Ви є тут

Новини сайтів ЗФ

Науково-технічна конференція кафедри зварювального виробництва 2017

Десята всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та наукових співробітників „Зварювання та споріднені процеси і технології” Останній термін подачі тезисів 21 квітня 2017року. Орієнтовна дата проведення конференції: середина травня 2017 р. Секції: Секція 1. Фізико-хімічні процеси при електродуговому зварюванні. Секція 2. Міцність та ресурс зварних з’єднань. Секція 3. Інноваційні технології зварювання плавленням. Секція 4. Споріднені процеси і технології. Вимоги до оформлення тезисів: Поля: верхнє/нижнє/праве/ліве по 20мм. Шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Абзац 1,25. Порядок подання інформації: У „перших” строках з вирівнюванням по центру напівжирним шрифтом дається назва тезисів(без крапки у кінці). У „другій” строчці курсивом по центру дається перелік авторів та співавторів де обов’язково вказується науковий ступінь (при наявності) або посаду (інженер, студент, аспірант) та місце роботи авторів у дужках. Починаючи з третього рядка іде текст тезисів, з вирівнюванням тексту по ширині. Назва та автори можуть займати більше одного рядка. В кінці сторінки, після тексу, подається перелік посилань(при наявності), оформлений згідно вимог: Шрифт Times New Roman, розмір 8, міжрядковий інтервал 1. Максимальний об’єм тезисів одна повна сторінка! Увесь матеріал, який за об’ємом перевищує одну повну сторінку буде механічно урізаний без зберігання смислового навантаження! В кінці тезисів (на паперовому екземплярі) обов’язково повинні бути підписи авторів. Усі тезиси проходять обов’язкове внутрішнє рецензування, за результатами якого авторам може бути відмовлено у публікації без повернення наданих матеріалів. Приклад оформлення тезисів: Термодинамічний аналіз хімічних реакцій при виплавці зварювальних флюсів загального призначення Л.А. Жданов, к.т.н, А.М.Дученко, студ., (НТУУ „КПІ”), І.О.Гончаров, к.т.н., (ІЕЗ ім.Є.О.Патона) Текст тезисів текст тезисів текст тезисів текст тезисів текст тезисів текст тезисів. Текст тезисів текст тезисів, текст тезисів текст тезисів текст тезисів текст тезисів. 1. Л.А.Жданов, А.М.Сливінський, В.М.Коперсак, В.Т.Котик, В.Л.Коваленко. Дослідження зварювальної дуги змінного струму за допомогою персонального комп’ютера. Наукові вісті НТУУ “КПІ”, 2004, №3 с. 49-55. 2. Косенко П.О., Жданов Л.А., Коваленко В.Л.. Установка для імітації процесу ручного дугового зварювання штучними електродами при дослідженні дугових процесів. Технологические системы, 2008, №2, с. 25-28. Електронні варіанти тезисів з номером секції висилати на електронну адресу: vl.kovalenko@kpi.uaта обов’язково проконтролювати нашу відповідь про прийняття тез до друку!   Тези, які оформлені не за вимогами та не відповідають секціям – не публікуються! Завантажити листовку!

технічний візит "MODERN ENVIRONMENTAL AND WELDING TECHNOLOGY FOR RADIOACTIVE WASTES UTILIZATION"

9 лютого 2017 року викладачами кафедри електрозварювальних установок Зварювального факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" за підтримки Міжгалузевого учбово-атестаційного центру ІЕЗ ім. Є.О. Патона було проведено ділову гру - технічний візит "MODERN ENVIRONMENTAL AND WELDING TECHNOLOGY FOR RADIOACTIVE WASTES UTILIZATION". У візиті взяли участь студенти та викладачі кафедри інженерної екології Інституту енергозбереження та енергоменеджменту. Візит було спрямовано на ознайомлення студентів із проектом із модернізації сховища для відпрацьованого яденрного палива, зокрема із унікальним обладнанням для заварювання кришок пеналів.

Рейтинг успішності студентів кафедри

До вашої уваги рейтинги успішності студентів кафедри електрозварювальних установок. ЗА-п61-1ЗА-п61-2ЗА-п51 ЗА-41ЗА-п414 курс ЗА-61мЗА-61с
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій