Ви є тут

Нові горизонти співпраці вчених Польщі й України


Під час зустрічі. Зліва направо С.І. Сидоренко, Г. Собчук, А.Г. Загородній, С.В. Мякушко

Проректор НТУУ "КПІ", директор Українсько-польського центру НТУУ "КПІ" проф. С.І. Сидоренко та директор Представництва Польської академії наук у Києві проф. Генрік Собчук зустрілися з віце-президентом НАН України акад. А.Г. Загороднім та начальником відділу міжнародних зв'язків НАН України к.політ.наук С.В. Мякушком.

Під час зустрічі її учасники обговорили перспективи розширення співпраці вчених України і Польщі в контексті євроінтеграційних кроків України та нові можливості її налагодження, які відкриваються у зв'язку з відкриттям Представництва Польської академії наук у Києві.

Перші спільні кроки вже зроблено: за участю Представництва готується до видання книга "Войцех Свєнтославський – людина, що зближує народи Польщі і України", авторами й упорядниками якої виступили польські та українські науковці; в НТУУ "КПІ" проведено Міжнародну конференцію з проблем очистки стічних вод. Учасники зустрічі схвально сприйняли пропозицію зробити конференцію такого спрямування на базі НТУУ "КПІ" традиційною для вчених університетів Польщі та України, а також Польської академії наук і НАН України.

Йшлося також про плани проведення в Україні науково-технічних конференцій і за іншими актуальними напрямами, про формування консорціумів учених наших країн для участі в конкурсах проектів за пріоритетними напрямами Програми Європейського Союзу "Горизонт 2020".

Отже, відкриваються додаткові можливості для розвитку співпраці вчених Польщі й України. Попереду – нові наукові зв'язки, проекти, європейські гранти і для київських політехніків, у т.ч. для молодих учених, магістрантів і аспірантів!

Інф. ДМС

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій