корпусу з 10.30 до 12.00 в рамках проведення http://kpi.ua/node/14974 на ФМФ буде проведено зустріч-спілкування з представниками кафедри МАтаТЙ. Реєстрація на http://kpi.ua/node/14974.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій