Ви є тут

На засіданнях адміністративної та Вченої рад: 24.01.2013


Кампус КПІ. 18 корпус університету взимку

24 січня 2013 року відбулося чергове засідання адміністративної ради університету під головуванням ректора М.З.Згуровського. На початку засідання перший проректор Ю.І.Якименко доповів про етапи вступної кампанії в 2013 році, строки їх реалізації, а також зауважив, що до 1 березня необхідно сформувати відбіркові комісії від факультетів/інститутів та затвердити відповідний наказ. Він також поінформував про результати розподілу слухачів системи доуніверситетської підготовки НТУУ "КПІ" по факультетах (інститутах) за першим пріоритетом та відзначив найбільш активні підрозділи, серед яких ФІОТ, ІПСА, ФПМ.

З доповіддю про заходи щодо енергозбереження в НТУУ "КПІ" виступила головний енергоменеджер університету О.М. Шевченко. Вона розповіла про результати роботи в цьому напрямі за 2012 рік, навела показники споживання енергоресурсів у гуртожитках і визначила основні заходи з енергозбереження на 2013 рік. Проректор з наукової роботи М.Ю.Ільченко зауважив, що питання це є надзвичайно важливим, оскільки вартість комунальних послуг що не рік зростає.

Далі члени адмінради заслухали доповідь першого проректора Ю.І.Якименка про стан готовності акредитаційних справ та заходи департаменту навчальної роботи щодо надання на заключному етапі підготовки до акредитації допомоги підрозділам у виконанні вимог нормативних документів з акредитації.

Було наголошено на необхідності безумовного виконання графіка подачі підрозділами акредитаційних справ до Департаменту наукової діяльності та ліцензування МОНмолодьспорту України та персональній відповідальності завідувачів кафедр, деканів факультетів і директорів інститутів за своєчасну та якісну підготовку спеціальностей до акредитації.

Останнім питанням порядку денного був звіт першого проректора Ю.І. Якименка, відповідального за виконання інвестиційного договору з компанією "Столиця" щодо будівництва студентського гуртожитку по вул. Виборзькій. Адміністративна рада відзначила невиконання компанією "Столиця" умов договору в повному обсязі, внаслідок чого будівництво нового студентського гуртожитку припинено. Також викликає серйозне занепокоєння і потребує негайного виправлення ситуація з підтопленням фундаментів, суміжних з недобудовою гуртожитків №8 і №10.

Результатом обговорення останнього питання стало рішення адміністративної ради, згідно з яким відповідальному за виконання договору №6/05 пайової участі в будівництві від 29.12.2005 р. ТОВ "Столиця" першому проректору НТУУ "КПІ" Ю.І.Якименку доручено розробити та узгодити з ТОВ "Столиця" протокол розбіжностей обсягів виконаних робіт за угодою та термінами виконання, витребувати у ТОВ "Столиця" пакет необхідних документів щодо стану виконання договору, організувати комплекс заходів щодо безумовного виконання договору; проректору з адміністративно-господарської роботи П.В.Ковальову доручено організувати проведення аудиту стану виконання договору №6/05 пайової участі в будівництві від 29.12.2005 р. ТОВ "Столиця" та встановити обсяг збитків, завданих у процесі будівництва прилеглим гуртожиткам університету; начальнику юридичної служби НТУУ "КПІ" В.С.Буняку у разі ненадання ТОВ "Столиця" пакету документів щодо стану виконання договору, відмови від підписання протоколу розбіжностей обсягів виконаних робіт та невиконання умов договору, вжити заходів щодо примусового виконання ТОВ "Столиця" своїх зобов'язань.

Прес-служба НТУУ "КПІ"

Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ": 04.02.2013

4 лютого відбулося чергове засідання Вченої ради НТУУ "КПІ". На його початку головуючий ректор М.З.Згуровський поздоровив ювілярів: заступника директора ІПСА з навчальної роботи проф. В.Д.Романенка, зав. каф. інженерії поверхні ЗФ проф. В.Д.Кузнєцова та начальника навчально-методичного управління університету проф. І.О.Мікульонка.

Після цього Михайло Захарович вручив атестати професора С.П.Денисюку, І.С.Погребовій, В.П.Розену та С.А.Найді.

Першим питанням порядку денного були підсумки міжнародної діяльності університету в 2012 році та завдання на 2013 рік. Доповідав проректор С.І.Сидоренко. Він визначив загальне завдання департаменту міжнародного співробітництва – забезпечувати взаємодію підрозділів і розвивати відносини НТУУ "КПІ" із зовнішнім світом за всіма напрямами. Сергій Іванович наголосив на необхідності розширення співпраці з університетами-партнерами задля втілення програми академічної мобільності. Також проректор виділив такі завдання, як здійснення інституціональних змін на основі міжнародного досвіду, розбудова спільних міжнародних структур, посилення освітньої і наукової проектної діяльності та збільшення надходжень за всіма формами співпраці.

З другого питання проректор з адміністративно-господарської роботи П.В.Ковальов доповідав про роботу університету щодо утримання і розвитку матеріально-технічної бази у 2012 році. Петро Володимирович у своїй доповіді говорив про створення належних соціальних умов та витрати на ремонтно-відновлювальні роботи та розвиток матеріально-технічної бази НТУУ "КПІ".

Звіти обох проректорів були схвалені.

Третім питанням було вдосконалення структури управління університетом. Перший проректор Ю.І.Якименко поінформував, що очолювана ним робоча група запропонувала ввести до штатного розкладу нову посаду – проректор з науково-педагогічної роботи. На розгляд Вченої ради була внесена кандидатура – Олексій Миколайович Новіков – доктор технічних наук, професор, директор Фізико-технічного інституту НТУУ "КПІ", завідувач кафедри інформаційної безпеки, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України. Члени Вченої ради одноголосно підтримали кандидатуру О.М.Новікова.

Після цього були розглянуті конкурсні питання і поточні справи. Зокрема, був ухвалений порядок висунення делегатів з числа осіб, що навчаються в університеті, до вищого колегіального органу громадського самоврядування університету та до органу громадського самоврядування факультету/інституту.

А.А.Мельниченко, вчений секретар НТУУ "КПІ"

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій