Ви є тут

Департамент навчально-виховної роботи НТУУ "КПІ"

Проректор з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота): доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Киричок Петро Олексійович
тел.: 236-42-52

Департамент навчально-виховної роботи (ДНВР) університету створено наказом ректора № 1-30 від 10.03.2005р. з метою вдосконалення навчальної роботи в університеті та виховання у студентської молоді якостей освіченої, інтелігентної та інтелектуальної особистості, створення умов для творчого, етичного, естетичного та культурного її розвитку.

Для реалізації поставленої мети Департаменту підпорядковані як внутрішні структурні підрозділи (відділи) так і структурні підрозділи університетського масштабу. Діяльність Департаменту базується на реалізації принципів відповідальності, демократичності та об’єктивності, які створюють сприятливі умови для здійснення діяльності за основними напрямками навчально-виховного спрямування та посилення студентського самоврядування у здобуванні вищої освіти.

ДНВР у навчальному процесі є основним структурним підрозділом НТУУ “КПІ”, який забезпечує реалізацію цілей навчально-виховної та науково-педагогічної діяльності університету з наступних напрямків:

  • координація навчальної, наукової і творчої діяльності студентів з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для різних галузей народного господарства, науки і освіти;
  • координація науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів стосовно питань етичного, естетичного, культурного, правового виховання і валеології;
  • забезпечення розвитку структури та змісту навчальної підготовки і форм ефективної організації навчального процесу з метою оновлення системи університетської освіти з використанням сучасних методів навчання і сучасних інформаційних технологій;
  • забезпечення розвитку фундаментальної університетської освіти у взаємозв'язку з природничими, соціальними і гуманітарними науками за рахунок використання системного підходу до аналізу навчального процесу та відлагодження цих зв'зків у процесі втілення міждисциплінарних та трансдисциплінарних підходів щодо організації процесу отримання знань;
  • здійснення діяльності щодо посилення студентського самоврядування та формування у студентів університету патріотичних почуттів, національної свідомості та гідності, забезпечення захисту прав та соціальних гарантій;
  • сприяння інтеграційному процесу та впровадження європейських норм і стандартів в навчальний процес в рамках ECTS , розвиток міжнародного співробітництва у освітній сфері, у тому числі академічної мобільності студентів.

Структура департамента навчально-виховної роботи НТУУ "КПІ"

закрити
Вхід до електронної пошти НТУУ "КПІ"

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Авторські програми на радіо КПІ

закрити

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

НТУУ «КПІ» Вхід до системи
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів
закрити

Електронні платежі

Оплата за гуртожиток Послуги зв'язку Оплата квитків
закрити

Бібліотека

Сайт бібліотеки Каталог Електронний архів