Ви є тут

Україна – ЄС: досвід академічної мобільностіОднією з найважливіших складових інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір є розширення мобільності студентів, викладачів і науковців.

У 2004 – 2005 рр. в Україні виконувався Проект TEMPUS “Розширення академічної мобільності між Європейською Співдружністю та Україною” (UKRMOBIL) SCM-T076A04-2004, координатором якого є Королівський Технологічний Інститут (Стокгольм, Швеція), а координатором від України – НТУУ “КПІ”.

Мета цього проекту полягає в тому, щоб створити умови для здійснення академічної мобільності в українських університетах відповідно до мети, заявленої в Болонській декларації.

Проект містить три головних компоненти:

  1. Досвід вивчення найкращої практики з академічної мобільності в Європі й аналіз поточного стану академічної мобільності між Україною і ЄС;
  2. Розвиток схем “горизонтальної” і “вертикальної” мобільності студентів та викладачів.
  3. Поширення результатів серед українських університетів.

Результати виконання проекту було обговорено на Міжнародній практичній конференції “Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір: досвід академічної мобільності між Україною і Європейським Союзом”, яка пройшла в нашому університеті 17–18 листопада, і в якій взяли участь представники Швеції, Естонії, Іспанії, а також 33-х українських ВНЗ.

Відкрив конференцію перший проректор НТУУ “КПІ” член-кореспондент НАН України, проф. Ю.І. Якименко. Він же виступив з доповіддю “Вплив Болонського процесу на вищу технічну освіту України”.

Про хід виконання проекту доповів український координатор проекту Є.І.Никифорович.

Далі було заслухано доповіді:

  • “Досвід Королівського Технологічного Інституту (Стокгольм) по організації академічної мобільності” (шведський координатор проекту Ольга Кордас і начальник департаменту промислової екології Рональд Венерштен);
  • “Академічний обмін між Швецією та Україною” (Ганна Дахистрем, Шведський Інститут, Стокгольм);
  • “Система акредитації вищої освіти України як механізм забезпечення її якості на рівні вимог Міжнародного освітнього співтовариства” (начальник управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України В.І.Домніч);
  • “Реалізація принципів та вимог Болонського процесу в освіті України як основа розвитку мобільності” (декан ФЕА НТУУ “КПІ” О.С.Яндульський);
  • “Досвід Політехнічного Університету Каталонії (Барселона) в організації академічної мобільності” (Джорж Сигал і Марія Євгенія Есбрі, Іспанія);
  • “Можливості академічного співробітництва між Україною і Європейським Союзом в VІІ Рамковій Програмі” (Юха Алатало, Шведська Рада по науково-технічному співробітництву з Європейським Союзом).

Конференція завершилася круглим столом, на якому було розроблено методичні рекомендації.

Інф. “КП”

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій