Ви є тут

Форсайт-центр для України


2011.06.29-30 Експертний семінар  Організації Об'єднаних Націй

29-30 червня в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" пройшов експертний семінар Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) "Концепція розвитку Центру передбачення в Україні – загальнонаціональної мережі передбачення з метою обміну та моніторингу". Семінар було присвячено створенню на базі НТУУ "КПІ" національного Центру передбачення (Форсайт-центру).

"Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" співпрацює з ЮНІДО з 2000 року, – відзначив на відкритті семінару ректор університету академік НАН України Михайло Згуровський. – За ці роки ми взяли участь у кількох спільних проектах. Найбільш значущий –  реалізований на базі КПІ проект "Започаткування та функціонування в Україні Національної програми чистого виробництва", логічним завершенням якого стало створення у 2009 році на базі нашого університету Центру з більш чистого виробництва. Його ефективність уже доведена життям: майже два десятки підприємств, розташованих у різних регіонах України, впровадили у себе запропоновані Центром технологічні рішення, які забезпечують заощадження ресурсів і зменшення енерговитрат у процесі виробництва та зменшують  шкідливий вплив підприємств на довкілля. Створення на базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Центру передбачення – наступний крок на шляху нашого партнерства".

Головною метою діяльності національного Форсайт-центру має стати організація в Україні комплексу заходів з розробки і впровадження технологій наукового передбачення розвитку вітчизняної економіки, окремих її галузей та підприємств. Шляхом застосування методології передбачення, розвитку людських ресурсів у цій сфері і заохочення міжнародного співробітництва Центр надаватиме допомогу уряду України в розробці та реалізації національних програм розвитку науки, технологій та інновацій. Очікується також, що він надаватиме консультативні послуги з методології передбачення країнам регіону.

На пленарному засіданні науково-практичного семінару його учасники розглянули значення Форсайт-центру як одного з ефективних інструментів прийняття рішень не лише на рівні уряду України, але й на рівні регіональних або місцевих влад та менеджменту окремих підприємств, обговорили загальні питання створення такого Центру та досвід діяльності подібних структур в інших країнах світу, на секційних – особливості розвитку більш чистого виробництва (тобто, так званої "зеленої індустрії") та впровадження інновацій в Україні, питання освіти для сталого розвитку, шляхи використання методології та даних Форсайт-центру для розв'язання проблем реальної економіки, регіонального і муніципального розвитку, модернізації окремих виробництв тощо.

Участь у семінарі взяли заступник керівника Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Віктор Івченко, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим Ольга Шевчук, радник міністра економічного розвитку і торгівлі України Людмила Мусіна, керівник відділу з питань конкурентоспроможності, модернізації та партнерства ЮНІДО Нільген Таш, експерт ЮНІДО Тетяна Чернявська, координатор проектів Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва Світлана Грищенко та представники науково-дослідних інститутів, вітчизняних і закордонних неурядових організацій, до сфери діяльності яких відносяться питання інновацій, розвитку науки та промисловості.

Довідково. ЮНІДО – Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (англ. UNIDO – United Nations Industrial Development Organization) – спеціальна установа ООН, мета діяльності якої полягає у сприянні промисловому розвитку та прискоренні індустріалізації країн, що розвиваються, шляхом мобілізації національних і міжнародних ресурсів. Створена 1966 року. Членами ЮНІДО є нині 171 держава. Україна приєдналася до неї 1985 року. Оперативна діяльність ЮНІДО полягає в наданні технічної допомоги країнам у здійсненні конкретних проектів та розробці регіональних довгострокових стратегій розвитку. Допоміжна діяльність включає збір, узагальнення, публікацію інформації, проведення досліджень, організацію конференцій з питань промислового розвитку.

Інф. “КП”

На фото:керівник відділу з питань конкурентоспроможності, модернізації та партнерства ЮНІДО Нільген ТАШ і експерт ЮНІДО Тетяна Чернявська

29-30 червня в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» відбудеться семінар Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО). Семінар присвячено створенню Центру передбачення (Форсайт-центру) в Україні, який планується відкрити на базі НТУУ «КПІ».

Головною метою діяльності національного Форсайт-центру стане організація в Україні комплексу робіт з розробки і впровадження стратегії розвитку вітчизняної економіки, окремих її галузей та підприємств стратегічного значення. Окрім того, шляхом застосування методології передбачення, розвитку людських ресурсів у сфері передбачення і заохочення міжнародного співробітництва Центр надаватиме сприяння і допомогу уряду України у розробці та реалізації національних програм розвитку науки, технологій та інновацій. Очікується також, що він надаватиме консультативні послуги з методології передбачення країнам регіону.

На пленарному засіданні науково-практичного семінару розглядатимуться загальні питання створення та діяльності Форсайт-центру, в тому числі й досвід діяльності подібних структур в інших регіонах світу, на секційних – особливості розвитку «зеленої» індустрії та впровадження інновацій в Україні, питання освіти для сталого розвитку; проблеми реальної економіки, регіонального і муніципального розвитку; питання модернізації окремих виробництв тощо.

Участь у семінарі візьмуть представники керівних органів ЮНІДО, органів центральної влади України, науково-дослідних інститутів. громадських організацій, до сфери діяльності яких відносяться питання розвитку науки та промислового розвитку, народні депутати України. Так, уже підтвердили свою зацікавленість питаннями порядку денного семінару президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, заступник керівника Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Віктор Івченко, народний депутат України, секретар Комітету з питань науки і освіти Катерина Самойлик, координатор проектів Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва Світлана Грищенко та інші.

Відкриття конференції відбудеться 29 червня  о 9:00 в Залі Вченої ради НТУУ “КПІ” (пр. Перемоги 37, корп. 1).

Запрошуються представники ЗМІ.

 

Акредитація 24 червня з 10-00 до 18-00, 25 червня з 10-00 до 15-00

за тел.204-99-29,   27 червня – з 10-00 до 18-00 за тел. 068-125-65-81.

Контакти:

Ковтун Алла Василівна, тел. 204-93-17
Попцова Олена Леонідівна, тел. 204-85-58
e-mail: poptsl@mail.ru

Прес-центр НТУУ «КПІ»:

Стефанович Дмитро Львович
Янковий Володимир Васильович
тел. 204-99-29, 204-85-95,
e-mail: gazeta@kpi.ua  

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій