Ви є тут

Новини сайтів

Система моніторингу вимірювань сигналів давачів

Новини сайту кафедри КіВРА (РТФ) - 2 години 26 хвилин тому
Автор: Спільчук О.В. Група: РІ-21 Керівник: Новосад А.А. ОКР: Бакалавр Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка) Анотація: Дипломний проект викладено на 80 сторінках, які містять 37 ілюстрацій, 15 таблиць, 4 додатків і 20 літературних джерел. Метою проекту є розробка централізованої системи моніторингу вимірювань сигналів давачів, що призначена для моніторингу, зберігання та аналізу результатів вимірювань з усіх пристроїв, зареєстрованих в даній системі. Система складається з пристрою зчитування даних з давачів та програмного забезпечення (веб-інтерфейсу), що дає можливість аналізу та візуалізації вимірювань для кожного зареєстрованого пристрою в системі. В проекті проведено розрахунки, що підтверджують працездатність приладу та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Ключові слова: система моніторингу, облік вимірювань Атестаційна робота складається з 80 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 7 креслень Пояснювальна записка: Повний текст Креслення: Схема електрична принципова Друкована плата Складальний кресленик Структурна схема Веб-інтерфейс Веб-інтерфейс. Архітектурні рішення Структура бази даних

Технологія виготовлення електромагнітокристалічних виробів

Новини сайту кафедри КіВРА (РТФ) - 3 години 24 хвилини тому
Автор: Лузіна Мирослава Євгеніївна Група: РВ-22 Керівник: Старший викладач Попсуй Володимир Ілліч ОКР: Бакалавр Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка) Анотація: В даній дипломній роботі розглянуті методи виготовлення електромагнітних кристалів (ЕК), а саме, фрезерування та фотолітографія. Проведено експериментальні дослідження методу фотолітографії та фрезерування, визначення точності отримання топологічного рисунку на високочастотних матеріалах фірми Rogers та ФЛАН. Також в роботі досліджувався вплив геометричного параметру, а саме, ширини провідникової мікросмужки на амплітудно-частотну характеристику (АЧХ). Проведено моделювання АЧХ ЕК – пристроїв в програмному продукті Mathcad. Надані рекомендації по виготовленню ЕК приладів та забезпеченню життєдіяльності людини в умовах виробництва. Ключові слова: електромагнітні кристали, фрезерування, фотолітографія, математична модель. Атестаційна робота складається: з 70 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст Плакати: Презентація

Десульфататор автомобільних акумуляторів

Новини сайту кафедри КіВРА (РТФ) - 3 години 52 хвилини тому
Автор: Корж Анатолій Олексійович Група: РВ-22 Керівник: Попсуй Володимир Ілліч ОКР: Бакалавр Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка) Анотація: Дипломний проект на тему „Десульфататор автомобільних акумуляторів” розроблений для практичної перевірки можливості відновлення кислотних автомобільних акумуляторів. В процесі проектування проведений аналіз причин, що викликають сульфатацію, способів її запобігання та відновлення акумуляторів. Обрана схема електрична принципова, спроектований і виготовлений макет пристрою, перевірена його працездатність Ключові слова: десульфататор, сульфатація, акумулятор Атестаційна робота складається з 60 стор. пояснювальної записки, 3 дод. та 8 креслень Пояснювальна записка: Повний текст Креслення: Схема електрична структурна Схема електрична принципова Друкована плата Друкований вузол Трансформатор Радіатор Шайба Складальний кресленик

Наукова конференція Falling Walls Lab запрошує до участі

Рік тому в Україні вперше було проведено наукову конференцію у всесвітньо відомому форматі Falling Walls Lab. І вперше в історії нашої країни фіналісти конференції вибороли призові місця на Всесвітній конференції Falling Walls у Берліні. Цього літа у Вас є можливість стати учасником другої Falling Walls Lab у Києві і презентувати ваш винахід або проривну ідею на весь світ!Для того, щоб стати учасником наукової конференції Falling Walls Lab Kyiv 2016, необхідно подати заявку на офіційному сайті за цим посиланням: http://falling-walls.com/lab/apply Заявки на участь приймаються до 31 серпня 2016 р.Конференція відбудеться 29 вересня 2016 р. у Києві.Переможець отримає цінний приз та вирушить у Берлін 9 листопада 2016 р. на фінал міжнародної конференції Falling Walls.Подавати заявки мають право: студенти учасники, які закінчили університет зі ступенем бакалавра, здобутий не більше, ніж 10 років тому учасники, які закінчили університет зі ступенем магістра, здобутим  не більше, ніж 7 років тому учасники, які закінчили університет з докторським ступенем, здобутим  не більше, ніж 5 років тому наукові співробітники з докторським ступенем Більше інформації за посиланнями: http://klitschkofoundation.org/projects/science/falling-walls-lab-kyiv/ http://falling-walls.com/lab   Мова Українська

Программист 1С

Требования: законченное высшее образование (студент последний курс); опыт работы с типовыми конфигурациями 1С: УТ, 1С: УТП не менее 2 лет; знание основ бухгалтерского и управленческого учетов, бизнес процессов на предприятии; отличное знание 1С: Предприятие версии 8.х (желательно наличие сертификатов); умение работать в команде и быть нацеленным на успех; исполнительность, серьезность, надежность, инициативность. стремление к постоянному […]

Маркетолог

Вакансія для СТУДЕНТІВ-маркетологів останніх курсів або випускників! Запрошуємо в нашу команду навчатися і розвиватися разом! м. Біла Церква. Ми пропонуємо своїм співробітникам: -роботу в стабільній і успішній компанії, -з/п за результати роботи, а не за присутність «на роботі», -професійне навчання і підвищення кваліфікації, -лояльність з сторони керівника, -роботу в молодому, дружньому і доброзичливому колективі, -офіційне […]

Лид-менеджер

Лид менеджер (LinkedIn, Facebook, Twitter) со знанием арабского языка В международную финансовую компанию требуется менеджер по работе с клиентами в сети LinkedIn и Facebook, Twitter, лид менеджер. Обязанности: • Ведение страниц сотрудников компании в сети LinkedIn, Facebook, Twitter ; • Поиск и анализ целевой аудитории; • Навыки ведения деловой переписки с клиентами; • Опыт продвижения […]

Менеджер ИТ проектов

Требования: – Понимание принципов проектного менеджмента разработки приложений и сайтов – Организаторские и аналитические способности – Умение разбивать проект на задачи и распределять их среди членов команды, а также контролировать их выполнение – Опыт написания технической документации – Базовый английский язык Условия работы: – Полный день. Возможен гибкий график, позволяющий совмещать работу и учебу.

Дослідження компенсаторів дисперсії за допомогою волоконних світловодів з від’ємною дисперсією

Автор: Дяченко Радомир Анатолійович Група: РІ-21 Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович ОКР: Бакалавр Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка) Анотація: Пояснювальна записка займає 73 сторінки машинописного тексту. В ній використано 8 таблиць, 13 рисунків і 38 формул, 3 демонстраційних листів, 11 джерел науково технічної літератури, 3 додатки. Метою роботи є — дослідження методики для пошуку волоконних світловодів з від’ємною дисперсією, що використовуються в якості компенсаторів дисперсії. Мета розробки — відбір волоконних світловодів з від’ємною дисперсією для використання в компенсаторах дисперсії, розрахунок основних характеристик компенсаторів при використанні вибраних волокон. Область застосування — модернізації ліній зв’язку побудованих на стандартному одномодовому волокні (рекомендації G.652), при проектуванні ліній зв’язку. Ключові слова: дисперсія, волоконний світловод, компенсація диспер-сії, компенсатори дисперсії, волокна з від’ємною дисперсією, волоконні брегговські ґратки. Атестаційна робота складається: з 74 стор. пояснювальної записки та 3 дод. Пояснювальна записка: Повний текст Плакати: Презентація

Аналіз програмних та апаратних інструментів вводу/виводу для середовища LABVIEW

Автор: Ворончак Анатолій Петрович Група: РІ-21 Керівник: Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри КіВРА, Туровський Анатолій Олександрович ОКР: Бакалавр Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка) Анотація: Дипломний проект викладено на 79 сторінках та містить 35 рисунків, 2 таблиці, 31 посилання на джерела. Метою роботи є аналіз можливостей введення/виведення даних з сере-довища LabVIEW та практичне застосування проведеного аналізу у процесі розробки універсального лабораторного макету для дослідження радіаторів радіоелектронних компонентів. Робота складається з п'яти розділів. Проаналізовано доступні на сьогодні модулі середовища LabVIEW, за допомогою яких можна реалізувати функції введення-виведення даних. Проведено аналіз можливостей сучасних апаратних засобів, керування якими можна виконувати за допомогою середовища LabVIEW. Обрано програмні та апаратні інструменти, за допомогою яких виконано розробку лабораторного макету. Виконано розрахунок елементів схеми. Створено програму для дослідження ефективності радіаторів. Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час розробки макету. Ключові слова: середовище labview, апаратний засіб, лабораторний макет Атестаційна робота складається: з 79 стор. пояснювальної записки та 1 дод. Пояснювальна записка: Повний текст Плакати: Презентація Фото з захисту:

Інтерфейс системи «Розумний дім»

Автор: Чеботар Дмитро Юрійович Група: РВ-21 Керівник: асистент Адаменко Володимир Олексійович ОКР: Бакалавр Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка) Анотація: Дипломна робота присвячена розробці програмного забезпечення з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом керування системною «Розумний дім», а саме: світлом, температурою, опаленням, автоматичним керуванням вікнами та жалюзі. Також подано ідеї створення web–сервера для подальшого розвитку системи. Тема даної роботи є актуальною у зв’язку із здороженням ціни на енергоносії та складною економічною ситуацією в нашій країні. В роботі проведено аналіз існуючих реалізацій системи «Розумний дім» та операційної системи Windows. Був розроблений власний варіант реалізації та проведено тестування розробленого графічного інтерфейсу. Загальний обсяг роботи — 69 сторінок, 27 рисунків, 3 таблиць,18 бібліографічних найменувань. Ключові слова: розумний будинок, інтерфейс користувача, web–сервер, qt Атестаційна робота складається: з 69 стор. пояснювальної записки та 1 дод. Пояснювальна записка: Повний текст Плакати: Презентація

Модифікований метод пробних кроків

Автор: П’ятов Сергій Валентинович Група: РВ-21 Керівник: Тарабаров Сергій Борисович, доцент ОКР: Бакалавр Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка) Анотація: Пояснювальна записка обсягом 74 сторінки містить 9 ілюстрацій, 8 таблиць, 5 додатків та 9 бібліографічних найменувань за переліком посилань. У роботі проведено розробку модифікації методу пробних кроків, і створення програми дослідження мовою програмування «С». Наведено результати розрахунків декількох функцій, як класичним так і модифікованим методом пробних кроків. Проведено порівняння цих методів за певними параметрами такими як глибина пошуку, кількість ітерацій та розрахунків. Результатом роботи є програмна реалізація модифікованого методу пробних кроків. Ключові слова: пошук, екстремум, мінімум, точка, крок Атестаційна робота складається: з 74 стор. пояснювальної записки та 5 дод. Пояснювальна записка: Повний текст Плакати: Презентація

Симуляція аналогової інтегральної мікросхеми в середовищі microcap – 9

Автор: Озірний Сергій Русланович Група: РВ-21 Керівник: Прищепа Микола Михайлович ОКР: Бакалавр Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка) Анотація: Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра на тему «Симуляція аналогової інтегральної мікросхеми в середовищі МісгоСар-9» містить: 79 сторінок, 23 рисунки, 16 таблиць та два додатки. У роботі проведено: Аналіз схемотехнічних рішень аналогових мікросхем з урахуванням сучасних тенденцій розвитку мікросхемотехніки; Розроблено принципову схему аналогової мікросхеми на основі проведеного аналізу в першому розділі; Створено електронні моделі каскадів розроблюваної аналогової мікросхеми та модель всієї аналогової мікросхеми в середовищі MicroCap – 9; Досліджено функціонування основних каскадів і мікросхеми в цілому та виконана оцінка основних параметрів розроблюваної інтегрованої мікросхеми. Як вихідні у вибраних методах аналізу та розрахунків взято моделі транзисторів Гуммеля-Пуна. Ключові слова: аналогова інтегрована мікросхема, модель гуммеля-пуна, диференційний підсилювач Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст Плакати: Презентація

Імпульсний металошукач

Автор: Мариніч Андрій Григорович Група: РВ-21 Керівник: Капелюшний Володимир Данилович ОКР: Бакалавр Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка) Анотація: Дипломний проект складається із пояснювальної записки обсягом 88 сторінки, включає 17 ілюстрацій, 13 таблиць, 4 креслень, 25 посилань, 2 додатки. Метою дипломного проекту є розробка плати мікропроцесорного металошукача, що призначений для пошуку металевих предметів: у будівництві або ремонті, в охоронних структурах, в дерево оброблюваній промисловості, при пошуку підозрілих предметів в грунті, археологічних розкопках і т.д. У проекті проведено аналіз сучасних типів металошукачів та методів за яким працюють такі прилади. Досліджено аналоги, підібрано оптимальну елементну базу та обрано найефективніші технічні рішення. На основі отриманих даних спроектовано друковану плату, обрано необхідні складові частини. Проведено розрахунки що підтверджують працездатність та відповідність усім нормативним документам та стандартам. Ключові слова: ключові слова: металошукач, пульс індуктивний, мікроконтролер, дп друкована плата, блок керування. Атестаційна робота складається з 86 стор. пояснювальної записки, 4 дод. та 5 креслень Пояснювальна записка: Повний текст Креслення: Схема електрична принципова Друкований вузол складальний кресленик Котушка складальний кресленик Схема структурна принципова Друкована плата

Візит німецьких ливарників на інженерно-фізичний факультет

Новини сайту ІФФ - Ср, 29/06/2016 - 16:03
За час існування Спільного українсько-німецького факультету машинобудування інженерно-фізичний факультет, очолюваний членом-кореспондентом НАН України, проф., д.т.н. П.І Лободою, налагодив тісну співпрацю із науковцями відповідних кафедр Університету ім. Отто фон Геріке (м. Магдебург, Німеччина). Регулярно провідні фахівці та аспіранти цього університету відвідують ІФФ, і історія тісних міжуніверситетських відносин у навчальній та науковій сферах налічує понад 10 років.  24–26 травня 2016 року інженерно-фізичний факультет приймав делегацію кафедри ливарного виробництва і обробки металів тиском Університету ім. Отто фон Геріке у складі доктора Інгольфа Бема і докторанта Мартіна Ліпе. З української сторони гостей приймали декан ІФФ член-кореспондент НАН України, проф., д.т.н. П.І Лобода, заступник декана к.т.н., доц. О.І. Дудка, зав. кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів к.т.н., доц. А.С. Кочешков та ряд співробітників кафедри. Гостей ознайомили із обладнанням і можливостями факультету та кафедри ливарного виробництва, з останніми науковими розробками і результатами захищених за останні два роки дисертацій. Гості також відвідали методичний кабінет 9-го корпусу, в якому виставлено колекцію художнього литва професора С.П. Дорошенка. Звучання дзвонів із сірого та високоміцного чавуну, виготовлених на кафедрі, нагадало докторанту Мартіну Ліпе про його попереднє дослідження для найстарішої у світі компанії з виготовлення унікальних роялів "Stainway". Делегації німецьких ливарників було представлено також навчально-науковий центр електронної мікроскопії при ІФФ і щойно відкриту в рамках проекту TEMPUS лабораторію комп'ютерного моделювання. Сторони обговорили актуальні питання отримання композиційних литих деталей для різних галузей машинобудування із заданою структурою і властивостями. Зокрема за темою, якою займається в Магдебурзькому університеті Мартін Ліпе, – технологія відцентрового лиття біметалевих деталей та комп'ютерне моделювання процесів отримання двошарових виливків залізовуглецевих сплавів методом відцентрового лиття – дослідники з України і Німеччини знайшли спільний науковий інтерес. У свою чергу молодий науковець доцент М.А. Фесенко, автор 44 патентів України в галузі технологій лиття композиційних деталей із чавуну, поділився досвідом і продемонстрував гостям результати розробок. Спільно було проведено лабораторну плавку із заливанням технологічної проби відцентровим методом лиття. Для студентів кафедри ливарного виробництва 3, 5 і 6-го курсів, а також для її викладачів Мартін Ліпе прочитав лекцію (англійською мовою), в якій ознайомив їх з актуальною тематикою кафедри ливарного виробництва і обробки металів тиском Університету ім. Отто фон Геріке та з власними науковими здобутками.  Лекція викликала величезний інтерес серед українських студентів, які поставили гостю ряд запитань. Студенти зробили для себе важливий висновок: треба вчити англійську мову задля кращого розуміння й інтеграції у європейське наукове середовище. Сторони обговорили можливості майбутнього наукового співробітництва в галузі ливарного виробництва. Отже, наступні зустрічі не за горами. О.І. Дудка, заступник декана ІФФ, к.т.н., доц., Р.В. Лютий, к.т.н., доц. КП: 2016, 22

Вступ за ОКР магістр/спеціаліст

Новини сайту ІФФ - Ср, 29/06/2016 - 15:56
1. До 08.07.2016 р. провести прийом заяв від бакалаврів на ім‘я ректора НТУУ «КПІ» на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів. До заяви вступник додає оригінали документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, тези доповідей, дипломи олімпіад, патенти тощо). 2. До 09.07.2016 р. подати до деканату та розмістити на кафедральних стендах інформацію щодо інтегральних рейтингів вступників на навчання за програмами підготовки «спеціаліст», «магістр»; 3. До 09.07.2016 р. провести розрахунки рейтингу студентів 4 курсу; 4. Консультації та іспити провести за нпаступним графіком: Консультація з іноземної мови - 12.07.2016 р., ауд. 101-9, о 10:00. Консультація з додаткового фахового іспиту - 11.07.2016 р., о 09:00. Консультація з фахових дисциплін - 15.07.2016 р., о 09:00. Вступний іспит з іноземної мови  - 13.07.2016 р., ауд. 101-9, о 09:00. Додатковий фаховий іспит - 11.07.2016 р., 203-9, 0 11:00. Вступний іспит з фахових дисциплін - 15.07.2016 р., о 11:00 5. Для проведення додаткових фахових та фахових вступних випробувань виділити наступні аудиторії: Фізичне матеріалознавство – 206-9; Високотемпературні матеріали та порошкова металургія – 209-9 і 101-9; Металознавство та термічна обробка – 222-9; Ливарне виробництво чорних та кольорових металів – 203-9; Фізико-хімічних основ технології металів – 204-9.

Статистически оптимальные и нейросетевые алгоритмы оценки координат источников радиоизлучения при комплексировании информации в угломерных и разностно-дальномерных многопозиционных радиосистемах

Предложены и исследованы варианты построения алгоритмов оценки координат при совместном использовании информации угломерных и разностно-дальномерных многопозиционных радиосистем на основе нейронных сетей с обучением по методу обратного распространения ошибок. Проведен сравнительный анализ предложенных алгоритмов с известными.

Модифікований симплексний метод

Автор: Максимець Денис Володимирович Група: РВ-21 Керівник: Тарабаров Сергій Борисович, к.т.н, доцент ОКР: Бакалавр Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка) Анотація: Диплома робота складається із пояснювальної записки обсягом 88 сторінок та включає 29 ілюстрацій, 6 таблиць, 18 посилань, 4 додатки. Метою дипломної роботи є розробка модифікації симплексного методу Нелдера і Міда та дослідження роботи модифікації на наборі функцій різної складності. У роботі проведено аналіз існуючих методів оптимізації нульового порядку. Досліджено метод Нелдера і Міда, знайдено його недоліки та переваги. Описано алгоритм Нелдера і Міда. Розроблено та описано алгоритм модифікованого методу. Розроблено програму для графічного відображення роботи методів з використанням мови програмування C# та технології Windows Forms. Проведено дослідження роботи модифікованого методу на прикладі п’яти функцій різної складності. Отримано результати, що відображають ефективність роботи розробленої модифікації. Розроблену модифікацію симплексного методу рекомендовано використовувати для оптимізації процесів, що описуються функціями багатьох змінних. Ключові слова: проектування, симплексний метод, оптимізація Атестаційна робота складається: з 88 стор. пояснювальної записки та 4 дод. Пояснювальна записка: Повний текст Плакати: Презентація

Пристрій для підсилення звуку бандури

Автор: Кулик Вікторія Олександрівна Група: РВ-21 Керівник: Адаменко Юлія Федорівна ОКР: Бакалавр Спеціальність: 6.050902 Радіоелектронні апарати (172 Телекомунікації та радіотехніка) Анотація: Пояснювальна записка дипломного проекту на тему: «Пристрій для підсилення звуку бандури» обсягом 56 сторінки містить 24 ілюстрацій, 8 таблиць, 2 додатків та 7 бібліографічних найменувань за переліком посилань. Метою дипломного проекту є розробка портативного пристрою для звукознімання і підсилення звуку бандури, для забезпечення функціонування якого не потрібно втручатися у конструкцію інструменту. В проекті проаналізовано конструкцію бандури та методи знімання звуку акустичних інструментів, обрано оптимальний звукознімач та схема підсилення з частотною компенсацією, розроблено схему електричну структурну та принципову приладу, спроектовано друковану плату та друкований вузол та проведено розрахунки, що підтверджують працездатність пристрою, а саме: надійність, механічні випробування. В розділі «Охорона праці» виконано оцінку основних потенційно шкідливих і небезпечних чинників, які мають місце при розробці, виготовленні та експлуатації спроектованого пристрою. Ключові слова: бандура, звукознімач, п’єзоелектрик, підсилювач, друкована плата. Атестаційна робота складається з 58 стор. пояснювальної записки, 2 дод. та 5 креслень Пояснювальна записка: Повний текст Креслення: Структурна схема Схема електрична принципова Друкована плата Складальний кресленик

Сторінки

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ