Ви є тут

Новини навчанняКібернетичний центр НАН України зустрічає студентів

18 лютого 2007 року в приміщенні Інституту кібернетики спеціально для студентів факультету прикладної математики НТУУ “КПІ” була проведена презентація досягнень наукових підрозділів Кібернетичного центру НАН України.Третій етап комплексного моніторингу якості підготовки фахівців

Восени 2006 року Інститутом моніторингу якості освіти в НТУУ “КПІ” було проведено третій етап комплексного моніторингу якості підготовки фахівців усіх спеціальностей V курсу.Концепція розвитку освітянського напрямку “Біомедична інженерія” в Україні | Дискусія

Концепція розвитку освітянського напрямку “Біомедична інженерія” в Україні | Дискусія

Біомедична інженерія (далі БМІ) – вивчає і розробляє технічні та штучні біологічні об’єкти, а також медичну техніку та технологію її виробництва й експлуатації, контроль якості та сертифікації для безпечного застосування в будь-яких галузях біології і медицини, досліджує їх взаємодію з живими оргПідсумки зимової сесії 2006/2007 н.р.

У зимовій сесії поточного навчального року брали участь 25946 студентів, що на 3,3% більше ніж у відповідній сесії 2005/2006 н.р. Але, якщо в 2005/2006 н.р. склали сесію вчасно і в повному обсязі 17065 студентів, то в 2006/2007 н.р. – уже 17242 студенти, що на 1,0% вище попереднього року.Викладанню англійської мови – європейський рівень

2011. Таланти КПІ 2. Борисенко Ольга Володимирівна ІІ місце в категорії "Вишивка"

Щороку на факультеті лінгвістики НТУУ «КПІ» проводяться наукові конференції з метою підвищення рівня викладання англійської мови та обміну досвідом впровадження новітніх технологій навчання.Пріоритет – якість освіти

Навчання економістів та менеджерів в НТУУ “КПІ” орієнтоване, перш за все, на формування фахівців для роботи на промислових підприємствах, високотехнологічниПерспективи ринку освітніх послуг в Україні

Перспективи ринку освітніх послуг в Україні: «статево-вікова піраміда» за 2005 рік

Довгострокові ефекти освіти залежать від політичних, економічних, соціальних, демографічних, психологічних, організаційних, географічних та матеріально-технічних факторів. При виборі показників дослідження та інструментів їх оцінки треба враховувати всі ці фактори.Двоступеневу освіту – за новими напрямами підготовки

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719 затверджено «Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра». До закінчення 2007 р.Зима. Сесія. Кредитно-модульна система

2009. Таланти КПІ. Гусині посиденьки. Добряк Євгенія. ВПІ, СГ-61

У КПІ в розпалі перша сесія 2006/2007 навчального року.

Її особливістю є те, що вперше в нашому університеті першокурсники всіх факультетів та інститутів складають екзамени відповідно до вимог кредитно-модульної системи оцінювання знань.Конференція молодих учених «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки 2006»

2006.11.25 Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки 2006

Уже п’ятий рік поспіль кафедрою економіки і підприємництва ФММ проводиться науково-практична конференція студентів та молодих учених вищих навчальних закладів. Наприкінці листопада 2006 р.

Сторінки

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій