Ви є тут

З турботою про людей. З виступів на конференції трудового колективу 14 квітня 2011 р.


Кампус КПІ. Їдальня (32 корпус)

Щорічні конференції трудового колективу стали для нас вагомим чинником удосконалення діяльності та постійного розвитку КПІ. Тож і минулий рік, незважаючи на його динамізм і складність, був стабільним і продуктивним для університету.

Суспільні, політичні та економічні трансформації суспільства останнього часу вимагають від нас перегляду багатьох підходів у нашій роботі і розуміння нових реалій. Держава стає все менш спроможною здійснювати замовлення на підготовку кадрів за рахунок бюджету в обсягах, які переважно сформувалися в попередні часи, і тому значною мірою перестають відповідати потребам сучасного ринку праці. Тобто, пряма взаємодія і тісна співпраця технічної освіти і промисловості набуває надзвичайно великого значення.

Наш університет має ставати ядром освітньо-наукової та інноваційної діяльності країни, започатковуючи тісну співпрацю з високотехнологічним виробництвом, здійснюючи для нього цільову підготовку кадрів та виконуючи наукові дослідження з метою постійної його модернізації. У такій моделі університет реально набуває статусу дослідницького. Він стає головним центром докладання державних зусиль і ресурсів для розвитку інновацій. Звичайно, дослідницький університет зберігає всю академічну складову, але при цьому працює одночасно за трьома взаємопов'язаними напрямами: навчання, наукові дослідження та інноваційне впровадження високих технологій і виведення їх на ринки.

Наука в КПІ протягом останніх років починає відігравати особливу роль. Перш за все вона залишається джерелом отримання нових знань, фактів і даних та підготовки нових поколінь дослідників. По-друге, втягуючи в свою орбіту все більше студентів і викладачів, наука змінює навчальний процес університету з репродуктивного, що діє за формулою "повтори", на інноваційний, що діє за формулою "створи".  По-третє, наука КПІ підживлює постійним потоком винаходів і ноу-хау високотехнологічні компанії, які поступово гуртуються навколо наукового парку "Київська політехніка". Така триєдина місія науки КПІ притаманна моделі дослідницького університету, яку ми розбудовуємо.

За валовими показниками університет виявляє велику наукову активність, і це є необхідною умовою для збереження потенціалу і виживання наукового сектору під час перманентних криз. Але разом із цим роботи світового класу у нас зустрічаються як поодинокі випадки. Нашим слабким місцем є те, що ми не намагаємося їх розпізнати, створити умови для їх розвитку, не концентруємо зусилля і кошти саме на роботах проривного характеру, які могли б повернути визнання КПІ у світі.

Адміністративно-господарськими і соціальними службами університету велася напружена робота, спрямована на утримання і розвиток матеріально-технічної бази, створення відповідних соціальних умов для студентів і співробітників університету.

У 2010 році продовжувалося будівництво, проектування і ремонт багатьох об'єктів КПІ. Це добудова до навчального корпусу №35; спорудження студентського гуртожитку на 374 місця по вул. Виборзькій; початок будівництва навчально-лабораторного корпусу ФАКС по вул. Борщагівській, 48; продовження будівництва міні-спортивного комплексу біля бібліотеки, здача в експлуатацію футбольного стадіону біля спортивного комплексу університету. Значна увага в минулому році приділялася благоустрою території КПІ.

У цілому торік було відремонтовано 5 будівель навчальних корпусів, 196 навчальних аудиторій і лабораторій, понад 20 місць загального користування,  виконано ремонт покрівель навчальних корпусів №№ 1, 4, 6, 7, 8, 24, 35, центрального складу, профілакторію. Разом з тим стан покрівель будівель КПІ залишається незадовільним. На 2011 рік заплановано ремонт покрівель корпусів №№ 4, 8, 16, 25. Загальний обсяг коштів на всі названі роботи склав 25 млн грн.

Серед підрозділів, що виконали значний обсяг робіт за власні кошти та спонсорські внески, можна відзначити ХТФ, ФПМ, ІЕЕ, ФСП, ФЕА, ФЛ, ФММ, ВІТІ, ФІОТ, ЦКМ та ін.

Проблема підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в університеті і зниження платежів за спожиті енергоносії залишається, як і раніше, досить актуальною. За минулий рік порівняно з 2009 р. споживання природного газу зменшилося на 12%, холодної води – на 8%. Водночас споживання теплової енергії збільшилося на 6,2%, електричної енергії – на 5%. Недостатня кількість датчиків води, тепла і електроенергії, низький рівень енергетичного менеджменту залишаються слабкими ланками КПІ. 

Мережа баз відпочинку університету в минулому році прийняла близько 2500 студентів і співробітників КПІ. Утримувалися в належному стані бази відпочинку "Маяк", "Політехнік", "Сосновий". Співробітники та члени їх сімей мали можливість придбати путівки на пільгових умовах і без обмежень.

Протягом року вирішувалися житлові та інші соціальні проблеми політехніків. Зараз на квартирному обліку перебуває понад 110 осіб. У цьому році до виконання ремонтів в отриманих помешканнях змогли приступити власники раніше розподілених 28 квартир, до товариства забудовників прийнято 206 нових заяв. На сьогодні продовжується співпраця з інвесторами щодо спорудження житлових будинків, у яких співробітники КПІ зможуть збудувати власні квартири на пільгових інвестиційних засадах.

На виплату матеріальної допомоги співробітникам і студентам із загального фонду використано близько 11,7 млн грн, що складає 100% від запланованої суми. Протягом 2010 р. 50 переможців конкурсу "Викладач-дослідник" та "Молодий викладач-дослідник" отримували надбавку в розмірі 20% від посадового окладу. Варто відзначити, що протягом року 5 разів здійснювалося підвищення заробітної плати співробітникам – загалом на 10,1%.

Соціально-побутовий відділ організував проведення медичного огляду співробітників факультетів, які працюють у шкідливих умовах. Зросла увага до одиноких пенсіонерів-ветеранів КПІ. Вони не тільки безкоштовно харчуються в їдальні університету, але й за кожним з них закріплені студенти, які допомагають вирішувати побутові проблеми.

За умов економічної і соціальної нестабільності суспільства, визначальною домінантою стає соціальний, людський вимір розвитку університету. Це підтримка атмосфери творчості, співпраці та взаємодопомоги серед членів нашого колективу; впровадження механізмів мотивації співробітників-новаторів, які забезпечують прискорений розвиток університету; поглиблення принципу "безсуб'єктності" в управлінні персоналом; захист гідності і академічних свобод студентів, викладачів, науковців і співробітників, свободи їх волевиявлення.

Завдання, які стоять перед нами, досить складні. Але спільними зусиллями ми їх вирішимо.

М.З.Згуровський, ректор НТУУ "КПІ", академік НАН України:

***

30 вересня 2010 р. вийшов Указ Президента "Про  заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", де визначено завдання щодо  упорядкування умов оплати праці, підвищення соціального  статусу  педагогічних та науково-педагогічних працівників, запровадження  ефективного механізму забезпечення житлом та ін. А що ми маємо на сьогоднішній день? Держава постійно економить  на освіті, не забезпечуючи її фінансування в обсягах, передбачених ст. 61 Закону "Про освіту", згідно з якою фінансування освіти повинно проводитись у розмірі 10% національного доходу. Реально на це виділяється лише 7%.

Враховуючи важке становище освітян, ЦК профспілки працівників освіти і науки України 22 вересня 2010 р.  ухвалив постанову   про  проведення всеукраїнської акції протесту з вимогами до уряду: "розморозити" Єдину тарифну сітку   (тільки на посадових окладах учитель вищої категорії недоотримує 700 грн, а доцент 1100 грн щомісяця); поширити виплату надбавки за престижність педагогічної праці в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) на всі категорії педагогічних  працівників закладів освіти; створити  нові робочі місця для молоді; збільшити розмір  стипендії студентам відповідно до прожиткового мінімуму.

На  сьогоднішній день тарифна сітка "заморожена", і розрахунковий оклад 1-го розряду тарифної сітки становить  613 грн замість рівня мінімальної заробітної плати 960 грн. Тому  гарантоване збільшення заробітної плати  на 13 грн мають працівники 1-7 розрядів, у них ставка в штатному розкладі 960 грн замість 613 грн. Розрахунок  ставок  для працівників  8-24 розрядів,  як і раніше, ведеться  з бази в 613 грн. Тому ставка доцента  без урахування   статусу і звань складає 2096 грн, а ставка ректора 2673 грн. Звичайно, нам живеться легше, оскільки  у нас і в КНУ ім. Т.Г.Шевченка  ставки подвійні, тому з урахуванням стажу і звань заробітна  плата у нас в 2,7 разу вища, ніж в інших вузах.

Цей рік, як ви знаєте, розпочався з перевірки ГоловКРУ України. Оскільки  в КПІ фінансова діяльність ведеться відкрито і прозоро, а кошториси  підрозділів і університету в цілому  затверджуються на Вченій раді з широким обговоренням, то фінансові зловживання унеможливлені. Зате ГоловКРУ ставило питання: чому з відрахованих студентів не стягнули кошти, витрачені державою на їх навчання у вузі; чому студенти, які проживають  у гуртожитках, платять тільки за проживання і не оплачують комунальні послуги, хоча єдиних правил з оплатою гуртожитків, розроблених Міносвіти, не було? Це стосується і  відвідування басейну, й інших спортивних об'єктів, за все треба платити, незважаючи на те, що в нашому Колдоговорі ці питання передбачені, і більше того,  ст. 6 Закону про Колдоговори говорить про неможливість втручання  різних органів, партій і т.п. в  колдоговірний процес. Звичайно, що ми  з цим не погоджуємось і написали у відповідь свої зауваження і незгоду. Водночас ми вимушені привести свою діяльність у відповідність  із законодавством, зокрема, передбачити пільгове, а не безкоштовне користування басейном.

Не встигло закінчити роботу ГоловКРУ, як надійшло  повідомлення про те, що прокуратура Вишгородського району подала судову заяву про  відчуження земель бази  "Політехнік". Зараз розпочався судовий процес. Вважаємо, що у нас є всі права на "Політехнік", оскільки ця ділянка землі була нам виділена  ще Постановою Кабміну при  радянській  владі, є й інші документи, які підтверджують наші права. Уже не вперше  "наїжджають" на КПІ, але ми себе  не дамо скривдити, станемо стіною, але захистимо КПІ. Профспілкові  комітети студентів і співробітників звернулися із відповідними заявами до Міністерства освіти, Прем'єр-міністра  М.Я.Азарова, Генерального прокурора України В.П.Пшонки. На підтримку наших звернень був проведений збір підписів студентів і співробітників. На 6 квітня під цим зверненням підписалось 13 тис. студентів і співробітників. Збір підписів триває.

Є наміри забрати у нас і нашу ділянку землі, що знаходиться за 18-м корпусом. Коли  здійснювалось активне будівництво університету, при ректорові Г.І.Денисенку, цю ділянку землі ми надали БУ-36, яке вело будівництво корпусів. Після завершення будівництва БУ-36 звільнило цю ділянку, а її прихопили інші структури, причому незаконно. У результаті  багаторічної судової боротьби нам її повернули.  Але за цей час ці землі були перепродані третім чи четвертим фірмам,  і вони хочуть повернути собі цю землю. Питання про збереження цієї ділянки землі ми також відмітили в наших зверненнях.

До раніше  названих цифр додам, що  профкомом була надана  матеріальна допомога 2053 співробітникам на загальну суму 1 619 428 грн, 302 співробітники  оздоровились по санаторних путівках,  серед них  32 путівки було надано для батьків з дітьми. 86 тис. грн були використані на спортивно-оздоровчу роботу,  135 372 грн  – на  екскурсії. Витрати  профкому на  оздоровлення склали понад  257 675 грн. Нині йде підготовка до оздоровчого сезону 2011 р. Основний відпочинок буде організовано на наших базах "Маяк", "Політехнік", "Сосновий", "Глобус".

Житлове питання є найболючішим в університеті.  В контрольному  списку  університету перебуває 115 сімей  співробітників, з них  позачерговиків – 8, першочерговиків – 51. Якщо вчителі міста Києва, які фінансуються з місцевих бюджетів і мають можливість певною мірою отримати  житло як безкоштовно, так і за програмою 50 х 50, то ВНЗ  таких можливостей не мають. Фактично відсутня  житлова програма і по Міносвіти і науки. Тому керівництво університету намагається вирішити цю проблему шляхом залучення  інвестиційних  коштів. Цей проект передбачає насамперед будівництво гуртожитку для студентів, оскільки  це також гостра проблема, і отримання  житла для співробітників за 50% вартості. На сьогодні  є два проекти  будівництва  житлових будинків: по Ковальському пров. і  біля спортивного комплексу. Основна умова здачі житлового  будинку по Ковальському пров. – це передача    університету гуртожитку. Планується, що від кожного із  проектів ми отримаємо певну кількість квартир.  Незважаючи на кризу, ми свої зобов'язання виконуємо, і вже в цьому кварталі  планується здача будинку по Ковальському пров. і 26 наших співробітників отримають у ньому квартири за 50% вартості. Сьогодні на отримання житла таким шляхом подано 240  заяв співробітників.

В.І.Молчанов, голова профкому співробітників:

***

Для нас соціальне партнерство – це передусім узгодження конструктивних форм і методів роботи профкому студентів з адміністрацією університету та факультетів для досягнення спільних цілей. По суті, це узгодження інтересів студентів та адміністрації з метою забезпечення соціального миру і спокою в КПІ.

Профспілка не тільки захищає права і відстоює інтереси своїх членів, але маючи консолідований профбюджет від зібраних профспілкових внесків у розмірі 1% від надходжень, спрямовує його і на надання матеріальної допомоги.

У КПІ є пільгові категорії студентства: сироти, студенти, постраждалі від Чорнобильської катастрофи, інваліди, студенти та аспіранти, які мають дітей, диспансерні хворі. Держава в основному забезпечує матеріальними пільгами ці категорії студентів. Але є й інші: неповні сім'ї (внаслідок смерті одного з батьків або їх розлучення), студенти з багатодітних родин, сім'ї, в яких дійсно важке матеріальне становище з різних причин (криза) і т.п. У КПІ також навчається декілька груп глухонімих студентів. Не всі родини можуть надавати додаткову допомогу своїм дітям – студентам КПІ. Саме таким категоріям студентів ми надаємо матеріальну підтримку за рахунок профбюджету. За звітний період така допомога була надана 363 студентам на загальну суму 206 080 грн.

Через Студентську профспілкову асоціацію м. Києва  надаємо пільгові студентські проїзні квитки для проїзду в метрополітені та іншому громадському транспорті (50% від повної вартості). Щомісячно близько 16 тисяч студентів замовляють такі квитки.

Враховуючи соціально-економічний стан освітян, у тому числі і студентів, 22 березня ми взяли участь у Всеукраїнській акції протесту, організованій профспілкою. Крім підтримки наших викладачів, нашою основною вимогою, переданою в Кабмін, було приведення розміру стипендії до рівня прожиткового мінімуму. Як приклад, упродовж трьох років розмір прожиткового мінімуму зріс з 640 до 940 грн, а розмір мінімальної стипендії залишився на рівні 530 грн. Таке саме завдання було поставлено нами  керівництву ФПУ та Прем'єр-міністру на 6-му з'їзді ФПУ.

Студентам-сиротам через Київську міську організацію профспілки оформлюємо "єдиний квиток", що дає право безкоштовно користуватися всіма видами громадського транспорту, закладами культури, дозвілля тощо. Ведемо сайт профкому, де розміщена вся інформація, необхідна студенту в повсякденному житті, і є можливість отримати відповіді на запитання. За минулий рік ми отримали 2947 запитань – на всі студенти отримали відповіді.

Усі ми знаємо і відчули на собі роботу КРУ, коли  і профкому студентів, і профкому співробітників довелося відстоювати законні позиції соціальної справедливості щодо дотацій на Центр студентського харчування, спорткомплекс, оздоровчі бази, на погашення комунальних послуг для студентів у гуртожитках тощо. До цього діалогу підключилася також юридична служба ЦК профспілки. Одне із болісних питань – це вимога КРУ негайно підвищити плату за проживання у 3 рази  – до 300 грн. Спільно з адміністрацією нам вдалося відстояти  "соціальне обґрунтування" – у 2 рази. Особливо хотілося б подякувати від імені студентів адміністрації університету та ректорові М.З.Згуровському, який, незважаючи на тиск і жорсткі вимоги з боку КРУ, прийняв нелегке рішення: не підвищувати плату за проживання в гуртожитках до 1 вересня 2011 року.

Щоб допомогти студентам реалізувати свої знання і вміння, профкомом студентів спільно з Науковим парком "Київська політехніка" створено студентський клуб "Інкубатор інноваційних ідей". Результатом його діяльності є науково-прикладна розробка студентів ФПМ – Print-box. Встановлено два термінали – у 7-му та 14-му корпусах. Вони працюють у режимі тестування, але вже набули популярності серед студентів. Головне, що науково-інноваційне середовище працює, і ми на правильному шляху.

Власними силами та за підтримки Київської міської організації профспілки розповсюджуємо безкоштовні квитки на футбольні матчі за участю "Динамо" (Київ), молодіжних та національних збірних, на хокейні матчі – 2500 шт., у театри – 437 шт. У студентських гуртожитках проживає 263 студентських та аспірантських сім'ї, з них 110 мають малолітніх дітей. Нами закуплено та встановлено сучасний дитячий майданчик перед 22-м гуртожитком, на черзі – гуртожиток №21.

Культурно-спортивне життя в КПІ цікаве та багатогранне. За звітний період профкомом студентів або за його участю організовано й проведено заходів  міжнародного рівня – 5, всеукраїнського – 6, загальноуніверситетського – 49. На них з профспілкового бюджету виділено 136 000 грн. Інформація про заходи публікується на нашому сайті, в газеті "Київський політехнік", у профспілковій газеті "Єдність" та інших інформаційних ресурсах.

У санаторії-профілакторії за звітний період оздоровилося  3 173 студенти. У літній період на базах відпочинку "Маяк", "Політехнік", "Глобус" оздоровилися 1141 студент і аспірант. Додатково за профспілкові кошти оздоровлено: влітку "Темеринда" (м. Бердянськ) – 150 студентів, "Дельфін" (м. Ялта) – 196, "Нессебер" (Болгарія) – 50, усього 396 студентів; взимку  "Тисовець" – 83, "Красія" – 100, "Форель" – 69, "Верховина" – 100, "Керманич" – 40 студентів, усього 392 студенти.

На сьогоднішній день спільно з адміністрацією та профкомом співробітників вирішуємо питання недопущення відчуження земельної ділянки на базі "Політехнік". На підтримку цього звернення зібрано 8500 підписів студентів.

Усю діяльність нашого колективу спрямовуємо на підвищення авторитету та монолітність нашого університету.

А.Ю. Гаврушкевич, голова профкому студентів:

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій